Tìm theo hãng

Thiết bị mạng LINKSYS

Tìm thấy 95 sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2003-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2003-AH
- Giá bán: 9.025.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2003-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2002-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2002-AH
- Giá bán: 6.336.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2002-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2001-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2001-AH
- Giá bán: 3.396.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX2001-AH
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5503-AH (3-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5503-AH (3-PK)
- Giá bán: 11.208.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5503-AH (3-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5502-AH (2-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5502-AH (2-PK)
- Giá bán: 7.705.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5502-AH (2-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5501-AH (1-PK)
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5501-AH (1-PK)
- Giá bán: 4.068.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Atlas Pro 6 Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS MX5501-AH (1-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX10600-AH (2-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX10600-AH (2-PK)
- Giá bán: 17.652.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX10600-AH (2-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX5300-AH (1-PK)
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX5300-AH (1-PK)
- Giá bán: 9.000.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX Whole Home WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX5300-AH (1-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX12600-AH (3-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX12600-AH (3-PK)
- Giá bán: 14.668.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX12600-AH (3-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX8400-AH (2-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX8400-AH (2-PK)
- Giá bán: 10.308.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX8400-AH (2-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX4200-AH (1-PK)
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX4200-AH (1-PK)
- Giá bán: 5.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tri-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS VELOP MX4200-AH (1-PK)
Dual-Band Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR9600-AH
Dual-Band Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR9600-AH
- Giá bán: 6.828.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR9600-AH
Max-Stream Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR7350-AH
Max-Stream Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR7350-AH
- Giá bán: 2.748.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Max-Stream Mesh WiFi 6 Router LINKSYS MR7350-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9452-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9452-AH
- Giá bán: 6.936.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9452-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9450-AH
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9450-AH
- Giá bán: 3.925.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX5400 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E9450-AH
AX3200 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router E8450-AH
AX3200 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router E8450-AH
- Giá bán: 3.108.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX3200 Dual-Band Easy Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router E8450-AH
AX1800 Bual-Band Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E7350-AH
AX1800 Bual-Band Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E7350-AH
- Giá bán: 2.484.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AX1800 Bual-Band Mesh Wifi 6 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS E7350-AH
AC2600 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA8100-AH
AC2600 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA8100-AH
- Giá bán: 2.760.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC2600 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA8100-AH
Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA7500S-AH
Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA7500S-AH
- Giá bán: 2.535.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Max-Stream AC1900 MU-MIMO Gigabit WiFi Router LINKSYS EA7500S-AH
26-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS326MP-AP
26-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS326MP-AP
- Giá bán: 13.440.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
26-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS326MP-AP
8-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS308MP
8-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS308MP
- Giá bán: 5.888.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
8-Port Smart PoE+ Switch LINKSYS LGS308MP
AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point LINKSYS LAPAC2600C-AP
AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point LINKSYS LAPAC2600C-AP
- Giá bán: 6.915.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point LINKSYS LAPAC2600C-AP
AC1750 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1750C-AP
AC1750 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1750C-AP
- Giá bán: 5.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1750 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1750C-AP
AC1200 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1200C-AP
AC1200 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1200C-AP
- Giá bán: 3.840.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 Dual-Band Cloud Wireless Access Point LINKSYS LAPAC1200C-AP
AC1200 BOOST EX WiFi Extender LINKSYS RE6400
AC1200 BOOST EX WiFi Extender LINKSYS RE6400
- Giá bán: 2.580.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 BOOST EX WiFi Extender LINKSYS RE6400
AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400-AG
AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400-AG
- Giá bán: 2.460.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1200 Dual Band Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400-AG
AC1900 Dual-Band WiFi Router LINKSYS WRT1900ACS
AC1900 Dual-Band WiFi Router LINKSYS WRT1900ACS
- Giá bán: 5.616.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1900 Dual-Band WiFi Router LINKSYS WRT1900ACS
AC5400 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router LINKSYS EA9500S-AH
AC5400 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router LINKSYS EA9500S-AH
- Giá bán: 8.940.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC5400 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router LINKSYS EA9500S-AH
High Power PoE Injector for Business LINKSYS LACPI30
High Power PoE Injector for Business LINKSYS LACPI30
- Giá bán: 1.428.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
High Power PoE Injector for Business LINKSYS LACPI30
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (3-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (3-Pack)
- Giá bán: 11.100.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (3-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (2-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (2-Pack)
- Giá bán: 7.644.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS ATLAS PRO 6 (2-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS Atlas Pro 6 (1-Pack)
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS Atlas Pro 6 (1-Pack)
- Giá bán: 4.020.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dual-Band Mesh WiFi 6 System LINKSYS Atlas Pro 6 (1-Pack)
AC6600 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0303 (3 Pack)
AC6600 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0303 (3 Pack)
- Giá bán: 8.616.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC6600 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0303 (3 Pack)
AC4400 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0302 (2 Pack)
AC4400 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0302 (2 Pack)
- Giá bán: 6.373.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC4400 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0302 (2 Pack)
AC2200 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0301 (1 Pack)
AC2200 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0301 (1 Pack)
- Giá bán: 4.680.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC2200 Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0301 (1 Pack)
AC3900 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0103 (3 Pack)
AC3900 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0103 (3 Pack)
- Giá bán: 5.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC3900 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0103 (3 Pack)
AC2600 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0102 (2 Pack)
AC2600 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0102 (2 Pack)
- Giá bán: 4.260.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC2600 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0102 (2 Pack)
AC1300 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0101 (1 Pack)
AC1300 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0101 (1 Pack)
- Giá bán: 1.956.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC1300 Dual-Band Intelligent Mesh WiFi System LINKSYS WHW0101 (1 Pack)
AC3200 Dual-Band Wi-Fi Gaming Router LINKSYS WRT32X
AC3200 Dual-Band Wi-Fi Gaming Router LINKSYS WRT32X
- Giá bán: 7.428.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC3200 Dual-Band Wi-Fi Gaming Router LINKSYS WRT32X
10GBASE-LR SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACXGLR
10GBASE-LR SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACXGLR
- Giá bán: 27.275.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
10GBASE-LR SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACXGLR
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368