Tìm theo hãng

Thiết bị mạng DrayTek

Tìm thấy 44 sản phẩm
Dual-WAN Load Balancing VPN Router DrayTek Vigor2926
Dual-WAN Load Balancing VPN Router DrayTek Vigor2926
- Giá bán: 3.975.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-WAN Load Balancing VPN Router DrayTek Vigor2926
Phần mềm quản lý tập trung DrayTek VigorConnect
Phần mềm quản lý tập trung DrayTek VigorConnect
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Phần mềm quản lý tập trung DrayTek VigorConnect
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói nâng cao
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói nâng cao
- Giá bán: 3.626.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
- Giá bán: 2.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi CRM “DrayTek - Nextify” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - VNWIFI” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - VNWIFI” gói cơ bản
- Giá bán: 2.825.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - VNWIFI” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng cho Vigor2952, Vigor3220)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng cho Vigor2952, Vigor3220)
- Giá bán: 3.165.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng cho Vigor2952, Vigor3220)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926)
- Giá bán: 2.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói nâng cao (áp dụng Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926)
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói cơ bản
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói cơ bản
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dịch vụ Wifi marketing “DrayTek - Meganet” gói cơ bản
License key DRAYTEK VigorACS 2 (1000 - 3000 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (1000 - 3000 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (1000 - 3000 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (500 - 999 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (500 - 999 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (500 - 999 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (200 - 499 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (200 - 499 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (200 - 499 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (100 - 199 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (100 - 199 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (100 - 199 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (20 - 99 nodes)
License key DRAYTEK VigorACS 2 (20 - 99 nodes)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key DRAYTEK VigorACS 2 (20 - 99 nodes)
License key CommTouch WCF DRAYTEK Silver Card
License key CommTouch WCF DRAYTEK Silver Card
- Giá bán: 2.248.700đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key CommTouch WCF DRAYTEK Silver Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK B Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK B Card
- Giá bán: 734.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK B Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK A Card
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK A Card
- Giá bán: 1.186.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License key CommTouch Web Content Filter DRAYTEK A Card
54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x
54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x
- Giá bán: 14.972.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch G2540x
48-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch P2540x
48-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch P2540x
- Giá bán: 21.413.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch Draytek VigorSwitch P2540x
28-Port L2+ Managed Gigabit PoE Switch DrayTek VigorSwitch P2280x
28-Port L2+ Managed Gigabit PoE Switch DrayTek VigorSwitch P2280x
- Giá bán: 13.955.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port L2+ Managed Gigabit PoE Switch DrayTek VigorSwitch P2280x
28-Port PoE L2 Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor P2280
28-Port PoE L2 Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor P2280
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port PoE L2 Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor P2280
28-Port Gigabit Web Smart PoE Switch DrayTek Vigor P1280
28-Port Gigabit Web Smart PoE Switch DrayTek Vigor P1280
- Giá bán: 11.277.400đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Gigabit Web Smart PoE Switch DrayTek Vigor P1280
28-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch DrayTek Vigorswitch G2280x
28-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch DrayTek Vigorswitch G2280x
- Giá bán: 7.288.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch DrayTek Vigorswitch G2280x
28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280
28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Web Smart Gigabit Switch DrayTek G1280
28-Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1282
28-Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1282
- Giá bán: 4.689.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Gigabit Smart Switch DrayTek VigorSwitch G1282
24-Port Gigabit PoE Smart Switch DrayTek VigorSwitch P1282
24-Port Gigabit PoE Smart Switch DrayTek VigorSwitch P1282
- Giá bán: 11.695.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit PoE Smart Switch DrayTek VigorSwitch P1282
8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100
8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100
- Giá bán: 4.169.700đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Smart PoE Managed Switch Draytek VigorSwitch P2100
10-port Layer 2+ Gigabit Managed Switch Draytek VigorSwitch G2100
10-port Layer 2+ Gigabit Managed Switch Draytek VigorSwitch G2100
- Giá bán: 2.655.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10-port Layer 2+ Gigabit Managed Switch Draytek VigorSwitch G2100
8-Port Gigabit Smart Lite PoE Switch DrayTek Vigor P1092
8-Port Gigabit Smart Lite PoE Switch DrayTek Vigor P1092
- Giá bán: 3.785.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Smart Lite PoE Switch DrayTek Vigor P1092
8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080
8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080
- Giá bán: 1.150.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Smart Switch DrayTek Vigor G1080
High Performance 10G Router Router DrayTek Vigor3910
High Performance 10G Router Router DrayTek Vigor3910
- Giá bán: 20.880.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
High Performance 10G Router Router DrayTek Vigor3910
10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router Draytek Vigor1000B
10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router Draytek Vigor1000B
- Giá bán: 13.955.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router Draytek Vigor1000B
Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220
Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220
- Giá bán: 7.880.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220
2.5G Security VPN Router DrayTek Vigor2962
2.5G Security VPN Router DrayTek Vigor2962
- Giá bán: 8.800.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.5G Security VPN Router DrayTek Vigor2962
Router WiFi 802.11ac Wave 2 MU-MIMO DrayTek Vigor2927Fac
Router WiFi 802.11ac Wave 2 MU-MIMO DrayTek Vigor2927Fac
- Giá bán: 5.141.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Router WiFi 802.11ac Wave 2 MU-MIMO DrayTek Vigor2927Fac
Dual WAN Enterprise VPN Router DRAYTEK Vigor2927
Dual WAN Enterprise VPN Router DRAYTEK Vigor2927
- Giá bán: 4.380.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual WAN Enterprise VPN Router DRAYTEK Vigor2927
Fiber Wireless VPN Router Draytek Vigor2915Fac
Fiber Wireless VPN Router Draytek Vigor2915Fac
- Giá bán: 4.689.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Wireless VPN Router Draytek Vigor2915Fac
Dual WAN VPN WiFi AC Router DrayTek Vigor2915ac
Dual WAN VPN WiFi AC Router DrayTek Vigor2915ac
- Giá bán: 3.559.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual WAN VPN WiFi AC Router DrayTek Vigor2915ac
Dual-WAN VPN Router DrayTek Vigor2915
Dual-WAN VPN Router DrayTek Vigor2915
- Giá bán: 2.700.700đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-WAN VPN Router DrayTek Vigor2915
VPN, Firewall, Load balancing Fiber Router DrayTek Vigor2912F
VPN, Firewall, Load balancing Fiber Router DrayTek Vigor2912F
- Giá bán: 1.300.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
VPN, Firewall, Load balancing Fiber Router DrayTek Vigor2912F
VPN, FIREWALL, LOAD BALANCING DRAYTEK VIGOR2912
VPN, FIREWALL, LOAD BALANCING DRAYTEK VIGOR2912
- Giá bán: 1.220.400đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
VPN, FIREWALL, LOAD BALANCING DRAYTEK VIGOR2912
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Kinh Doanh 1:
zalo
0904.937.368 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Kinh Doanh 2:
zalo
024.8587.2879 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368