Tìm theo hãng

Cáp Quang & phụ kiện

Tìm thấy 136 sản phẩm
Cáp quang ngầm 96 sợi quang SACOM DU96
Cáp quang ngầm 96 sợi quang SACOM DU96
- Giá bán: 49.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 96 sợi quang SACOM DU96
Cáp quang ngầm 48 sợi quang SACOM DU48
Cáp quang ngầm 48 sợi quang SACOM DU48
- Giá bán: 28.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 48 sợi quang SACOM DU48
Cáp quang ngầm 32 sợi quang SACOM DU32
Cáp quang ngầm 32 sợi quang SACOM DU32
- Giá bán: 21.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 32 sợi quang SACOM DU32
Cáp quang ngầm 24 sợi quang SACOM DU24
Cáp quang ngầm 24 sợi quang SACOM DU24
- Giá bán: 17.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 24 sợi quang SACOM DU24
Cáp quang ngầm 16 sợi quang SACOM DU16
Cáp quang ngầm 16 sợi quang SACOM DU16
- Giá bán: 14.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 16 sợi quang SACOM DU16
Cáp quang ngầm 12 sợi quang SACOM DU12
Cáp quang ngầm 12 sợi quang SACOM DU12
- Giá bán: 12.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 12 sợi quang SACOM DU12
Cáp quang ngầm 8 sợi quang SACOM DU8
Cáp quang ngầm 8 sợi quang SACOM DU8
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 8 sợi quang SACOM DU8
Cáp quang ngầm 6 sợi quang SACOM DU6
Cáp quang ngầm 6 sợi quang SACOM DU6
- Giá bán: 10.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 6 sợi quang SACOM DU6
Cáp quang ngầm 4 sợi quang SACOM DU4
Cáp quang ngầm 4 sợi quang SACOM DU4
- Giá bán: 10.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang ngầm 4 sợi quang SACOM DU4
Cáp quang luồn cống 96FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA96
Cáp quang luồn cống 96FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA96
- Giá bán: 56.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống 96FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA96
Cáp quang luồn cống 48FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA48
Cáp quang luồn cống 48FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA48
- Giá bán: 33.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống 48FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA48
Cáp quang luồn cống 24FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA24
Cáp quang luồn cống 24FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA24
- Giá bán: 20.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống 24FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA24
Cáp quang luồn cống 12FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA12
Cáp quang luồn cống 12FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA12
- Giá bán: 16.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống 12FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA12
Cáp quang luồn cống 8FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA8
Cáp quang luồn cống 8FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA8
- Giá bán: 14.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống 8FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA8
Cáp quang luồn cống 6FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA6
Cáp quang luồn cống 6FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA6
- Giá bán: 13.600đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống 6FO có băng thép chống gặm nhấm SACOM DUA6
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
- Giá bán: 247.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
- Giá bán: 117.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
- Giá bán: 185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
- Giá bán: 225.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
- Giá bán: 196.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
- Giá bán: 555.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
- Giá bán: 565.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM010 (10 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM010 (10 mét)
- Giá bán: 1.320.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM010 (10 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM005 (5 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM005 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)
- Giá bán: 625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-5 (15 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-5 (15 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-5 (15 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)
- Giá bán: 565.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM005 (5 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 660.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM005 (5 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 828.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 828.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 3-2105061-0 (30 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 3-2105061-0 (30 mét)
- Giá bán: 1.680.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 3-2105061-0 (30 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 1-2105061-0 (10 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 1-2105061-0 (10 mét)
- Giá bán: 1.140.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 1-2105061-0 (10 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-5 (5 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-5 (5 mét)
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Kinh Doanh 1:
zalo
0904.937.368 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Kinh Doanh 2:
zalo
024.8587.2879 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368