Tìm theo hãng

Thiết bị mạng Cisco

Tìm thấy 219 sản phẩm
52-Port Gigabit Ethernet Smart Switch CISCO CBS220-48T-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet Smart Switch CISCO CBS220-48T-4G-EU
- Giá bán: 12.360.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Ethernet Smart Switch CISCO CBS220-48T-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet PoE Smart Switch CISCO CBS220-48P-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet PoE Smart Switch CISCO CBS220-48P-4G-EU
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Ethernet PoE Smart Switch CISCO CBS220-48P-4G-EU
52-port Gigabit Ethernet PoE Managed Switch CISCO CBS350-48FP-4G-EU
52-port Gigabit Ethernet PoE Managed Switch CISCO CBS350-48FP-4G-EU
- Giá bán: 39.120.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-port Gigabit Ethernet PoE Managed Switch CISCO CBS350-48FP-4G-EU
52-port Gigabit Ethernet PoE Managed Switch CISCO CBS350-48P-4G-EU
52-port Gigabit Ethernet PoE Managed Switch CISCO CBS350-48P-4G-EU
- Giá bán: 3.146.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-port Gigabit Ethernet PoE Managed Switch CISCO CBS350-48P-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48P-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48P-4G-EU
- Giá bán: 24.600.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48P-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48PP-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48PP-4G-EU
- Giá bán: 20.040.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48PP-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet Smart Switch CISCO CBS250-48T-4G-EU
52-Port Gigabit Ethernet Smart Switch CISCO CBS250-48T-4G-EU
- Giá bán: 13.560.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Ethernet Smart Switch CISCO CBS250-48T-4G-EU
52-port Gigabit Ethernet Managed Switch CISCO CBS350-48T-4G-EU
52-port Gigabit Ethernet Managed Switch CISCO CBS350-48T-4G-EU
- Giá bán: 20.460.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-port Gigabit Ethernet Managed Switch CISCO CBS350-48T-4G-EU
52-Port Gigabit Max-PoE Managed Switch CISCO SG350-52MP-K9-EU
52-Port Gigabit Max-PoE Managed Switch CISCO SG350-52MP-K9-EU
- Giá bán: 44.760.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Max-PoE Managed Switch CISCO SG350-52MP-K9-EU
52-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-52P-K9-EU
52-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-52P-K9-EU
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit PoE Managed Switch CISCO SG350-52P-K9-EU
52-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-52-K9-EU
52-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-52-K9-EU
- Giá bán: 20.040.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
52-Port Gigabit Managed Switch CISCO SG350-52-K9-EU
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG220-50P
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG220-50P
- Giá bán: 22.800.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG220-50P
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-50P-K9-EU
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-50P-K9-EU
- Giá bán: 28.680.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-50P-K9-EU
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-50HP-K9-EU
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-50HP-K9-EU
- Giá bán: 21.756.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
50-Port Gigabit PoE Smart Switch CISCO SG250-50HP-K9-EU
50-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-50-K9-EU
50-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-50-K9-EU
- Giá bán: 14.640.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
50-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG250-50-K9-EU
50-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG220-50-K9-EU
50-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG220-50-K9-EU
- Giá bán: 12.360.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
50-Port Gigabit Smart Switch CISCO SG220-50-K9-EU
48-port 10/100Mbps Ethernet PoE Switch Cisco C1000FE-48P-4G-L
48-port 10/100Mbps Ethernet PoE Switch Cisco C1000FE-48P-4G-L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port 10/100Mbps Ethernet PoE Switch Cisco C1000FE-48P-4G-L
48-port 10G Copper + 4-port 10G SFP+ Managed Switch CISCO CBS350-48XT-4X-EU
48-port 10G Copper + 4-port 10G SFP+ Managed Switch CISCO CBS350-48XT-4X-EU
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port 10G Copper + 4-port 10G SFP+ Managed Switch CISCO CBS350-48XT-4X-EU
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48FP-4X-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48FP-4X-L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48FP-4X-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48P-4X-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48P-4X-L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48P-4X-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks Switch Cisco C1000-48T-4X-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks Switch Cisco C1000-48T-4X-L
- Giá bán: 55.380.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP Uplinks Switch Cisco C1000-48T-4X-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48FP-4G-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48FP-4G-L
- Giá bán: 93.924.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48FP-4G-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48P-4G-L
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48P-4G-L
- Giá bán: 45.936.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G SFP Uplinks PoE Switch Cisco C1000-48P-4G-L
48-Port GE PoE + 4 10Gigabit SFP+ Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48PQ
48-Port GE PoE + 4 10Gigabit SFP+ Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48PQ
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port GE PoE + 4 10Gigabit SFP+ Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48PQ
48-Port GE PoE + 4 Gigabit SFP Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48PS
48-Port GE PoE + 4 Gigabit SFP Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48PS
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port GE PoE + 4 Gigabit SFP Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48PS
48-Port GE + 4 10Gigabit SFP+ Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48TQ
48-Port GE + 4 10Gigabit SFP+ Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48TQ
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port GE + 4 10Gigabit SFP+ Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48TQ
48-Port GE + 4 Gigabit SFP Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48TS
48-Port GE + 4 Gigabit SFP Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48TS
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port GE + 4 Gigabit SFP Smart Managed Switch CISCO WS-C2960L-SM-48TS
48-Port Gigabit Ethernet PoE + 4 x 10G SFP+ Switch CISCO WS-C2960L-48PQ-LL
48-Port Gigabit Ethernet PoE + 4 x 10G SFP+ Switch CISCO WS-C2960L-48PQ-LL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit Ethernet PoE + 4 x 10G SFP+ Switch CISCO WS-C2960L-48PQ-LL
48-Port Gigabit Ethernet + 4 x 10G SFP+ Switch CISCO WS-C2960L-48TQ-LL
48-Port Gigabit Ethernet + 4 x 10G SFP+ Switch CISCO WS-C2960L-48TQ-LL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit Ethernet + 4 x 10G SFP+ Switch CISCO WS-C2960L-48TQ-LL
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10G SFP+ PoE Managed Switch CISCO CBS350-48FP-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10G SFP+ PoE Managed Switch CISCO CBS350-48FP-4X-EU
- Giá bán: 54.120.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10G SFP+ PoE Managed Switch CISCO CBS350-48FP-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10G SFP+ PoE Managed Switch CISCO CBS350-48P-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10G SFP+ PoE Managed Switch CISCO CBS350-48P-4X-EU
- Giá bán: 42.240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10G SFP+ PoE Managed Switch CISCO CBS350-48P-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port SFP+ PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48P-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port SFP+ PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48P-4X-EU
- Giá bán: 30.240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port SFP+ PoE Unmanaged Switch CISCO CBS250-48P-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10 Gigabit SFP+ Smart Switch CBS250-48T-4X-EU
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10 Gigabit SFP+ Smart Switch CBS250-48T-4X-EU
- Giá bán: 24.360.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit Ethernet + 4-Port 10 Gigabit SFP+ Smart Switch CBS250-48T-4X-EU
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP+ Managed Switch CISCO CBS350-48T-4X-EU
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP+ Managed Switch CISCO CBS350-48T-4X-EU
- Giá bán: 27.000.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G SFP+ Managed Switch CISCO CBS350-48T-4X-EU
48-port Gigabit Stackable Switch CISCO SG350X-48-K9
48-port Gigabit Stackable Switch CISCO SG350X-48-K9
- Giá bán: 27.000.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Stackable Switch CISCO SG350X-48-K9
48-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-48P-K9-EU
48-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-48P-K9-EU
- Giá bán: 37.368.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-48P-K9-EU
48-port 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF350-48MP-K9-EU
48-port 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF350-48MP-K9-EU
- Giá bán: 27.135.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF350-48MP-K9-EU
48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-48-K9-EU
48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-48-K9-EU
- Giá bán: 26.520.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-48-K9-EU
48-port 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF350-48P-K9-EU
48-port 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF350-48P-K9-EU
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port 10/100 PoE Managed Switch CISCO SF350-48P-K9-EU
48-port 10/100 Managed Switch CISCO SF350-48-K9-EU
48-port 10/100 Managed Switch CISCO SF350-48-K9-EU
- Giá bán: 11.400.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port 10/100 Managed Switch CISCO SF350-48-K9-EU
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Kinh Doanh 1:
zalo
0904.937.368 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Kinh Doanh 2:
zalo
024.8587.2879 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368