Tìm theo hãng

Cáp mạng COMMSCOPE

Tìm thấy 240 sản phẩm
Ống co nhiệt COMMSCOPE (103897-000)
Ống co nhiệt COMMSCOPE (103897-000)
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ống co nhiệt COMMSCOPE (103897-000)
Fiber Optic Splice Tray Kit COMMSCOPE AGL-SPLICE-48 (760241378)
Fiber Optic Splice Tray Kit COMMSCOPE AGL-SPLICE-48 (760241378)
- Giá bán: 540.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Splice Tray Kit COMMSCOPE AGL-SPLICE-48 (760241378)
Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)
Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)
- Giá bán: 516.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)
Khớp nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (EH1457-002)
Khớp nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (EH1457-002)
- Giá bán: 100.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khớp nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (EH1457-002)
Fiber Optic SC Duplex Adapter COMMSCOPE (66431021-05)
Fiber Optic SC Duplex Adapter COMMSCOPE (66431021-05)
- Giá bán: 140.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic SC Duplex Adapter COMMSCOPE (66431021-05)
Fiber Optic SC Duplex Adapter COMMSCOPE (66431021-04)
Fiber Optic SC Duplex Adapter COMMSCOPE (66431021-04)
- Giá bán: 140.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic SC Duplex Adapter COMMSCOPE (66431021-04)
Hộp đấu nối quang Single mode 48 sợi COMMSCOPE (760241651)
Hộp đấu nối quang Single mode 48 sợi COMMSCOPE (760241651)
- Giá bán: 6.240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Single mode 48 sợi COMMSCOPE (760241651)
Hộp đấu nối quang Single mode 24 sợi COMMSCOPE (760241650)
Hộp đấu nối quang Single mode 24 sợi COMMSCOPE (760241650)
- Giá bán: 6.600.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Single mode 24 sợi COMMSCOPE (760241650)
Hộp đấu nối quang Multimode COMMSCOPE (4-1671002-4)
Hộp đấu nối quang Multimode COMMSCOPE (4-1671002-4)
- Giá bán: 6.600.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Multimode COMMSCOPE (4-1671002-4)
Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)
Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)
- Giá bán: 6.960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)
Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)
Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)
- Giá bán: 5.040.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)
Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (760241653)
Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (760241653)
- Giá bán: 6.240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (760241653)
Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (760241652)
Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (760241652)
- Giá bán: 4.920.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (760241652)
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-8)
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-8)
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-8)
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-7)
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-7)
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-7)
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-6)
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-6)
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Color COMMSCOPE (2843022-6)
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843048-1)
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843048-1)
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843048-1)
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843033-3)
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843033-3)
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843033-3)
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843079-1)
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843079-1)
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Boot COMMSCOPE (2843079-1)
Modular Plug Boot COMMSCOPE-Chụp cao su dùng cho đầu nối RJ45
Modular Plug Boot COMMSCOPE-Chụp cao su dùng cho đầu nối RJ45
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular Plug Boot COMMSCOPE-Chụp cao su dùng cho đầu nối RJ45
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
- Giá bán: 247.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
- Giá bán: 117.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
- Giá bán: 185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
- Giá bán: 225.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
- Giá bán: 196.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
- Giá bán: 555.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
- Giá bán: 565.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368