Tìm theo hãng

Báo động HIKVISION

Tìm thấy 82 sản phẩm
Wired Glass Break Detector HIKVISION DS-PDBG8-EG2
Wired Glass Break Detector HIKVISION DS-PDBG8-EG2
- Giá bán: 385.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wired Glass Break Detector HIKVISION DS-PDBG8-EG2
Còi kiêm đèn chớp HIKVISION DS-PS1-R
Còi kiêm đèn chớp HIKVISION DS-PS1-R
- Giá bán: 516.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Còi kiêm đèn chớp HIKVISION DS-PS1-R
Còi báo động HIKVISION DS-PMA-BELL
Còi báo động HIKVISION DS-PMA-BELL
- Giá bán: 325.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Còi báo động HIKVISION DS-PMA-BELL
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-E-WB
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-E-WB
- Giá bán: 1.752.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-E-WB
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PSG-WI-433
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PSG-WI-433
- Giá bán: 795.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PSG-WI-433
Loa báo động ngoài trời HIKVISION DS-PSG-WO-433
Loa báo động ngoài trời HIKVISION DS-PSG-WO-433
- Giá bán: 1.176.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động ngoài trời HIKVISION DS-PSG-WO-433
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-I-WB
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-I-WB
- Giá bán: 972.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động không dây trong nhà HIKVISION DS-PS1-I-WB
Loa báo động trong nhà HIKVISION DS-PMA-WBELL
Loa báo động trong nhà HIKVISION DS-PMA-WBELL
- Giá bán: 816.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa báo động trong nhà HIKVISION DS-PMA-WBELL
Wired Shock Detector HIKVISION DS-PDSK-P
Wired Shock Detector HIKVISION DS-PDSK-P
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wired Shock Detector HIKVISION DS-PDSK-P
Cảm biến rung HIKVISION DS-PD1-SKM
Cảm biến rung HIKVISION DS-PD1-SKM
- Giá bán: 1.416.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến rung HIKVISION DS-PD1-SKM
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual Tech HIKVISION DS-PDD12P-EG2
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual Tech HIKVISION DS-PDD12P-EG2
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual Tech HIKVISION DS-PDD12P-EG2
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T12AME-EL
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T12AME-EL
- Giá bán: 1.716.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T12AME-EL
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T10AME-EH
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T10AME-EH
- Giá bán: 1.585.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động ngoài trời Dual Tech HIKVISION DS-PD2-T10AME-EH
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P12QE-C
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P12QE-C
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P12QE-C
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P18CE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P18CE
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P18CE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P15E
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P15E
- Giá bán: 275.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P15E
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P10PE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P10PE
- Giá bán: 275.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PD2-P10PE
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PDP18-EG2(P)
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PDP18-EG2(P)
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại HIKVISION DS-PDP18-EG2(P)
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15AME
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15AME
- Giá bán: 768.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15AME
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D10PE
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D10PE
- Giá bán: 505.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D10PE
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15E
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15E
- Giá bán: 505.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến phát hiện chuyển động Dual-Tech HIKVISION DS-PD2-D15E
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WB
- Giá bán: 1.548.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDD12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDMCK-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDMCK-EG2-WB
- Giá bán: 735.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDMCK-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại ngoài trời HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL
Cảm biến hồng ngoại ngoài trời HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL
- Giá bán: 2.288.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại ngoài trời HIKVISION DS-PD2-T12P-WEL
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDPC12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDPC12P-EG2-WB
- Giá bán: 2.040.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDPC12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại báo vỡ kính không dây HIKVISION DS-PDPG12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại báo vỡ kính không dây HIKVISION DS-PDPG12P-EG2-WB
- Giá bán: 1.308.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại báo vỡ kính không dây HIKVISION DS-PDPG12P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WB
- Giá bán: 780.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại không dây HIKVISION DS-PDP15P-EG2-WB
Đầu báo kính vỡ không dây HIKVISION DS-PDBG8-EG2-WB
Đầu báo kính vỡ không dây HIKVISION DS-PDBG8-EG2-WB
- Giá bán: 780.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu báo kính vỡ không dây HIKVISION DS-PDBG8-EG2-WB
Đầu báo kính vỡ HIKVISION DS-PD1-BG9
Đầu báo kính vỡ HIKVISION DS-PD1-BG9
- Giá bán: 505.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu báo kính vỡ HIKVISION DS-PD1-BG9
Đầu báo khói HIKVISION DS-PD1-SMK-W
Đầu báo khói HIKVISION DS-PD1-SMK-W
- Giá bán: 768.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu báo khói HIKVISION DS-PD1-SMK-W
Đầu báo khói không dây HIKVISION DS-PDSMK-S-WB
Đầu báo khói không dây HIKVISION DS-PDSMK-S-WB
- Giá bán: 1.212.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu báo khói không dây HIKVISION DS-PDSMK-S-WB
Cảm biến khói có dây HIKVISION DS-PDSMK-4
Cảm biến khói có dây HIKVISION DS-PDSMK-4
- Giá bán: 540.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến khói có dây HIKVISION DS-PDSMK-4
Cảm biến khói có dây HIKVISION DS-PDSMK-4BAR
Cảm biến khói có dây HIKVISION DS-PDSMK-4BAR
- Giá bán: 648.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến khói có dây HIKVISION DS-PDSMK-4BAR
Wireless PIR-Camera Detector HIKVISION DS-PDPC12PF-EG2-WB
Wireless PIR-Camera Detector HIKVISION DS-PDPC12PF-EG2-WB
- Giá bán: 2.088.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless PIR-Camera Detector HIKVISION DS-PDPC12PF-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại + báo vỡ kính HIKVISION DS-PDPG12PF-EG2-WB
Cảm biến hồng ngoại + báo vỡ kính HIKVISION DS-PDPG12PF-EG2-WB
- Giá bán: 1.395.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hồng ngoại + báo vỡ kính HIKVISION DS-PDPG12PF-EG2-WB
Bộ khuếch đại tín hiệu không dây HIKVISION DS-PR1-WB
Bộ khuếch đại tín hiệu không dây HIKVISION DS-PR1-WB
- Giá bán: 1.760.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ khuếch đại tín hiệu không dây HIKVISION DS-PR1-WB
Bộ chuyển đổi có dây thành không dây HIKVISION DS-PM-WI1
Bộ chuyển đổi có dây thành không dây HIKVISION DS-PM-WI1
- Giá bán: 375.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi có dây thành không dây HIKVISION DS-PM-WI1
Thiết bị phát IR không dây HIKVISION DS-PM1-O1H-WB
Thiết bị phát IR không dây HIKVISION DS-PM1-O1H-WB
- Giá bán: 735.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị phát IR không dây HIKVISION DS-PM1-O1H-WB
Công tắc từ không dây HIKVISION DS-PDMCS-EG2-WB
Công tắc từ không dây HIKVISION DS-PDMCS-EG2-WB
- Giá bán: 560.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc từ không dây HIKVISION DS-PDMCS-EG2-WB
Công tắc từ không dây HIKVISION DS-PD1-MC-WWS
Công tắc từ không dây HIKVISION DS-PD1-MC-WWS
- Giá bán: 460.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc từ không dây HIKVISION DS-PD1-MC-WWS
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Kinh Doanh 1:
zalo
0904.937.368 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Kinh Doanh 2:
zalo
024.8587.2879 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368