Tìm theo hãng

Nguồn lưu điện UPS VERTIV

Tìm thấy 30 sản phẩm
SNMP Management Card VERTIV WEBPROCARD
SNMP Management Card VERTIV WEBPROCARD
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SNMP Management Card VERTIV WEBPROCARD
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-3000IRT3UXL (01202574)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-3000IRT3UXL (01202574)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-3000IRT3UXL (01202574)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-3000IRT2UXL (01202573)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-3000IRT2UXL (01202573)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-3000IRT2UXL (01202573)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-2200IRT2UXL (01202572)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-2200IRT2UXL (01202572)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-2200IRT2UXL (01202572)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IRT2UXL (01202571)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IRT2UXL (01202571)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IRT2UXL (01202571)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IRM1U (01202570)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IRM1U (01202570)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IRM1U (01202570)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1000IRM1U (01202569)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1000IRM1U (01202569)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1000IRM1U (01202569)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-500IRM1U (01202568)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-500IRM1U (01202568)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-500IRM1U (01202568)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IMT (01202567)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IMT (01202567)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1500IMT (01202567)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1000IMT (01202566)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1000IMT (01202566)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-1000IMT (01202566)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-750IMT (01202565)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-750IMT (01202565)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV EDGE-750IMT (01202565)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1000MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1000MT3-230U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1000MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA650MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA650MT3-230U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA650MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA500MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA500MT3-230U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA500MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-10KIRT5UXLN (01201982)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-10KIRT5UXLN (01201982)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-10KIRT5UXLN (01201982)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-8000IRT5UXLN (01201979)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-8000IRT5UXLN (01201979)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-8000IRT5UXLN (01201979)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-6000IRT5UXLN (01201976)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-6000IRT5UXLN (01201976)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-6000IRT5UXLN (01201976)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-5000IRT5UXLN (01201973)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-5000IRT5UXLN (01201973)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-5000IRT5UXLN (01201973)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-3000IRT2UXL (01202005)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-3000IRT2UXL (01202005)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-3000IRT2UXL (01202005)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-2000IRT2UXL (01202010)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-2000IRT2UXL (01202010)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-2000IRT2UXL (01202010)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-1000IRT2UXL (01202008)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-1000IRT2UXL (01202008)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT5-1000IRT2UXL (01202008)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-3000IRT2UXL (01202560)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-3000IRT2UXL (01202560)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-3000IRT2UXL (01202560)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-2000IRT2UXL (01202559)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-2000IRT2UXL (01202559)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-2000IRT2UXL (01202559)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-1000IRT2UXL (01202557)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-1000IRT2UXL (01202557)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXTRT-1000IRT2UXL (01202557)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-3000MTPLUSC230
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-3000MTPLUSC230
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-3000MTPLUSC230
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-2000MTPLUSC230
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-2000MTPLUSC230
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-2000MTPLUSC230
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-1000MTPLUSC230
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-1000MTPLUSC230
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV GXT-1000MTPLUSC230
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1500MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1500MT3-230U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1500MT3-230U
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1000-SOHO (01202771)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1000-SOHO (01202771)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA1000-SOHO (01202771)
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA650-SOHO
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA650-SOHO
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS VERTIV PSA650-SOHO
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368