Tìm theo hãng

Kiểm soát vào ra

Tìm thấy 493 sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR45W-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR45W-32D
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR45W-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR45B-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR45B-32D
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR45B-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR30W-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR30W-32D
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR30W-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR30B-32D
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR30B-32D
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HON-JR30B-32D
Đầu đọc thẻ Mifare 13.56MHz HONEYWELL CA-MA-R10
Đầu đọc thẻ Mifare 13.56MHz HONEYWELL CA-MA-R10
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ Mifare 13.56MHz HONEYWELL CA-MA-R10
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM32BHONDTSP
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM32BHONDTSP
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM32BHONDTSP
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HUCRD633P
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HUCRD633P
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL HUCRD633P
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM57BHONDTSP
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM57BHONDTSP
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM57BHONDTSP
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM56BHONDT
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM56BHONDT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM56BHONDT
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM45BHOND
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM45BHOND
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM45BHOND
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM43BHONDTSP
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM43BHONDTSP
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ HONEYWELL OM43BHONDTSP
Long range proximity Reader HONEYWELL DR4220
Long range proximity Reader HONEYWELL DR4220
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Long range proximity Reader HONEYWELL DR4220
Reader with Keypad HONEYWELL DR4208K
Reader with Keypad HONEYWELL DR4208K
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Reader with Keypad HONEYWELL DR4208K
Glass-mount Gray Reader HONEYWELL DR4208GM
Glass-mount Gray Reader HONEYWELL DR4208GM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Glass-mount Gray Reader HONEYWELL DR4208GM
Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S
Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Reader with longer read range HONEYWELL DR4208S
Reader with Keypad HONEYWELL DR4205K
Reader with Keypad HONEYWELL DR4205K
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Reader with Keypad HONEYWELL DR4205K
Reader HONEYWELL DR4205
Reader HONEYWELL DR4205
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Reader HONEYWELL DR4205
Mullion Reader HONEYWELL DR4203
Mullion Reader HONEYWELL DR4203
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mullion Reader HONEYWELL DR4203
Smallest Reader HONEYWELL DR4201W
Smallest Reader HONEYWELL DR4201W
- Giá bán: 5.808.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Smallest Reader HONEYWELL DR4201W
Cổng barrier an ninh DAHUA DHI-VNMECD-2032-RM30-T10
Cổng barrier an ninh DAHUA DHI-VNMECD-2032-RM30-T10
- Giá bán: 18.215.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng barrier an ninh DAHUA DHI-VNMECD-2032-RM30-T10
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB620K-D
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB620K-D
- Giá bán: 73.920.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB620K-D
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB610K-L
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB610K-L
- Giá bán: 55.440.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB610K-L
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB610K-R
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNMB610K-R
- Giá bán: 55.440.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNM2900C
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNM2900C
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNM2900C
- Giá bán: 8.715.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng phân làn tự động DAHUA DHI-VNM2900C
Đầu đọc đăng ký vân tay DAHUA DHI-VNM101A
Đầu đọc đăng ký vân tay DAHUA DHI-VNM101A
- Giá bán: 2.292.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc đăng ký vân tay DAHUA DHI-VNM101A
Đầu đọc đăng ký vân tay DAHUA DHI-VNM202
Đầu đọc đăng ký vân tay DAHUA DHI-VNM202
- Giá bán: 2.065.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc đăng ký vân tay DAHUA DHI-VNM202
Đầu đọc vân tay DAHUA DHI-VNM1102A(V3)
Đầu đọc vân tay DAHUA DHI-VNM1102A(V3)
- Giá bán: 1.995.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc vân tay DAHUA DHI-VNM1102A(V3)
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2101A
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2101A
- Giá bán: 925.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2101A
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2100A-ME
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2100A-ME
- Giá bán: 1.285.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2100A-ME
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2100A
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2100A
- Giá bán: 855.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu đọc thẻ DAHUA DHI-VNM2100A
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM416
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM416
- Giá bán: 3.795.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM416
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2208C-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2208C-S
- Giá bán: 6.888.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2208C-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-S
- Giá bán: 5.508.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-H
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-H
- Giá bán: 9.025.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-H
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-D
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-D
- Giá bán: 6.888.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204C-D
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204B-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204B-S
- Giá bán: 2.855.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2204B-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202C-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202C-S
- Giá bán: 4.596.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202C-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202C-D
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202C-D
- Giá bán: 5.508.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202C-D
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202B-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202B-S
- Giá bán: 2.065.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202B-S
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202B-D
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202B-D
- Giá bán: 2.535.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ điều khiển truy cập DAHUA DHI-VNM2202B-D
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368