Tìm theo hãng

Cáp quang SAICOM

Điện thoại hội nghị
Thiết bị ngành bán lẻ
Tìm thấy 27 sản phẩm
Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO
Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO
- Giá bán: 2.400đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 4 đôi SAICOM 4x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 4 đôi SAICOM 4x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 4 đôi SAICOM 4x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
- Giá bán: 255.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
- Giá bán: 135.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
- Giá bán: 91.500đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
- Giá bán: 64.500đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 1 đôi SAICOM 1x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 1 đôi SAICOM 1x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 1 đôi SAICOM 1x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
- Giá bán: 225.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
- Giá bán: 60.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
- Giá bán: 31.500đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 2x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 2x2x0.5
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 2x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5
- Giá bán: 3.400đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5
Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
- Giá bán: 6.400đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
- Giá bán: 3.600đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)
- Giá bán: 3.600đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368