Tìm theo hãng

Camera DAHUA

Tìm thấy 46 sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-A-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-A-S5
- Giá bán: 380.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-A-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-S5
- Giá bán: 347.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-S2
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-S2
- Giá bán: 695.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-S2
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP
- Giá bán: 675.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CMP-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CMP-S5
- Giá bán: 395.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CMP-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CMP
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CMP
- Giá bán: 405.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200CMP
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z
- Giá bán: 1.950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW3231EP-Z
Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP
Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP
- Giá bán: 1.232.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500DP-S2
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500DP-S2
- Giá bán: 855.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500DP-S2
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5
- Giá bán: 750.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP
- Giá bán: 605.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500DP
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500DP
- Giá bán: 1.131.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500DP
Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR
Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR
- Giá bán: 695.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI IoT hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1400BP-PIR
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-LED
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-LED
- Giá bán: 540.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1200BP-LED
Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1200BP
Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1200BP
- Giá bán: 430.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI IoT hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1200BP
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV
- Giá bán: 1.335.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-ME1509THP-PV
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2
- Giá bán: 929.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED
- Giá bán: 750.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED
- Giá bán: 795.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2
- Giá bán: 685.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2
Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP
Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP
- Giá bán: 955.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2
- Giá bán: 705.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2
- Giá bán: 616.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP-S2
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200THP-I8-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200THP-I8-S5
- Giá bán: 540.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200THP-I8-S5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S5
- Giá bán: 540.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TLP-A-S5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-S5
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B2A21P
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P
- Giá bán: 325.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-B1A21P
Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DH-HAC-HFW1800TP-A
Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DH-HAC-HFW1800TP-A
- Giá bán: 1.120.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG.Cảm biến hình ảnh: 1/2.7-inch CMOS.Độ phân giải Camera: 8.0 Megapixel.Ống kính cố định 3.6mm.Độ nhạy sáng tối thiểu 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on.Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét với công nghệ hồng ngoại thông minh.Tích hợp Mic ghi âm.Hỗ trợ chế độ ngày đêm (ICR).Hỗ trợ chức năng tự động cân bằng trắng (AWB).Hỗ trợ chức năng tự động bù tín hiệu ảnh (AGC).Hỗ trợ chức năng bù sáng (BLC).Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng DWDR.Hỗ trợ chức năng chống nhiễu (2D-DNR).Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).Điện áp: DC12V.Công suất: 4.3W.Chất liệu: Kim loại.Nhiệt độ hoạt động: -40°C~+60°C.
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368