Tìm theo hãng

Cáp mạng ENSOHO

Tìm thấy 44 sản phẩm
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T08E
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T08E
- Giá bán: 429.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T08E
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T07B
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T07B
- Giá bán: 416.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T07B
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T01E
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T01E
- Giá bán: 260.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kềm bấm cáp mạng chuyên dụng ENSOHO HS-T01E
Đầu bọc mạng RJ-45 Cat5/Cat 6 ENSOHO (EN-RJ45BOOT)
Đầu bọc mạng RJ-45 Cat5/Cat 6 ENSOHO (EN-RJ45BOOT)
- Giá bán: 105.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bọc mạng RJ-45 Cat5/Cat 6 ENSOHO (EN-RJ45BOOT)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 chống nhiễu ENSOHO (EN-RJ45C6M)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 chống nhiễu ENSOHO (EN-RJ45C6M)
- Giá bán: 325.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 chống nhiễu ENSOHO (EN-RJ45C6M)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 5 chống nhiễu ENSOHO (EN-RJ45C5M)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 5 chống nhiễu ENSOHO (EN-RJ45C5M)
- Giá bán: 260.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 5 chống nhiễu ENSOHO (EN-RJ45C5M)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 ENSOHO (EN-RJ45C6B)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 ENSOHO (EN-RJ45C6B)
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 6 ENSOHO (EN-RJ45C6B)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 5 ENSOHO (EN-RJ45C5B)
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 5 ENSOHO (EN-RJ45C5B)
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat 5 ENSOHO (EN-RJ45C5B)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA25M (25 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA25M (25 mét)
- Giá bán: 160.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA25M (25 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA15M (15 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA15M (15 mét)
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA15M (15 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA10M (10 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA10M (10 mét)
- Giá bán: 80.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA10M (10 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA05M (5 mét)
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA05M (5 mét)
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Cord UTP Cat5e ENSOHO EN-U5CA05M (5 mét)
Đầu bấm cáp đồng trục BNC ENSOHO
Đầu bấm cáp đồng trục BNC ENSOHO
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm cáp đồng trục BNC ENSOHO
Vỏ bọc đầu cáp RJ-45 ENSOHO
Vỏ bọc đầu cáp RJ-45 ENSOHO
- Giá bán: 198.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vỏ bọc đầu cáp RJ-45 ENSOHO
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat6 ENSOHO EN-RJ45C6
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat6 ENSOHO EN-RJ45C6
- Giá bán: 210.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat6 ENSOHO EN-RJ45C6
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat.5e ENSOHO EN-RJ45C5
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat.5e ENSOHO EN-RJ45C5
- Giá bán: 210.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu bấm mạng RJ-45 Cat.5e ENSOHO EN-RJ45C5
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5BC20-MP3L-300
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5BC20-MP3L-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5BC20-MP3L-300
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5BC20-MP3L-200
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5BC20-MP3L-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5BC20-MP3L-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-ML-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-ML-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-ML-300
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5CS20-MP-300
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5CS20-MP-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5CS20-MP-300
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5CS20-MP-200
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5CS20-MP-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59+2C ENSOHO EN-R5CS20-MP-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-M-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-M-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-M-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-M-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-M-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5BC20-M-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-M-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-M-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-M-200
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PEL-300
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PEL-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PEL-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20L-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20L-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20L-300
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-300
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-300
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-300
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PEL-200
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PEL-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PEL-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20L-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20L-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20L-200
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-200
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 + 2C ENSOHO EN-R5CS20PE-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-200
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp đồng trục RG59 ENSOHO EN-R5CS20-200
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368