Tìm theo hãng

Thiết bị PCCC

Tìm thấy 35 sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN65-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN65-20-16 PRE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN65-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN50-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN50-20-16 PRE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN50-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON DN65x20M-W.P 16BAR
Vòi chữa cháy DRAGON DN65x20M-W.P 16BAR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON DN65x20M-W.P 16BAR
Vòi chữa cháy DRAGON DN50x20M-W.P 16 BAR
Vòi chữa cháy DRAGON DN50x20M-W.P 16 BAR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON DN50x20M-W.P 16 BAR
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MTT24
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MTT24
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MTT24
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 6kg DRAGON XZFT6
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 6kg DRAGON XZFT6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 6kg DRAGON XZFT6
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 8kg DRAGON XZFT8
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 8kg DRAGON XZFT8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 8kg DRAGON XZFT8
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON MFTZL35
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON MFTZL35
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON MFTZL35
Bình chữa cháy khí CO2 45kg DRAGON MT45
Bình chữa cháy khí CO2 45kg DRAGON MT45
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 45kg DRAGON MT45
Bình chữa cháy khí CO2 30kg DRAGON MT30
Bình chữa cháy khí CO2 30kg DRAGON MT30
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 30kg DRAGON MT30
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MT24
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MT24
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MT24
Bình chữa cháy khí CO2 5kg DRAGON MT5
Bình chữa cháy khí CO2 5kg DRAGON MT5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 5kg DRAGON MT5
Bình chữa cháy khí CO2 3kg DRAGON MT3
Bình chữa cháy khí CO2 3kg DRAGON MT3
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 3kg DRAGON MT3
Bình chữa cháy khí CO2 2kg DRAGON MT2
Bình chữa cháy khí CO2 2kg DRAGON MT2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 2kg DRAGON MT2
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON
Đầu phun Sprinkler hở bằng đồng Tyco D3
Đầu phun Sprinkler hở bằng đồng Tyco D3
- Giá bán: 897.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler hở bằng đồng Tyco D3
Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC
Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC
- Giá bán: 215.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC
Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC
Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC
- Giá bán: 215.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC
Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC
Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC
- Giá bán: 210.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC
Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325
Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325
- Giá bán: 95.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325
Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315
Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315
- Giá bán: 95.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315
Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351
Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351
- Giá bán: 208.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351
Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551
Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551
- Giá bán: 383.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu phun Sprinkler âm trần Tyco TY3551
Bình chữa cháy bột ABC 8kg DRAGON MFZL8
Bình chữa cháy bột ABC 8kg DRAGON MFZL8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 8kg DRAGON MFZL8
Bình chữa cháy bột BC DRAGON 8kg MFZ8
Bình chữa cháy bột BC DRAGON 8kg MFZ8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột BC DRAGON 8kg MFZ8
Bình chữa cháy bột ABC 4kg DRAGON MFZL4
Bình chữa cháy bột ABC 4kg DRAGON MFZL4
- Giá bán: 500.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 4kg DRAGON MFZL4
Bình chữa cháy bột BC 4kg DRAGON MFZ4
Bình chữa cháy bột BC 4kg DRAGON MFZ4
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột BC 4kg DRAGON MFZ4
Bình chữa cháy bột ABC 2kg DRAGON MFZL2
Bình chữa cháy bột ABC 2kg DRAGON MFZL2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 2kg DRAGON MFZL2
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368