Tìm theo hãng

Đầu ghi hình WISENET

Tìm thấy 23 sản phẩm
Máy trạm SSM Workstation Hanwha Techwin WISENET XWV-301
Máy trạm SSM Workstation Hanwha Techwin WISENET XWV-301
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy trạm SSM Workstation Hanwha Techwin WISENET XWV-301
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4310DB4
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4310DB4
- Giá bán: 236.497.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4310DB4
Đầu ghi hình camera IP 72 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4210B4
Đầu ghi hình camera IP 72 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4210B4
- Giá bán: 166.945.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 72 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4210B4
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410RB2
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410RB2
- Giá bán: 65.998.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410RB2
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410B2
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410B2
- Giá bán: 50.555.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410B2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1630S
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1630S
- Giá bán: 16.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1630S
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620B2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620B2
- Giá bán: 23.550.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620B2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620SB1/VAP
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620SB1/VAP
- Giá bán: 26.026.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620SB1/VAP
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-830S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-830S
- Giá bán: 9.905.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-830S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-815S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-815S
- Giá bán: 14.030.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-815S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-820S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-820S
- Giá bán: 24.667.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-820S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP
- Giá bán: 12.535.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-430S
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-430S
- Giá bán: 6.600.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-430S
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-434/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-434/VAP
- Giá bán: 6.727.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-434/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-435/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-435/VAP
- Giá bán: 8.096.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-435/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-420S
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-420S
- Giá bán: 8.935.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-420S
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP
- Giá bán: 7.625.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP
- Giá bán: 2.999.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1634
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1634
- Giá bán: 16.192.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1634
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
- Giá bán: 27.680.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1632/VAP
Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1632/VAP
- Giá bán: 20.907.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1632/VAP
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-835A
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-835A
- Giá bán: 20.907.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-835A
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-835/VAP
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-835/VAP
- Giá bán: 20.907.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-835/VAP
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368