Tìm theo hãng

Thiết bị mạng LINKSYS

Danh mục
Tìm thấy 95 sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2003-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2003-AH
- Giá bán: 9.025.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2003-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2002-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2002-AH
- Giá bán: 6.336.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2002-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2001-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2001-AH
- Giá bán: 3.396.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2001-AH
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5503-AH (3-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5503-AH (3-PK)
- Giá bán: 11.208.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5503-AH (3-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5502-AH (2-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5502-AH (2-PK)
- Giá bán: 7.705.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5502-AH (2-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5501-AH (1-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5501-AH (1-PK)
- Giá bán: 4.068.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5501-AH (1-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX10600-AH (2-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX10600-AH (2-PK)
- Giá bán: 17.652.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX10600-AH (2-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX5300-AH (1-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX5300-AH (1-PK)
- Giá bán: 9.000.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX5300-AH (1-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX12600-AH (3-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX12600-AH (3-PK)
- Giá bán: 14.668.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX12600-AH (3-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX8400-AH (2-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX8400-AH (2-PK)
- Giá bán: 10.308.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX8400-AH (2-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX4200-AH (1-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX4200-AH (1-PK)
- Giá bán: 5.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX4200-AH (1-PK)
Dual-Band Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR9600-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR9600-AH
- Giá bán: 6.828.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR9600-AH
Max-Stream Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR7350-AH
Max-Stream Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR7350-AH
- Giá bán: 2.748.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Max-Stream Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR7350-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9452-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9452-AH
- Giá bán: 6.936.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9452-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9450-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9450-AH
- Giá bán: 3.925.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9450-AH
AX3200 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router E8450-AH
AX3200 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router E8450-AH
- Giá bán: 3.108.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX3200 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router E8450-AH
AX1800 Bual-Band Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E7350-AH
AX1800 Bual-Band Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E7350-AH
- Giá bán: 2.484.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX1800 Bual-Band Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E7350-AH
AC2600 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA8100-AH
AC2600 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA8100-AH
- Giá bán: 2.760.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC2600 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA8100-AH
Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA7500S-AH
Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA7500S-AH
- Giá bán: 2.535.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA7500S-AH
26-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS326MP-AP
26-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS326MP-AP
- Giá bán: 13.440.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
26-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS326MP-AP
8-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS308MP
8-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS308MP
- Giá bán: 5.888.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS308MP
AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point LINKSYS LAPAC2600C-AP
AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point LINKSYS LAPAC2600C-AP
- Giá bán: 6.915.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point LINKSYS LAPAC2600C-AP
AC1750 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1750C-AP
AC1750 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1750C-AP
- Giá bán: 5.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1750 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1750C-AP
AC1200 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1200C-AP
AC1200 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1200C-AP
- Giá bán: 3.840.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1200C-AP
AC1200 BOOST EX WiFi Extender LINKSYS RE6400
AC1200 BOOST EX WiFi Extender LINKSYS RE6400
- Giá bán: 2.580.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 BOOST EX WiFi Extender LINKSYS RE6400
AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400-AG
AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400-AG
- Giá bán: 2.460.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400-AG
AC1900 Dual-Band WiFi Router LINKSYS WRT1900ACS
AC1900 Dual-Band WiFi Router LINKSYS WRT1900ACS
- Giá bán: 5.616.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1900 Dual-Band WiFi Router LINKSYS WRT1900ACS
AC5400 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router LINKSYS EA9500S-AH
AC5400 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router LINKSYS EA9500S-AH
- Giá bán: 8.940.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC5400 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router LINKSYS EA9500S-AH
High Power PoE Injector for Business LINKSYS LACPI30
High Power PoE Injector for Business LINKSYS LACPI30
- Giá bán: 1.428.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
High Power PoE Injector for Business LINKSYS LACPI30
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (3-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (3-Pack)
- Giá bán: 11.100.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (3-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (2-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (2-Pack)
- Giá bán: 7.644.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (2-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS Atlas Pro 6 (1-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS Atlas Pro 6 (1-Pack)
- Giá bán: 4.020.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS Atlas Pro 6 (1-Pack)
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368