Tìm theo hãng

Cáp-phụ kiện Alantek

Tìm thấy 117 sản phẩm
Splitter Indoor 4-way Alantek 308-ISPV04-0000
Splitter Indoor 4-way Alantek 308-ISPV04-0000
- Giá bán: 176.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 4-way Alantek 308-ISPV04-0000
Splitter Indoor 6-way Alantek 308-ISPV06-0000
Splitter Indoor 6-way Alantek 308-ISPV06-0000
- Giá bán: 265.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 6-way Alantek 308-ISPV06-0000
Splitter Indoor 8-way Alantek 308-ISPV08-0000
Splitter Indoor 8-way Alantek 308-ISPV08-0000
- Giá bán: 276.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 8-way Alantek 308-ISPV08-0000
Splitter Indoor 16-way Alantek 308-ISPV16-0000
Splitter Indoor 16-way Alantek 308-ISPV16-0000
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 16-way Alantek 308-ISPV16-0000
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH (301-CI9401-05LS)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH (301-CI9401-05LS)
- Giá bán: 10.920.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH (301-CI9401-05LS)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG 500m/rl (301-CI9401-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG 500m/rl (301-CI9401-0500)
- Giá bán: 7.787.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG 500m/rl (301-CI9401-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG 500m/rl (301-CI9501-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG 500m/rl (301-CI9501-0500)
- Giá bán: 12.987.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG 500m/rl (301-CI9501-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)
- Giá bán: 18.850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH (301-CI9501-00LS)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH (301-CI9501-00LS)
- Giá bán: 18.850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH (301-CI9501-00LS)
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
- Giá bán: 55.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
- Giá bán: 55.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
- Giá bán: 50.700đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
- Giá bán: 55.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
- Giá bán: 665.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét) (306-52327M-0030)
Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét) (306-52327M-0030)
- Giá bán: 725.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét) (306-52327M-0030)
10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
- Giá bán: 3.185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
- Giá bán: 68.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)
Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch
Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch
- Giá bán: 2.236.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch
Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch
Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch
- Giá bán: 2.470.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368