Tìm theo hãng

Báo cháy YUNYANG

Tìm thấy 108 sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN65-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN65-20-16 PRE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN65-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN50-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN50-20-16 PRE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON VLD-DN50-20-16 PRE
Vòi chữa cháy DRAGON DN65x20M-W.P 16BAR
Vòi chữa cháy DRAGON DN65x20M-W.P 16BAR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON DN65x20M-W.P 16BAR
Vòi chữa cháy DRAGON DN50x20M-W.P 16 BAR
Vòi chữa cháy DRAGON DN50x20M-W.P 16 BAR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vòi chữa cháy DRAGON DN50x20M-W.P 16 BAR
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MTT24
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MTT24
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MTT24
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 6kg DRAGON XZFT6
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 6kg DRAGON XZFT6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 6kg DRAGON XZFT6
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 8kg DRAGON XZFT8
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 8kg DRAGON XZFT8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy treo tự động bột ABC 8kg DRAGON XZFT8
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON MFTZL35
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON MFTZL35
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON MFTZL35
Bình chữa cháy khí CO2 45kg DRAGON MT45
Bình chữa cháy khí CO2 45kg DRAGON MT45
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 45kg DRAGON MT45
Bình chữa cháy khí CO2 30kg DRAGON MT30
Bình chữa cháy khí CO2 30kg DRAGON MT30
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 30kg DRAGON MT30
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MT24
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MT24
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 24kg DRAGON MT24
Bình chữa cháy khí CO2 5kg DRAGON MT5
Bình chữa cháy khí CO2 5kg DRAGON MT5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 5kg DRAGON MT5
Bình chữa cháy khí CO2 3kg DRAGON MT3
Bình chữa cháy khí CO2 3kg DRAGON MT3
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 3kg DRAGON MT3
Bình chữa cháy khí CO2 2kg DRAGON MT2
Bình chữa cháy khí CO2 2kg DRAGON MT2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy khí CO2 2kg DRAGON MT2
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 8kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột ABC 6kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình cầu chữa cháy tự động bột BC 6kg DRAGON
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 35kg DRAGON
Bình chữa cháy bột BC 35kg DRAGON MFTZ35
Bình chữa cháy bột BC 35kg DRAGON MFTZ35
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột BC 35kg DRAGON MFTZ35
Bình chữa cháy bột BC 8kg DRAGON MFZ8
Bình chữa cháy bột BC 8kg DRAGON MFZ8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột BC 8kg DRAGON MFZ8
Bình chữa cháy bột ABC 6kg DRAGON MFZL6
Bình chữa cháy bột ABC 6kg DRAGON MFZL6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình chữa cháy bột ABC 6kg DRAGON MFZL6
Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 256 địa chỉ YUNYANG YFR-2
Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 256 địa chỉ YUNYANG YFR-2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 256 địa chỉ YUNYANG YFR-2
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop YUNYANG YFR-S1
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop YUNYANG YFR-S1
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop YUNYANG YFR-S1
Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2
Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh phân vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2
Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2
Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trung tâm báo cháy 10 kênh kết hợp âm thanh một vùng MP3/FM LCD YUNYANG YF1-YEP2
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368