Tìm theo hãng

Cáp quang Tw-Scie

Điện thoại hội nghị
Thiết bị ngành bán lẻ
Tìm thấy 27 sản phẩm
Cáp quang luồn ống 24 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-24A1a
Cáp quang luồn ống 24 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-24A1a
- Giá bán: 72.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-12A1a
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-12A1a
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-12A1a
- Giá bán: 32.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-12A1a
Cáp quang luồn ống 8 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-8A1a
Cáp quang luồn ống 8 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-8A1a
- Giá bán: 25.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 8 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-8A1a
Cáp quang luồn ống 4 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-4A1a
Cáp quang luồn ống 4 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-4A1a
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 4 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-4A1a
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 24 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 24 sợi
- Giá bán: 33.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 24 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 12 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 12 sợi
- Giá bán: 24.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 12 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 8 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 8 sợi
- Giá bán: 20.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 8 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 4 sợi
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 4 sợi
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 4 sợi
Cáp quang luồn ống 96 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-96B1
Cáp quang luồn ống 96 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-96B1
- Giá bán: 48.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 96 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-96B1
Cáp quang luồn ống 48 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-48B1
Cáp quang luồn ống 48 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-48B1
- Giá bán: 25.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 48 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-48B1
Cáp quang luồn ống 24 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-24B1
Cáp quang luồn ống 24 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-24B1
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 24 sợi Single mode Tw-Scie GYTS-SM-24B1
Cáp quang luồn ống 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO
Cáp quang luồn ống 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO
Cáp quang luồn ống 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO
Cáp quang luồn ống 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO
Cáp quang luồn ống 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO
Cáp quang luồn ống 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO
Cáp quang luồn ống 4 sợi Tw-Scie 4 core/ 4FO
Cáp quang luồn ống 4 sợi Tw-Scie 4 core/ 4FO
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 4 sợi Tw-Scie 4 core/ 4FO
Cáp quang treo 96 sợi Tw-Scie 96 core/ 96FO
Cáp quang treo 96 sợi Tw-Scie 96 core/ 96FO
- Giá bán: 50.240đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 96 sợi Tw-Scie 96 core/ 96FO
Cáp quang treo 48 sợi Tw-Scie 48 core/ 48FO
Cáp quang treo 48 sợi Tw-Scie 48 core/ 48FO
- Giá bán: 28.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 48 sợi Tw-Scie 48 core/ 48FO
Cáp quang treo 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO
Cáp quang treo 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO
- Giá bán: 19.200đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO
Cáp quang treo 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO
Cáp quang treo 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO
- Giá bán: 14.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO
Cáp quang treo 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO
Cáp quang treo 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO
- Giá bán: 12.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO
Cáp quang luồn ống 4 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-4A1a
Cáp quang luồn ống 4 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-4A1a
- Giá bán: 32.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 4 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-4A1a
Cáp quang luồn ống 8 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-8A1a
Cáp quang luồn ống 8 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-8A1a
- Giá bán: 64.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 8 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-8A1a
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-12A1a
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-12A1a
- Giá bán: 96.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-12A1a
Cáp quang luồn ống 24 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-24A1a
Cáp quang luồn ống 24 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-24A1a
- Giá bán: 192.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn ống 24 sợi Multimode OM4 Tw-Scie GYXTW-OM4-24A1a
Cáp quang treo 1FO Tw-Scie FTTH1 (bọc chặt)
Cáp quang treo 1FO Tw-Scie FTTH1 (bọc chặt)
- Giá bán: 1.840đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 1FO Tw-Scie FTTH1 (bọc chặt)
Cáp quang treo 2FO Tw-Scie FTTH2 (bọc chặt)
Cáp quang treo 2FO Tw-Scie FTTH2 (bọc chặt)
- Giá bán: 2.320đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 2FO Tw-Scie FTTH2 (bọc chặt)
Cáp quang treo 4FO Tw-Scie FTTH4 (bọc chặt)
Cáp quang treo 4FO Tw-Scie FTTH4 (bọc chặt)
- Giá bán: 2.880đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo 4FO Tw-Scie FTTH4 (bọc chặt)
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368