Tìm theo hãng

Access Control SOYAL

Tìm thấy 29 sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF
Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF
- Giá bán: 7.180.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E16
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E16
- Giá bán: 8.853.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E16
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
- Giá bán: 12.675.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát vào ra đa cửa SOYAL AR-716-E18
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei
- Giá bán: 12.380.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716Ei
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E
- Giá bán: 10.860.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-716E
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016RM
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016RM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016RM
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401RO16M
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401RO16M
- Giá bán: 4.485.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401RO16M
Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei
Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei
- Giá bán: 8.061.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)
- Giá bán: 10.230.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E
- Giá bán: 5.590.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF
- Giá bán: 6.850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H
- Giá bán: 4.045.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H
- Giá bán: 3.770.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727-E (AR-727H-V5)
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727-E (AR-727H-V5)
- Giá bán: 4.459.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727-E (AR-727H-V5)
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E
- Giá bán: 3.180.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E
- Giá bán: 3.085.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H
- Giá bán: 2.965.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS
- Giá bán: 2.665.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H
- Giá bán: 2.965.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H
- Giá bán: 2.756.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H
- Giá bán: 2.650.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H
- Giá bán: 2.067.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H
- Giá bán: 1.655.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723U
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723U
- Giá bán: 1.015.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723U
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016RM
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016RM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ phân tầng thang máy 16 tầng SOYAL AR-401-IO-0016RM
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F
- Giá bán: 2.080.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F
- Giá bán: 1.705.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F
- Giá bán: 2.145.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F
Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F
- Giá bán: 1.745.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Kinh Doanh 1:
zalo
0904.937.368 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Kinh Doanh 2:
zalo
024.8587.2879 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368