Tìm theo hãng

Thiết Bị Mạng

Danh mục
Tìm thấy 1663 sản phẩm
AC1200 Wi-Fi Range Extender D-Link DAP-1610
AC1200 Wi-Fi Range Extender D-Link DAP-1610
- Giá bán: 865.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 Wi-Fi Range Extender D-Link DAP-1610
Wireless N300 Range Extender D-Link DAP-1330
Wireless N300 Range Extender D-Link DAP-1330
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless N300 Range Extender D-Link DAP-1330
Wireless N300 Range Extender D-LINK DAP-1325
Wireless N300 Range Extender D-LINK DAP-1325
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless N300 Range Extender D-LINK DAP-1325
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120X
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120X
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120H
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120H
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120H
Wireless Access Point H3C EWP-WA6126
Wireless Access Point H3C EWP-WA6126
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point H3C EWP-WA6126
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point H3C EWP-WA6120
Router H3C RT-MSR610
Router H3C RT-MSR610
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 60 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Router H3C RT-MSR610
Dual-band Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic BX54
Dual-band Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic BX54
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-band Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic BX54
Dual-band Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX54
Dual-band Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX54
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-band Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX54
Dual-band 3000Mbps Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX30
Dual-band 3000Mbps Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX30
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-band 3000Mbps Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX30
Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX15
Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Gigabit Wi-Fi 6 Router H3C Magic NX15
Wifi Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-Lite (Pack 5)
Wifi Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-Lite (Pack 5)
- Giá bán: 2.250.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wifi Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-Lite (Pack 5)
Wifi Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR (pack 5)
Wifi Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR (pack 5)
- Giá bán: 2.350.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wifi Access Point UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR (pack 5)
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-3520(V2)
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-3520(V2)
- Giá bán: 4.730.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-3520(V2)
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-3110(V)
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-3110(V)
- Giá bán: 2.590.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-3110(V)
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-2520P
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-2520P
- Giá bán: 3.580.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Access Point Sundray X-link XAP-2520P
Ceiling Access Point Sundray X-link XAP-6210-E
Ceiling Access Point Sundray X-link XAP-6210-E
- Giá bán: 5.390.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ceiling Access Point Sundray X-link XAP-6210-E
24-Port Gigabit + 4-Port SFP PoE Managed Switch Sundray X-link XS3000-28P-PWR-LI
24-Port Gigabit + 4-Port SFP PoE Managed Switch Sundray X-link XS3000-28P-PWR-LI
- Giá bán: 17.270.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit + 4-Port SFP PoE Managed Switch Sundray X-link XS3000-28P-PWR-LI
8-Port Gigabit + 2-Port SFP PoE Managed Switch Sundray X-link XS3000-10P-PWR-LI
8-Port Gigabit + 2-Port SFP PoE Managed Switch Sundray X-link XS3000-10P-PWR-LI
- Giá bán: 9.520.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit + 2-Port SFP PoE Managed Switch Sundray X-link XS3000-10P-PWR-LI
8-Port Gigabit PoE Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-10T-PWR
8-Port Gigabit PoE Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-10T-PWR
- Giá bán: 3.580.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit PoE Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-10T-PWR
16-Port Gigabit + 2-Port SFP PoE Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-18P-PWR
16-Port Gigabit + 2-Port SFP PoE Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-18P-PWR
- Giá bán: 10.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16-Port Gigabit + 2-Port SFP PoE Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-18P-PWR
48-Port Gigabit + 4-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3200-52P-LI
48-Port Gigabit + 4-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3200-52P-LI
- Giá bán: 24.260.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port Gigabit + 4-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3200-52P-LI
24-Port Gigabit + 4-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3200-28P-LI
24-Port Gigabit + 4-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3200-28P-LI
- Giá bán: 17.600.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit + 4-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3200-28P-LI
24-Port Gigabit + 4-Port SFP+ Managed Switch Sundray X-link XS3000-28X-SI
24-Port Gigabit + 4-Port SFP+ Managed Switch Sundray X-link XS3000-28X-SI
- Giá bán: 17.222.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit + 4-Port SFP+ Managed Switch Sundray X-link XS3000-28X-SI
8-Port Gigabit + 2-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3000-10P-LI
8-Port Gigabit + 2-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3000-10P-LI
- Giá bán: 5.390.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit + 2-Port SFP Managed Switch Sundray X-link XS3000-10P-LI
24-Port Gigabit + 2-Port SFP Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-26P
24-Port Gigabit + 2-Port SFP Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-26P
- Giá bán: 5.490.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit + 2-Port SFP Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-26P
8-Port Gigabit Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-8T
8-Port Gigabit Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-8T
- Giá bán: 1.350.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Gigabit Unmanaged Switch Sundray X-link XS1550U-8T
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3500
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3500
- Giá bán: 11.830.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3500
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3300
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3300
- Giá bán: 8.250.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3300
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3200
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3200
- Giá bán: 5.120.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3200
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3100-PWR
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3100-PWR
- Giá bán: 6.930.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Multi-Service Gateway Sundray X-link XMG-3100-PWR
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368