Tìm theo hãng

Khóa cửa điện từ SOYAL

Tìm thấy 37 sản phẩm
Khóa cửa điện từ PRO-RIM01
Khóa cửa điện từ PRO-RIM01
- Giá bán: 1.100.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cửa điện từ PRO-RIM01
Nút nhấn Exit có chìa mở PRO-PB-04A
Nút nhấn Exit có chìa mở PRO-PB-04A
- Giá bán: 380.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn Exit có chìa mở PRO-PB-04A
Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 2
Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 2
- Giá bán: 190.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 2
Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 1
Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 1
- Giá bán: 190.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn khẩn - EMERGENCY BUTTON 1
Nút nhấn mở cửa PRO-PB10A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB10A
- Giá bán: 95.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB10A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A
- Giá bán: 185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A
Nút mở cửa không chạm tay PTE-300
Nút mở cửa không chạm tay PTE-300
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút mở cửa không chạm tay PTE-300
Nút nhấn mở cửa PRO-PB8A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB8A
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB8A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A
- Giá bán: 150.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A
- Giá bán: 240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A / AR-PB1A
Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A / AR-PB1A
- Giá bán: 240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A / AR-PB1A
Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG
Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG
Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa
Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa
- Giá bán: 280.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa
Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM
Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM
- Giá bán: 440.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-UBM
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-UBM
- Giá bán: 320.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-UBM
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM
- Giá bán: 480.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-ZLM
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-LBM
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-LBM
- Giá bán: 280.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-LBM
Bộ bát kẹp kính PRO-0600MBR (dùng cho khóa PRO-0600M)
Bộ bát kẹp kính PRO-0600MBR (dùng cho khóa PRO-0600M)
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ bát kẹp kính PRO-0600MBR (dùng cho khóa PRO-0600M)
Bộ bát trên PRO-UBB
Bộ bát trên PRO-UBB
- Giá bán: 540.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ bát trên PRO-UBB
Bộ bát dưới PRO-LBB
Bộ bát dưới PRO-LBB
- Giá bán: 280.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ bát dưới PRO-LBB
Khóa chốt điện từ Elock-B4SE (mất điện luôn đóng)
Khóa chốt điện từ Elock-B4SE (mất điện luôn đóng)
- Giá bán: 1.131.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện từ Elock-B4SE (mất điện luôn đóng)
Khóa cửa điện từ PRO-0120M
Khóa cửa điện từ PRO-0120M
- Giá bán: 533.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cửa điện từ PRO-0120M
Khóa cửa điện từ đôi PRO-0600DB
Khóa cửa điện từ đôi PRO-0600DB
- Giá bán: 2.275.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cửa điện từ đôi PRO-0600DB
Khóa cắt Shear Lock PRO-STL200
Khóa cắt Shear Lock PRO-STL200
- Giá bán: 2.366.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cắt Shear Lock PRO-STL200
Khóa ngàm điện từ PRO-STL
Khóa ngàm điện từ PRO-STL
- Giá bán: 580.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa ngàm điện từ PRO-STL
Khóa chốt điện từ mini PRO-EBL – loại mini
Khóa chốt điện từ mini PRO-EBL – loại mini
- Giá bán: 1.540.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện từ mini PRO-EBL – loại mini
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK
- Giá bán: 2.260.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-AD (Auto Door-Cửa tự động)
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-AD (Auto Door-Cửa tự động)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-AD (Auto Door-Cửa tự động)
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-mất điện luôn đóng
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-mất điện luôn đóng
- Giá bán: 1.260.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-mất điện luôn đóng
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-loại 4 dây
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-loại 4 dây
- Giá bán: 1.100.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-loại 4 dây
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368