Tìm theo hãng

Smart Home AQARA

Tìm thấy 36 sản phẩm
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA H1 (WS-EUK02)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA H1 (WS-EUK02)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA H1 (WS-EUK02)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA H1 (WS-EUK01)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA H1 (WS-EUK01)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA H1 (WS-EUK01)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC04)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC04)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC04)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC03)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC03)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC03)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC02)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC02)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC02)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC01)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC01)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA Q1 (WS-USC01)
Công tắc tường 3 nút thông minh AQARA D1 (QBKG26LM)
Công tắc tường 3 nút thông minh AQARA D1 (QBKG26LM)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 3 nút thông minh AQARA D1 (QBKG26LM)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA D1 (QBKG24LM)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA D1 (QBKG24LM)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA D1 (QBKG24LM)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA D1 (QBKG23LM)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA D1 (QBKG23LM)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA D1 (QBKG23LM)
Công tắc tường 3 nút thông minh AQARA D1 (QBKG25LM)
Công tắc tường 3 nút thông minh AQARA D1 (QBKG25LM)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 3 nút thông minh AQARA D1 (QBKG25LM)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA D1 (QBKG22LM)
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA D1 (QBKG22LM)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 2 nút thông minh AQARA D1 (QBKG22LM)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA D1 (QBKG21LM)
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA D1 (QBKG21LM)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc tường 1 nút thông minh AQARA D1 (QBKG21LM)
Công tắc không dây 2 nút thông minh AQARA H1 (WRS-R02)
Công tắc không dây 2 nút thông minh AQARA H1 (WRS-R02)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc không dây 2 nút thông minh AQARA H1 (WRS-R02)
Nút bấm điều khiển không dây AQARA Mini WXKG11LM
Nút bấm điều khiển không dây AQARA Mini WXKG11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút bấm điều khiển không dây AQARA Mini WXKG11LM
Thiết bị điều khiển 6 cử chỉ hình khối AQARA Cube T1 Pro (CTP-R01)
Thiết bị điều khiển 6 cử chỉ hình khối AQARA Cube T1 Pro (CTP-R01)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị điều khiển 6 cử chỉ hình khối AQARA Cube T1 Pro (CTP-R01)
Thiết bị điều khiển 6 cử chỉ hình khối AQARA Cube MFKZQ01LM
Thiết bị điều khiển 6 cử chỉ hình khối AQARA Cube MFKZQ01LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị điều khiển 6 cử chỉ hình khối AQARA Cube MFKZQ01LM
Module chuyển tiếp 2 chiều AQARA LLKZMK11LM
Module chuyển tiếp 2 chiều AQARA LLKZMK11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module chuyển tiếp 2 chiều AQARA LLKZMK11LM
Module công tắc đơn AQARA T1 (SSM-U02)
Module công tắc đơn AQARA T1 (SSM-U02)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module công tắc đơn AQARA T1 (SSM-U02)
Module công tắc đơn AQARA T1 (SSM-U01)
Module công tắc đơn AQARA T1 (SSM-U01)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module công tắc đơn AQARA T1 (SSM-U01)
Ổ cắm thông minh bản US AQARA ZNCZ12LM
Ổ cắm thông minh bản US AQARA ZNCZ12LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm thông minh bản US AQARA ZNCZ12LM
Ổ cắm thông minh bản EU AQARA SP-EUC01
Ổ cắm thông minh bản EU AQARA SP-EUC01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm thông minh bản EU AQARA SP-EUC01
Smart Pet Feeder AQARA PETC1-M01
Smart Pet Feeder AQARA PETC1-M01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Smart Pet Feeder AQARA PETC1-M01
Cảm biến khói thông minh AQARA JY-GZ-03AQ
Cảm biến khói thông minh AQARA JY-GZ-03AQ
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến khói thông minh AQARA JY-GZ-03AQ
Cảm biến khí gas thông minh AQARA JT-BZ-03AQ/A
Cảm biến khí gas thông minh AQARA JT-BZ-03AQ/A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến khí gas thông minh AQARA JT-BZ-03AQ/A
Cảm biến chất lượng không khí TVOC thông minh AQARA AAQS-S01
Cảm biến chất lượng không khí TVOC thông minh AQARA AAQS-S01
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến chất lượng không khí TVOC thông minh AQARA AAQS-S01
Cảm biến nước thông minh AQARA SJCGQ11LM
Cảm biến nước thông minh AQARA SJCGQ11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến nước thông minh AQARA SJCGQ11LM
Cảm biến cửa thông minh AQARA MCCGQ11LM
Cảm biến cửa thông minh AQARA MCCGQ11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến cửa thông minh AQARA MCCGQ11LM
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh AQARA WSDCGQ11LM
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh AQARA WSDCGQ11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh AQARA WSDCGQ11LM
Cảm biến rung thông minh AQARA DJT11LM
Cảm biến rung thông minh AQARA DJT11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến rung thông minh AQARA DJT11LM
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA P1 (AS038GLW01)
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA P1 (AS038GLW01)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA P1 (AS038GLW01)
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA RTCGQ11LM
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA RTCGQ11LM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA RTCGQ11LM
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA P1 (MS-S02)
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA P1 (MS-S02)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến chuyển động thông minh AQARA P1 (MS-S02)
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368