Tìm theo hãng

Cáp mạng ROSENBERGER

Tìm thấy 51 sản phẩm
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0020
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0020
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-15
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368