Tìm theo hãng

Thiết bị mạng DrayTek

Danh mục
Tìm thấy 44 sản phẩm
Dual-WAN Load Balancing VPN Router DrayTek Vigor2926
Dual-WAN Load Balancing VPN Router DrayTek Vigor2926
- Giá bán: 3.975.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-WAN Load Balancing VPN Router DrayTek Vigor2926
Phần mềm quản lý tập trung DrayTek VigorConnect
Phần mềm quản lý tập trung DrayTek VigorConnect
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Phần mềm quản lý tập trung DrayTek VigorConnect
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói nâng cao
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói nâng cao
- Giá bán: 3.626.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
- Giá bán: 2.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - VNWIFI” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - VNWIFI” gói cơ bản
- Giá bán: 2.825.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - VNWIFI” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng cho Vigor2952, Vigor3220)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng cho Vigor2952, Vigor3220)
- Giá bán: 3.165.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng cho Vigor2952, Vigor3220)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926)
- Giá bán: 2.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói cơ bản
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói cơ bản
License key DRAYTEK VigorACS 2 (1000 - 3000 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (1000 - 3000 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (1000 - 3000 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (500 - 999 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (500 - 999 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (500 - 999 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (200 - 499 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (200 - 499 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (200 - 499 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (100 - 199 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (100 - 199 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (100 - 199 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (20 - 99 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (20 - 99 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (20 - 99 nodes)
License key CommTouch WCF DRAYTEK Silver Card
License key CommTouch WCF DRAYTEK Silver Card
- Giá bán: 2.248.700đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key CommTouch WCF DRAYTEK Silver Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK B Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK B Card
- Giá bán: 734.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK B Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK A Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK A Card
- Giá bán: 1.186.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK A Card
54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x
54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x
- Giá bán: 14.972.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x
48-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch P2540x
48-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch P2540x
- Giá bán: 21.413.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch P2540x
28-Port L2+ Managed Gigabit PoE Switch DrayTek VigorSwitch P2280x
28-Port L2+ Managed Gigabit PoE Switch DrayTek VigorSwitch P2280x
- Giá bán: 13.955.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port L2+ Managed Gigabit PoE Switch DrayTek VigorSwitch P2280x
28-Port PoE L2 Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor P2280
28-Port PoE L2 Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor P2280
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port PoE L2 Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor P2280
28-Port Gigabit Web Smart PoE Switch DrayTek Vigor P1280
28-Port Gigabit Web Smart PoE Switch DrayTek Vigor P1280
- Giá bán: 11.277.400đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Gigabit Web Smart PoE Switch DrayTek Vigor P1280
28-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch DrayTek Vigorswitch G2280x
28-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch DrayTek Vigorswitch G2280x
- Giá bán: 7.288.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch DrayTek Vigorswitch G2280x
28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280
28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280
28-Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1282
28-Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1282
- Giá bán: 4.689.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1282
24-Port Gigabit PoE Smart Switch DrayTek VigorSwitch P1282
24-Port Gigabit PoE Smart Switch DrayTek VigorSwitch P1282
- Giá bán: 11.695.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit PoE Smart Switch DrayTek VigorSwitch P1282
8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100
8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100
- Giá bán: 4.169.700đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100
10-port Layer 2+ Gigabit Managed Switch Draytek VigorSwitch G2100
10-port Layer 2+ Gigabit Managed Switch Draytek VigorSwitch G2100
- Giá bán: 2.655.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10-port Layer 2+ Gigabit Managed Switch Draytek VigorSwitch G2100
8-Port Gigabit Smart Lite PoE Switch DrayTek Vigor P1092
8-Port Gigabit Smart Lite PoE Switch DrayTek Vigor P1092
- Giá bán: 3.785.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Smart Lite PoE Switch DrayTek Vigor P1092
8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080
8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080
- Giá bán: 1.150.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080
High Performance 10G Router Router DrayTek Vigor3910
High Performance 10G Router Router DrayTek Vigor3910
- Giá bán: 20.880.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
High Performance 10G Router Router DrayTek Vigor3910
10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router Draytek Vigor1000B
10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router Draytek Vigor1000B
- Giá bán: 13.955.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router Draytek Vigor1000B
Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220
Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220
- Giá bán: 7.880.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368