Tìm theo hãng

Ổ cứng HDD Seagate

Tìm thấy 47 sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 20TB SEAGATE IronWolf Pro ST20000NE000
Ổ cứng chuyên dụng 20TB SEAGATE IronWolf Pro ST20000NE000
- Giá bán: 19.680.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 20TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SEAGATE IronWolf Pro ST18000NE000
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SEAGATE IronWolf Pro ST18000NE000
- Giá bán: 16.608.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 18TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SEAGATE IronWolf Pro ST16000NE000
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SEAGATE IronWolf Pro ST16000NE000
- Giá bán: 14.520.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 16TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SEAGATE IronWolf Pro ST14000NE0008
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SEAGATE IronWolf Pro ST14000NE0008
- Giá bán: 12.912.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 14TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE IronWolf Pro ST12000NE0008
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE IronWolf Pro ST12000NE0008
- Giá bán: 11.316.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 12TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE IronWolf Pro ST10000NE0008
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE IronWolf Pro ST10000NE0008
- Giá bán: 9.780.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 10TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE IronWolf Pro ST8000NE001
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE IronWolf Pro ST8000NE001
- Giá bán: 7.695.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 8TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE IronWolf Pro ST6000NE000
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE IronWolf Pro ST6000NE000
- Giá bán: 6.768.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 6TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE IronWolf Pro ST4000NE001
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE IronWolf Pro ST4000NE001
- Giá bán: 4.608.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 4TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Giao diện: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 128MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.- Phần mềm hỗ trợ SeaTools, DiscWizard, SeaTools Bootable.- Cảm biến rung (RV) được tích hợp.
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE IronWolf ST12000VN0008
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE IronWolf ST12000VN0008
- Giá bán: 10.705.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 12TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Chuẩn: SATA 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE IronWolf ST10000VN0008
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE IronWolf ST10000VN0008
- Giá bán: 9.288.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 10TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Chuẩn: SATA III.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE IronWolf ST8000VN004
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE IronWolf ST8000VN004
- Giá bán: 7.260.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 8TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Chuẩn: SATA III.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE IronWolf ST6000VN001
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE IronWolf ST6000VN001
- Giá bán: 5.412.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 6TB.- Số vòng quay: 7200rpm.- Chuẩn: SATA III.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE IronWolf ST4000VN006
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE IronWolf ST4000VN006
- Giá bán: 3.420.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 4000GB.- Số vòng quay: 5900rpm.- Chuẩn: SATA III 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE IronWolf ST4000VN008
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE IronWolf ST4000VN008
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 4000GB.- Số vòng quay: 5900rpm.- Chuẩn: SATA III 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 3TB SEAGATE IronWolf ST3000VN007
Ổ cứng chuyên dụng 3TB SEAGATE IronWolf ST3000VN007
- Giá bán: 3.300.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Số vòng quay: 5900rpm.- Chuẩn: SATA III 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.- Dung lượng: 2000GB.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE IronWolf ST2000VN004
Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE IronWolf ST2000VN004
- Giá bán: 2.520.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Số vòng quay: 5900rpm.- Chuẩn: SATA III 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.- Dung lượng: 2000GB.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE IronWolf ST1000VN002
Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE IronWolf ST1000VN002
- Giá bán: 1.825.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Số vòng quay: 5900rpm.- Chuẩn: SATA III 6Gb/s.- Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.- Dung lượng: 1000GB.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE BARRACUDA ST4000DM004
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE BARRACUDA ST4000DM004
- Giá bán: 2.640.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Số vòng quay: 5400rpm.- Chuẩn: SATA III.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Dung lượng: 4000GB.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE BARRACUDA ST2000DM008
Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE BARRACUDA ST2000DM008
- Giá bán: 1.525.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Số vòng quay: 7200rpm.- Chuẩn: SATA III.- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.- Dung lượng: 2000GB.- Kích thước: 3.5 inch.
Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE BARRACUDA ST1000DM010
Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE BARRACUDA ST1000DM010
- Giá bán: 1.105.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Số vòng quay: 7200rpm.- Chuẩn: SATA III.- Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.- Dung lượng: 1000GB.- Kích thước: 3.5 inch.- Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s.
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SKYHAWK SEAGATE ST4000VX015
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SKYHAWK SEAGATE ST4000VX015
- Giá bán: 2.484.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
- Dung lượng: 4TB.- Bộ nhớ Cache: 256MB.- Tốc độ truyền: 600 MB/s.
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SKYHAWK SEAGATE ST18000VE000
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SKYHAWK SEAGATE ST18000VE000
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SKYHAWK SEAGATE ST18000VE000
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE0008
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK SEAGATE ST14000VX0008
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK SEAGATE ST14000VX0008
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK SEAGATE ST14000VX0008
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SEAGATE SKYHAWK ST18000VE002
Ổ cứng chuyên dụng 18TB SEAGATE SKYHAWK ST18000VE002
- Giá bán: 19.908.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng cho nhu cầu lưu trữ lớn: camera HD, lưu trữ, ...Dung lượng: 18TB.Tốc độ quay: 7200 RPM.Cache: 256 MB.Kết nối: SATA III.Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gbps.
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE002
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE002
- Giá bán: 17.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE002Loại ổ cứng: HDDDung lượng: 16TB.Chuẩn HDD 3.5-inch.SATA3 6Gb/s.Tốc độ vòng quay: 7200rpm.Bộ nhớ Cache: 256MB.
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000
- Giá bán: 16.200.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE001
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE001
- Giá bán: 12.075.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE001
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008
- Giá bán: 11.650.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008
- Giá bán: 8.628.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK AI SEAGATE ST10000VE001
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK AI SEAGATE ST10000VE001
- Giá bán: 8.520.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK AI SEAGATE ST10000VE001
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE EXOS ST8000NM000A
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE EXOS ST8000NM000A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE EXOS ST8000NM000A
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK SEAGATE ST8000VX004
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK SEAGATE ST8000VX004
- Giá bán: 6.380.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK SEAGATE ST8000VX004
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE001
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE001
- Giá bán: 6.160.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE001
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE EXOS ST6000NM021A
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE EXOS ST6000NM021A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE EXOS ST6000NM021A
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001
- Giá bán: 4.380.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SKYHAWK SEAGATE ST4000VX016
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SKYHAWK SEAGATE ST4000VX016
- Giá bán: 2.676.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SKYHAWK SEAGATE ST4000VX016
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE EXOS ST4000NM002A
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE EXOS ST4000NM002A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE EXOS ST4000NM002A
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368