Tìm theo hãng

Cáp quang GNETCOM

Điện thoại hội nghị
Thiết bị ngành bán lẻ
Tìm thấy 32 sản phẩm
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF 8FO (OTB-08C)
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF 8FO (OTB-08C)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF 8FO (OTB-08C)
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF 4FO (OTB-04C)
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF 4FO (OTB-04C)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF 4FO (OTB-04C)
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF-02FO (OTB-02C)
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF-02FO (OTB-02C)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp phối quang ODF vỏ nhựa GNETCOM ODF-02FO (OTB-02C)
Ống bảo vệ sợi quang ngoài trời
Ống bảo vệ sợi quang ngoài trời
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ống bảo vệ sợi quang ngoài trời
Ống hàn nhiệt 6cm
Ống hàn nhiệt 6cm
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ống hàn nhiệt 6cm
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x16 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x16 SC/SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x16 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x8 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x8 SC/SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x8 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x4 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x4 SC/SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x4 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x2 SC/SC
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x2 SC/SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Splitter quang GNETCOM 1x2 SC/SC
Dây hàn nối quang Multi Mode OM3 GNETCOM LC/UPC-MM
Dây hàn nối quang Multi Mode OM3 GNETCOM LC/UPC-MM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây hàn nối quang Multi Mode OM3 GNETCOM LC/UPC-MM
Dây hàn nối quang Multi Mode OM3 GNETCOM SC/UPC-MM
Dây hàn nối quang Multi Mode OM3 GNETCOM SC/UPC-MM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây hàn nối quang Multi Mode OM3 GNETCOM SC/UPC-MM
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM LC
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM LC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM LC
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM FC
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM FC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM FC
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM SC
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây hàn nối quang Single Mode GNETCOM SC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM LC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM LC-LC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM LC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM LC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM LC-LC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM LC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM SC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM SC-LC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM SC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM SC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM SC-LC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM SC-LC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM SC-SC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM SC-SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM3 GNETCOM SC-SC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM SC-SC
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM SC-SC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi-Mode Duplex OM2 GNETCOM SC-SC
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-FC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-FC/UPC (Duplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-FC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-FC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-FC/UPC (Simplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-FC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-LC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-LC/UPC (Duplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-LC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-LC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-LC/UPC (Simplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM LC-LC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM FC-FC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM FC-FC/UPC (Duplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM FC-FC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM FC-FC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM FC-FC/UPC (Simplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM FC-FC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-LC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-LC/UPC (Duplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-LC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-LC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-LC/UPC (Simplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-LC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-FC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-FC/UPC (Duplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-FC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-FC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-FC/UPC (Simplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-FC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-SC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-SC/UPC (Duplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-SC/UPC (Duplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-SC/UPC (Simplex)
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-SC/UPC (Simplex)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single Mode GNETCOM SC-SC/UPC (Simplex)
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368