Tìm theo hãng

Báo động YUNYANG

Tìm thấy 36 sản phẩm
Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6
Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6
Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6
Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6
Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01
Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01
Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01
Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01
Đầu dò khói YUNYANG YDS-S01
Đầu dò khói YUNYANG YDS-S01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò khói YUNYANG YDS-S01
Đầu dò khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-091
Đầu dò khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-091
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-091
Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01
Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01
Đầu dò nhiệt gia tăng YUNYANG YRD-01
Đầu dò nhiệt gia tăng YUNYANG YRD-01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò nhiệt gia tăng YUNYANG YRD-01
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-12
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YUNYANG YRR-11
Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13
Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu báo khói quang địa chỉ YUNYANG YRR-13
Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L
Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L
Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L
Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L
Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L
Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 60 kênh YUNYANG YF1-0060L
Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L
Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L
Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L
Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 50 kênh YUNYANG YF1-0050L
Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L
Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L
Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L
Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 40 kênh YUNYANG YF1-0040L
Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L
Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 35 kênh YUNYANG YF1-0035L
Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L
Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 30 kênh YUNYANG YF1-0030L
Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L
Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 25 kênh YUNYANG YF1-0025L
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF1-0020L
Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L
Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh YUNYANG YF1-0015L
Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L
Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L
Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L
Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L
Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L
Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 16 kênh YUNYANG YF3-0016L
Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L
Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 12 kênh YUNYANG YF3-0012L
Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L
Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 8 kênh YUNYANG YF3-0008L
Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L
Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L
Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L
Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L
- Giá bán: 4.745.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh YUNYANG YF3-0004L
Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L
Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ trung tâm báo cháy 2 kênh YUNYANG YF3-0002L
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368