Tìm theo hãng

Máy chấm công ZKTeco

Tìm thấy 106 sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco G5
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco G5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco G5
Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL
Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL
- Giá bán: 5.460.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MB560-VL
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC
- Giá bán: 3.276.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC plus
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC plus
- Giá bán: 7.306.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco MiniAC plus
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA
- Giá bán: 2.626.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco MiniTA
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB360
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB360
- Giá bán: 3.915.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB360
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco KF460
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco KF460
- Giá bán: 3.915.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco KF460
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB460
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB460
- Giá bán: 4.433.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB460
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco MB160
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco MB160
- Giá bán: 4.433.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco MB160
Máy chấm công vân tay ZKTeco K45 Pro
Máy chấm công vân tay ZKTeco K45 Pro
- Giá bán: 1.820.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay ZKTeco K45 Pro
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco uFace402 Plus
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco uFace402 Plus
- Giá bán: 9.906.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco uFace402 Plus
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco uFace800 Plus
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco uFace800 Plus
- Giá bán: 9.906.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco uFace800 Plus
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt không dây ZKTeco VF380
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt không dây ZKTeco VF380
- Giá bán: 5.629.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt không dây ZKTeco VF380
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco LFace10
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco LFace10
- Giá bán: 2.509.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco LFace10
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB100-VL
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB100-VL
- Giá bán: 6.149.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB100-VL
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco EFace10
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco EFace10
- Giá bán: 3.396.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco EFace10
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB20-VL
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB20-VL
- Giá bán: 2.875.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB20-VL
Máy chấm công vân tay không dây ZKTeco WL20
Máy chấm công vân tay không dây ZKTeco WL20
- Giá bán: 2.875.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay không dây ZKTeco WL20
Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T
Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T
- Giá bán: 5.920.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công dùng thẻ và mật khẩu ZKTeco ProRF-T
Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T
Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T
- Giá bán: 8.437.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công dùng vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-T
Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP
Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP
- Giá bán: 9.269.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProCapture-WP
Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu không dây ZKTeco ProCapture-X
Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu không dây ZKTeco ProCapture-X
- Giá bán: 9.269.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay, thẻ và mật khẩu không dây ZKTeco ProCapture-X
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProFAC
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProFAC
- Giá bán: 7.593.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProFAC
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco Speedface-V3L
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco Speedface-V3L
- Giá bán: 4.693.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt, vân tay ZKTeco Speedface-V3L
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco Speedface-V3L Lite
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco Speedface-V3L Lite
- Giá bán: 4.173.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco Speedface-V3L Lite
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco SpeedFace M2
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco SpeedFace M2
- Giá bán: 8.346.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt ZKTeco SpeedFace M2
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProBio
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProBio
- Giá bán: 10.127.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ và mật khẩu ZKTeco ProBio
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5
- Giá bán: 11.485.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5L
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5L
- Giá bán: 9.867.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-H5L
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L[P]
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L[P]
- Giá bán: 9.500.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào nhận dạng khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L[P]
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]
- Giá bán: 18.758.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TI]
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TI]
- Giá bán: 20.969.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào bằng thân nhiệt ZKTeco SpeedFace-V5L[TI]
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368