Tìm theo hãng

Báo động HIKVISION

Tìm thấy 90 sản phẩm
Bộ Kit báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-KS (Gen1)

Bộ Kit báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-KS (Gen1)

2.100.000đ
3.650.000đ (Tiết kiệm: 43%)
Bộ Kit báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-KS (Gen1)
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 3.650.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Kit báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-KS (Gen1)
Bộ KIT báo động không dây HIKVISION DS-PWA64-Kit-WB (Gen2)
Bộ KIT báo động không dây HIKVISION DS-PWA64-Kit-WB (Gen2)
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 4.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ KIT báo động không dây HIKVISION DS-PWA64-Kit-WB (Gen2)
Bộ KIT báo động không dây HIKVISION DS-PWA96-Kit-WB (Gen2)
Bộ KIT báo động không dây HIKVISION DS-PWA96-Kit-WB (Gen2)
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 6.780.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ KIT báo động không dây HIKVISION DS-PWA96-Kit-WB (Gen2)
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA96-M-WB (Gen2)
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA96-M-WB (Gen2)
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 4.850.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA96-M-WB (Gen2)
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-HS (Gen1)
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-HS (Gen1)
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 2.980.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA32-HS (Gen1)
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64

Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64

2.100.000đ
2.315.000đ (Tiết kiệm: 10%)
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 2.315.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trung tâm báo động không dây HIKVISION DS-PWA64-L-WB (Gen2)
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64

Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64

2.100.000đ
7.575.000đ (Tiết kiệm: 73%)
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 7.575.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Hybrid PHA64
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Pro M2H

Bộ báo động HIKVISION Combo AX Pro M2H

2.100.000đ
9.050.000đ (Tiết kiệm: 77%)
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Pro M2H
- Giá bán: 2.100.000đ
- Giá niêm yết: 9.050.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ báo động HIKVISION Combo AX Pro M2H
Wired Glass Break Detector HIKVISION DS-PDBG8-EG2
Wired Glass Break Detector HIKVISION DS-PDBG8-EG2
- Giá bán: 385.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wired Glass Break Detector HIKVISION DS-PDBG8-EG2
Còi kiêm đèn chớp HIKVISION DS-PS1-R
Còi kiêm đèn chớp HIKVISION DS-PS1-R
- Giá bán: 516.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Còi kiêm đèn chớp HIKVISION DS-PS1-R
Còi báo động HIKVISION DS-PMA-BELL
Còi báo động HIKVISION DS-PMA-BELL
- Giá bán: 325.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Còi báo động HIKVISION DS-PMA-BELL
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-E-WB
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-E-WB
- Giá bán: 1.752.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-E-WB
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PSG-WI-433
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PSG-WI-433
- Giá bán: 795.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PSG-WI-433
Loa báo động ngoài trời HIKVISION DS-PSG-WO-433
Loa báo động ngoài trời HIKVISION DS-PSG-WO-433
- Giá bán: 1.176.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động ngoài trời HIKVISION DS-PSG-WO-433
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-I-WB
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-I-WB
- Giá bán: 972.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-I-WB
Loa báo động trong nhà HIKVISION DS-PMA-WBELL
Loa báo động trong nhà HIKVISION DS-PMA-WBELL
- Giá bán: 816.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động trong nhà HIKVISION DS-PMA-WBELL
Wired Shock Detector HIKVISION DS-PDSK-P
Wired Shock Detector HIKVISION DS-PDSK-P
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wired Shock Detector HIKVISION DS-PDSK-P
Cảm biến rung HIKVISION DS-PD1-SKM
Cảm biến rung HIKVISION DS-PD1-SKM
- Giá bán: 1.416.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến rung HIKVISION DS-PD1-SKM
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual Tech HIKVISION DS-PDD12P-EG2
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual Tech HIKVISION DS-PDD12P-EG2
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual Tech HIKVISION DS-PDD12P-EG2
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T12AME-EL
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T12AME-EL
- Giá bán: 1.716.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T12AME-EL
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T10AME-EH
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T10AME-EH
- Giá bán: 1.585.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T10AME-EH
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P12QE-C
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P12QE-C
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P12QE-C
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P18CE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P18CE
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P18CE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P15E
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P15E
- Giá bán: 275.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P15E
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P10PE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P10PE
- Giá bán: 275.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P10PE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PDP18-EG2(P)
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PDP18-EG2(P)
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PDP18-EG2(P)
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15AME
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15AME
- Giá bán: 768.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15AME
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D10PE
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D10PE
- Giá bán: 505.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D10PE
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15E
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15E
- Giá bán: 505.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15E
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WB
- Giá bán: 1.548.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDMCK-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDMCK-EG2-WB
- Giá bán: 735.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDMCK-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại ngoài trời HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL
Cảm biến hồng ngoại ngoài trời HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL
- Giá bán: 2.288.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại ngoài trời HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368