Tìm theo hãng

Âm thanh thông báo

Tìm thấy 667 sản phẩm
Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW
Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2TW
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2TW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2TW
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2TW XFMR
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2TW XFMR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2TW XFMR
Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W
Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W
Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2W
Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2W
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2W
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2W
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2W
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2W
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T
- Giá bán: 10.488.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2T
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2T
- Giá bán: 10.488.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2T
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2T XFMR
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2T XFMR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2T XFMR
Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2
Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2
- Giá bán: 15.636.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2
Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2
Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2
Analog Amplifier 60W HIKVISION DS-QAE0A60G1-VB
Analog Amplifier 60W HIKVISION DS-QAE0A60G1-VB
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Analog Amplifier 60W HIKVISION DS-QAE0A60G1-VB
120W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ14A2G1
120W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ14A2G1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
120W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ14A2G1
60W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ1460G1
60W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ1460G1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
60W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ1460G1
30W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ1430G1
30W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ1430G1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
30W Network Column Speaker HIKVISION DS-QAZ1430G1
3W Ceiling Secondary Speaker HIKVISION DS-QAZ0203G1-S
3W Ceiling Secondary Speaker HIKVISION DS-QAZ0203G1-S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
3W Ceiling Secondary Speaker HIKVISION DS-QAZ0203G1-S
6W Ceiling Secondary Speaker HIKVISION DS-QAZ0206G1-S
6W Ceiling Secondary Speaker HIKVISION DS-QAZ0206G1-S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
6W Ceiling Secondary Speaker HIKVISION DS-QAZ0206G1-S
3W Network Ceiling Speaker HIKVISION DS-QAZ1203G1-BE
3W Network Ceiling Speaker HIKVISION DS-QAZ1203G1-BE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
3W Network Ceiling Speaker HIKVISION DS-QAZ1203G1-BE
6W Network Ceiling Speaker HIKVISION DS-QAZ1206G1-BE
6W Network Ceiling Speaker HIKVISION DS-QAZ1206G1-BE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
6W Network Ceiling Speaker HIKVISION DS-QAZ1206G1-BE
Loa hộp gỗ mở rộng 10W HIKVISION DS-QAZ0110G1-S
Loa hộp gỗ mở rộng 10W HIKVISION DS-QAZ0110G1-S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa hộp gỗ mở rộng 10W HIKVISION DS-QAZ0110G1-S
Loa hộp gỗ IP 20W HIKVISION DS-QAZ1120G1-B
Loa hộp gỗ IP 20W HIKVISION DS-QAZ1120G1-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa hộp gỗ IP 20W HIKVISION DS-QAZ1120G1-B
Loa hộp gỗ IP 10W HIKVISION DS-QAZ1110G1-B
Loa hộp gỗ IP 10W HIKVISION DS-QAZ1110G1-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa hộp gỗ IP 10W HIKVISION DS-QAZ1110G1-B
Loa thông báo IP 7W HIKVISION DS-QAZ1307G1T-E
Loa thông báo IP 7W HIKVISION DS-QAZ1307G1T-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa thông báo IP 7W HIKVISION DS-QAZ1307G1T-E
Loa thông báo IP 25W HIKVISION DS-QAZ1325G1T
Loa thông báo IP 25W HIKVISION DS-QAZ1325G1T
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa thông báo IP 25W HIKVISION DS-QAZ1325G1T
Loa cột Analog 20W HIKVISION DS-QAE0420G1-V
Loa cột Analog 20W HIKVISION DS-QAE0420G1-V
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa cột Analog 20W HIKVISION DS-QAE0420G1-V
Loa Analog ốp trần 6W HIKVISION DS-QAE0206G1-V
Loa Analog ốp trần 6W HIKVISION DS-QAE0206G1-V
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loa Analog ốp trần 6W HIKVISION DS-QAE0206G1-V
Loa Analog ốp trần 3W HIKVISION DS-QAE0203G1-V
Loa Analog ốp trần 3W HIKVISION DS-QAE0203G1-V
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Trở kháng: 8Ω.- Công suất: 3W.- Độ nhạy: 91dB ± 3dB.- Audio In: 100V.- Kích thước: Ø170 × 64 mm.
Bộ chọn 10 vùng loa TOA SS-1010
Bộ chọn 10 vùng loa TOA SS-1010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ chọn 10 vùng loa TOA SS-1010
Mixer liền công suất DYNACORD DC-PM1600-3-UNIV
Mixer liền công suất DYNACORD DC-PM1600-3-UNIV
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ trộn trực quan với 16 kênh đầu vào (12 Mic / Line + 4 Mic / Stereo-Line).Bộ khuếch đại mạnh mẽ với 2 x 1.000 Watts / 4 Ohms2 hiệu ứng có thể chỉnh sửa chất lượng cao, 100 factory và 20 cài đặt trước cho người dùng.Giao diện USB chuyên nghiệp: 4x4 24 bit / 96 kHz với MIDI.
Mixer liền công suất DYNACORD DC-PM1000-3-UNIV
Mixer liền công suất DYNACORD DC-PM1000-3-UNIV
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ trộn âm thanh cao cấp kết hợp với tăng âm, mang đến âm thanh tuyệt vời nhất. Kích thước gọn nhẹ thuận tiện cho việc di chuyển nhưng vẫn bảo đảm chất lượng âm thanh trung thực, tuyệt vời nhất.
Mixer liền công suất DYNACORD DC-PM600-3-MIG
Mixer liền công suất DYNACORD DC-PM600-3-MIG
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mixer with 8 input channels (4 Mic/Line + 2 Mic/Stereo-USB + 2 Stereo-Line)Very powerful and reliable amplifier with 2 x 1.000 Watts / 4 Ohms2 High-Quality editable effects, 100 factory and 20 user presetsProfessional 4x4 24-bit / 96 kHz USB interface with MIDILightweight (9.5 kg) road-ready package with extra robust cover-lid
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368