Tìm theo hãng

Chuyển đổi Quang-điện

Danh mục
Tìm thấy 194 sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI 1080P qua cáp quang 1FO HO-LINK HL-HDMI-1F-20T/R
Bộ kéo dài HDMI 1080P qua cáp quang 1FO HO-LINK HL-HDMI-1F-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI 1080P qua cáp quang 1FO HO-LINK HL-HDMI-1F-20T/R
Bộ kéo dài HDMI 1080P qua cáp quang 1FO HO-LINK HL-HDMI-1USB-20T/R
Bộ kéo dài HDMI 1080P qua cáp quang 1FO HO-LINK HL-HDMI-1USB-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI 1080P qua cáp quang 1FO HO-LINK HL-HDMI-1USB-20T/R
Bộ kéo dài HDMI HO-LINK HL-HDMI-1V1A1D-TRL
Bộ kéo dài HDMI HO-LINK HL-HDMI-1V1A1D-TRL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI HO-LINK HL-HDMI-1V1A1D-TRL
Bộ kéo dài 3G HDMI qua cáp quang HO-LINK HL-HDMI-1F-3G-20TR
Bộ kéo dài 3G HDMI qua cáp quang HO-LINK HL-HDMI-1F-3G-20TR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài 3G HDMI qua cáp quang HO-LINK HL-HDMI-1F-3G-20TR
Bộ kéo dài 3G HDMI qua cáp quang HO-LINK HL-HDMI-1USB-3G-20T/R
Bộ kéo dài 3G HDMI qua cáp quang HO-LINK HL-HDMI-1USB-3G-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài 3G HDMI qua cáp quang HO-LINK HL-HDMI-1USB-3G-20T/R
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K-20T/R
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K-20T/R
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K-USB-20T/R
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K-USB-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K-USB-20T/R
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K60HZ-T/RL
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K60HZ-T/RL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI quang HO-LINK HL-HDMI-4K60HZ-T/RL
Bộ kéo dài VGA HO-LINK HL-VGA-1F-20T/R
Bộ kéo dài VGA HO-LINK HL-VGA-1F-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài VGA HO-LINK HL-VGA-1F-20T/R
Bộ kéo dài VGA HO-LINK HL-VGA-1USB-20T/R
Bộ kéo dài VGA HO-LINK HL-VGA-1USB-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài VGA HO-LINK HL-VGA-1USB-20T/R
Bộ kéo dài DVI HO-LINK HL-DVI-1F-20T/R
Bộ kéo dài DVI HO-LINK HL-DVI-1F-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài DVI HO-LINK HL-DVI-1F-20T/R
Bộ kéo dài DVI HO-LINK HL-DVI-1USB-20T/R
Bộ kéo dài DVI HO-LINK HL-DVI-1USB-20T/R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài DVI HO-LINK HL-DVI-1USB-20T/R
Bộ kéo dài HDMI không dây 200M HO-LINK HL-WS200
Bộ kéo dài HDMI không dây 200M HO-LINK HL-WS200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI không dây 200M HO-LINK HL-WS200
Bộ kéo dài HDMI không dây 200M HO-LINK HL-WS200-KVM
Bộ kéo dài HDMI không dây 200M HO-LINK HL-WS200-KVM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI không dây 200M HO-LINK HL-WS200-KVM
Bộ kéo dài HDMI không dây 50M HO-LINK HL-R18G52
Bộ kéo dài HDMI không dây 50M HO-LINK HL-R18G52
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kéo dài HDMI không dây 50M HO-LINK HL-R18G52
Rack Chassis G-NET HHD-G14M
Rack Chassis G-NET HHD-G14M
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Chassis G-NET HHD-G14M
Nguồn chuyên dụng chống quá áp cho Media Converter Media Converter G-NET
Nguồn chuyên dụng chống quá áp cho Media Converter Media Converter G-NET
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn chuyên dụng chống quá áp cho Media Converter Media Converter G-NET
Nguồn chuyên dụng cho Media Converter G-NET
Nguồn chuyên dụng cho Media Converter G-NET
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn chuyên dụng cho Media Converter G-NET
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-100A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-100A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-100A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-80A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-60A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-60A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-60A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-40A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-40A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-40A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-20A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-20A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-210G-20A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-100
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-100
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-100
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-80
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-80
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-80
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-60
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-60
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-60
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-40
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-40
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-40
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-2
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-2
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-220G-2
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-10SFP+10GT
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-10SFP+10GT
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-10SFP+10GT
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1GX1GT-SFP
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1GX1GT-SFP
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET G-UMC-1GX1GT-SFP
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-120A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-120A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
- Giá bán: 950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chuyển đổi quang điện Media Converter G-NET HHD-110G-80A/B
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368