Tìm theo hãng

Cáp-phụ kiện Alantek

Tìm thấy 117 sản phẩm
Splitter Indoor 4-way Alantek 308-ISPV04-0000
Splitter Indoor 4-way Alantek 308-ISPV04-0000
- Giá bán: 176.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 4-way Alantek 308-ISPV04-0000
Splitter Indoor 6-way Alantek 308-ISPV06-0000
Splitter Indoor 6-way Alantek 308-ISPV06-0000
- Giá bán: 265.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 6-way Alantek 308-ISPV06-0000
Splitter Indoor 8-way Alantek 308-ISPV08-0000
Splitter Indoor 8-way Alantek 308-ISPV08-0000
- Giá bán: 276.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 8-way Alantek 308-ISPV08-0000
Splitter Indoor 16-way Alantek 308-ISPV16-0000
Splitter Indoor 16-way Alantek 308-ISPV16-0000
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Splitter Indoor 16-way Alantek 308-ISPV16-0000
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH (301-CI9401-05LS)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH (301-CI9401-05LS)
- Giá bán: 10.920.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18AWG LSZH (301-CI9401-05LS)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG 500m/rl (301-CI9401-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG 500m/rl (301-CI9401-0500)
- Giá bán: 7.787.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 18 AWG 500m/rl (301-CI9401-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG 500m/rl (301-CI9501-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG 500m/rl (301-CI9501-0500)
- Giá bán: 12.987.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16AWG 500m/rl (301-CI9501-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)
- Giá bán: 18.850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 14 AWG (301-CI9601-0500)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH (301-CI9501-00LS)
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH (301-CI9501-00LS)
- Giá bán: 18.850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp âm thanh/ điều khiển Alantek 1-Pair 16 AWG LSZH (301-CI9501-00LS)
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
- Giá bán: 55.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 4-Core 50/125um
Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
- Giá bán: 55.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Alantek Fiber Optical Outdoor/Indoor Cable 4-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
- Giá bán: 50.700đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
- Giá bán: 55.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
- Giá bán: 665.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét) (306-52327M-0030)
Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét) (306-52327M-0030)
- Giá bán: 725.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét) (306-52327M-0030)
10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
- Giá bán: 3.185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
- Giá bán: 68.900đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
- Giá bán: 175.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
- Giá bán: 93.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368