Tìm theo hãng

Chuyển đổi Quang-điện

Tìm thấy 179 sản phẩm
Rack Chassis G-NET HHD-G14M
Rack Chassis G-NET HHD-G14M
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Chassis G-NET HHD-G14M
Nguồn chuyên dụng chống quá áp cho Media Converter Media Converter G-NET
Nguồn chuyên dụng chống quá áp cho Media Converter Media Converter G-NET
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn chuyên dụng chống quá áp cho Media Converter Media Converter G-NET
Nguồn chuyên dụng cho Media Converter G-NET
Nguồn chuyên dụng cho Media Converter G-NET
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn chuyên dụng cho Media Converter G-NET
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-100A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-100A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-100A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-80A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-60A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-60A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-60A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-40A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-40A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-40A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-20A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-20A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-20A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-100
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-100
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-100
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-80
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-80
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-80
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-60
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-60
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-60
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-40
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-40
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-40
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-2
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-2
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-2
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-10SFP+10GT
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-10SFP+10GT
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-10SFP+10GT
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1GX1GT-SFP
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1GX1GT-SFP
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1GX1GT-SFP
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-120A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-120A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-60A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-60A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-60A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-40A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-40A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-40A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-120
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-120
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-120
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-100
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-100
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-100
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-80
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-80
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-80
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-100A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-100A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-100A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-60
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-60
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-60
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-40
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-40
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-40
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-2
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-2
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-2
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1FX1TX-SFP
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1FX1TX-SFP
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1FX1TX-SFP
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-20
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-20
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-120G-20
Bộ chuyển đổi Video quang 32 kênh GNETCOM HL-32V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 32 kênh GNETCOM HL-32V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 32 kênh GNETCOM HL-32V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 16 kênh GNETCOM HL-16V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1960P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 720P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 8 kênh GNETCOM HL-8V-20T/R 720P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1960P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1960P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 1080P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V-20T/R 1080P
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chuyển đổi Video quang 4 kênh GNETCOM HL-4V1D-20T/R 720P RS485/PTZ
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368