Tìm theo hãng

Thiết bị mạng PLANET

Danh mục
Tìm thấy 87 sản phẩm
Din-Rail Power Supply 120W/48V PLANET PWR-120-48
Din-Rail Power Supply 120W/48V PLANET PWR-120-48
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Din-Rail Power Supply 120W/48V PLANET PWR-120-48
Din-Rail Power Supply 75W/48V PLANET PWR-75-48
Din-Rail Power Supply 75W/48V PLANET PWR-75-48
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Din-Rail Power Supply 75W/48V PLANET PWR-75-48
Din-Rail Power Supply 40W/24V PLANET PWR-40-24
Din-Rail Power Supply 40W/24V PLANET PWR-40-24
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Din-Rail Power Supply 40W/24V PLANET PWR-40-24
5M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-5
5M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
5M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-5
3M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-3
3M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-3
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
3M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-3
1.8M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-1.8
1.8M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-1.8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1.8M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter PLANET KVM-KC1-1.8
17inch 16-Port Combo VGA LCD KVM Switch PLANET KVM-210-16M
17inch 16-Port Combo VGA LCD KVM Switch PLANET KVM-210-16M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
17inch 16-Port Combo VGA LCD KVM Switch PLANET KVM-210-16M
17 inch 8-Port combo VGA LCD IP KVM Switch PLANET IKVM-210-08M
17 inch 8-Port combo VGA LCD IP KVM Switch PLANET IKVM-210-08M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
17 inch 8-Port combo VGA LCD IP KVM Switch PLANET IKVM-210-08M
17 inch 8-Port Combo VGA LCD KVM Switch PLANET KVM-210-08M
17 inch 8-Port Combo VGA LCD KVM Switch PLANET KVM-210-08M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
17 inch 8-Port Combo VGA LCD KVM Switch PLANET KVM-210-08M
16-Port Combo KVM Switch PLANET KVM-210-16
16-Port Combo KVM Switch PLANET KVM-210-16
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16-Port Combo KVM Switch PLANET KVM-210-16
8-Port Combo KVM Switch PLANET KVM-210-08
8-Port Combo KVM Switch PLANET KVM-210-08
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Combo KVM Switch PLANET KVM-210-08
Multi-Port Fast Ethernet Print Server PLANET FPS-3300
Multi-Port Fast Ethernet Print Server PLANET FPS-3300
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi-Port Fast Ethernet Print Server PLANET FPS-3300
Wired Multi-Port Print Server PLANET FPS-3121
Wired Multi-Port Print Server PLANET FPS-3121
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wired Multi-Port Print Server PLANET FPS-3121
10/100Mbps Print Server PLANET FPS-1101
10/100Mbps Print Server PLANET FPS-1101
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10/100Mbps Print Server PLANET FPS-1101
2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325
2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325
2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315
2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315
1200Mbps 802.11ac Dual Band Ceiling Mount Wireless Access Point PLANET WDAP-C7200AC
1200Mbps 802.11ac Dual Band Ceiling Mount Wireless Access Point PLANET WDAP-C7200AC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1200Mbps 802.11ac Dual Band Ceiling Mount Wireless Access Point PLANET WDAP-C7200AC
300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200
300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200
300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633
300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633
300Mbps 802.11n Wireless Broadband Router PLANET WNRT-627
300Mbps 802.11n Wireless Broadband Router PLANET WNRT-627
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
300Mbps 802.11n Wireless Broadband Router PLANET WNRT-627
802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110
802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110
150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617G
150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617G
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617G
Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617
Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617
802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET ADN-4102A
802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET ADN-4102A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET ADN-4102A
1000Mbps Gigabit Ethernet SFP Fiber Transceiver PLANET MGB-L120
1000Mbps Gigabit Ethernet SFP Fiber Transceiver PLANET MGB-L120
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000Mbps Gigabit Ethernet SFP Fiber Transceiver PLANET MGB-L120
1000Mbps Gigabit Ethernet SFP Fiber Transceiver PLANET MGB-L80
1000Mbps Gigabit Ethernet SFP Fiber Transceiver PLANET MGB-L80
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000Mbps Gigabit Ethernet SFP Fiber Transceiver PLANET MGB-L80
1000BASE-LX mini-GBIC SFP Transceiver PLANET MGB-L40
1000BASE-LX mini-GBIC SFP Transceiver PLANET MGB-L40
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000BASE-LX mini-GBIC SFP Transceiver PLANET MGB-L40
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-SX2
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-SX2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-SX2
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-LX
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-LX
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-LX
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-SX
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-SX
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000Base-SX SFP Transceiver PLANET MGB-SX
1000Base-T SFP Transceiver PLANET MGB-GT
1000Base-T SFP Transceiver PLANET MGB-GT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000Base-T SFP Transceiver PLANET MGB-GT
4-Port Ethernet over VDSL2 Bridge (Profile 30a) PLANET VC-234
4-Port Ethernet over VDSL2 Bridge (Profile 30a) PLANET VC-234
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
4-Port Ethernet over VDSL2 Bridge (Profile 30a) PLANET VC-234
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368