Tìm theo hãng

Máy chấm công HIKVISION

Tìm thấy 64 sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343MFWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343MFWX
- Giá bán: 3.107.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343MFWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343EFWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343EFWX
- Giá bán: 3.107.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T343EFWX
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1A340FWX
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1A340FWX
- Giá bán: 2.925.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1A340FWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MWX
- Giá bán: 3.485.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MX
- Giá bán: 3.276.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342MX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342DX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342DX
- Giá bán: 3.861.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342DX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T342EFWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T342EFWX
- Giá bán: 3.680.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T342EFWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342EWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342EWX
- Giá bán: 3.485.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342EWX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342EX
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342EX
- Giá bán: 3.276.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T342EX
Giá đỡ xích đu HIKVISION DS-KAB607-B1
Giá đỡ xích đu HIKVISION DS-KAB607-B1
- Giá bán: 1.547.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ xích đu HIKVISION DS-KAB607-B1
Giá đỡ đứng HIKVISION DS-DM0701BL
Giá đỡ đứng HIKVISION DS-DM0701BL
- Giá bán: 1.027.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ đứng HIKVISION DS-DM0701BL
Chân đế sàn HIKVISION DS-KAB6-BASE
Chân đế sàn HIKVISION DS-KAB6-BASE
- Giá bán: 835.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chân đế sàn HIKVISION DS-KAB6-BASE
Chân đế HIKVISION DS-KAB671-P1
Chân đế HIKVISION DS-KAB671-P1
- Giá bán: 3.475.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chân đế HIKVISION DS-KAB671-P1
Chân đế HIKVISION DS-KAB671-B
Chân đế HIKVISION DS-KAB671-B
- Giá bán: 3.475.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chân đế HIKVISION DS-KAB671-B
Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S
Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S
- Giá bán: 500.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nắp che HIKVISION DS-KAB5671-S
Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S
Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S
- Giá bán: 450.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nắp che HIKVISION DS-KAB671-S
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5604A-3XF/V
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5604A-3XF/V
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5604A-3XF/V
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5671-3XF/ZU
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5671-3XF/ZU
- Giá bán: 85.150.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K5671-3XF/ZU
Fingerprint Module HIKVISION DS-KAB671F
Fingerprint Module HIKVISION DS-KAB671F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fingerprint Module HIKVISION DS-KAB671F
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFG
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFG
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFG
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DFW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DF-E1
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DF-E1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T680DF-E1
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DG
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DG
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DG
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680DW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680D-E1
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680D-E1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T680D-E1
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672E
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672E
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672M
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672M
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672MW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672MW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T672MW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671MF
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671MF
- Giá bán: 9.450.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T671MF
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671M
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T671M
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EFW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EFW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EFW
Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T201EF-C
Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T201EF-C
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ EM HIKVISION DS-K1T201EF-C
Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1T201MF-C
Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1T201MF-C
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay tích hợp đọc thẻ Mifare HIKVISION DS-K1T201MF-C
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K1TA70MI-T
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K1TA70MI-T
- Giá bán: 24.165.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt và sàng lọc nhiệt độ HIKIVISION DS-K1TA70MI-T
Bộ kit kiểm soát bằng vân tay HIKVISION DS-KAS261
Bộ kit kiểm soát bằng vân tay HIKVISION DS-KAS261
- Giá bán: 2.665.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ kit kiểm soát bằng vân tay HIKVISION DS-KAS261
Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804BMF
Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804BMF
- Giá bán: 1.885.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay HIKVISION DS-K1T804BMF
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T342MFX
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T342MFX
- Giá bán: 4.069.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T342MFX
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EF
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt và vân tay HIKVISION DS-K1T642EF
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642EW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642EW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642EW
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642E
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công, kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642E
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368