Tìm theo hãng

Access Control SOYAL

Tìm thấy 45 sản phẩm
Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U
Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U
- Giá bán: 5.668.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U
Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U
Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U
- Giá bán: 1.287.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U
Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U
Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U
Đầu đọc thẻ từ SOYAL AR-101-HD
Đầu đọc thẻ từ SOYAL AR-101-HD
- Giá bán: 1.768.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ từ SOYAL AR-101-HD
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
- Giá bán: 10.555.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E-E18
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E-E18
- Giá bán: 12.168.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E-E18
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016R
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016R
- Giá bán: 3.681.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016R
Đầu đọc mã QR SOYAL AR-888UL(EU)
Đầu đọc mã QR SOYAL AR-888UL(EU)
- Giá bán: 3.536.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc mã QR SOYAL AR-888UL(EU)
Đầu đọc mã QR SOYAL AR-888UL(US)
Đầu đọc mã QR SOYAL AR-888UL(US)
- Giá bán: 3.536.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc mã QR SOYAL AR-888UL(US)
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-725E
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-725E
- Giá bán: 3.028.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-725E
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-888H(EU)
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-888H(EU)
- Giá bán: 2.370.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-888H(EU)
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-888H(US)
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-888H(US)
- Giá bán: 2.370.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-888H(US)
Kiểm soát ra vào bằng thẻ và mã QR SOYAL AR-837-EL
Kiểm soát ra vào bằng thẻ và mã QR SOYAL AR-837-EL
- Giá bán: 7.085.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát ra vào bằng thẻ và mã QR SOYAL AR-837-EL
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ từ SOYAL AR-837ER
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ từ SOYAL AR-837ER
- Giá bán: 5.148.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ từ SOYAL AR-837ER
Kiểm soát cửa và chấm công bằng khuôn mặt SOYAL AR-837-EA
Kiểm soát cửa và chấm công bằng khuôn mặt SOYAL AR-837-EA
- Giá bán: 12.233.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công bằng khuôn mặt SOYAL AR-837-EA
Kiểm soát cửa và chấm công bằng khuôn mặt kết hợp đo nhiệt độ SOYAL AR-837EA-T
Kiểm soát cửa và chấm công bằng khuôn mặt kết hợp đo nhiệt độ SOYAL AR-837EA-T
- Giá bán: 14.638.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công bằng khuôn mặt kết hợp đo nhiệt độ SOYAL AR-837EA-T
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-331-E
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-331-E
- Giá bán: 3.185.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào SOYAL AR-331-E
Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF
Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF
- Giá bán: 7.180.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E16
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E16
- Giá bán: 8.853.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E16
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
- Giá bán: 12.675.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei
- Giá bán: 12.380.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E
- Giá bán: 10.860.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401RO16M
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401RO16M
- Giá bán: 4.485.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401RO16M
Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei
Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei
- Giá bán: 8.061.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)
- Giá bán: 10.230.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E
- Giá bán: 5.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF
- Giá bán: 6.850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H
- Giá bán: 4.045.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H
- Giá bán: 3.770.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727-E (AR-727H-V5)
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727-E (AR-727H-V5)
- Giá bán: 4.459.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727-E (AR-727H-V5)
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E
- Giá bán: 3.180.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E
- Giá bán: 3.085.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368