Tìm theo hãng

Switch PoE HIKVISION

Danh mục
Tìm thấy 54 sản phẩm
Cisco Smart Serial Cable CAB-SS-V35MT
Cisco Smart Serial Cable CAB-SS-V35MT
- Giá bán: 1.444.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cisco Smart Serial Cable CAB-SS-V35MT
Cisco Smart Serial Cable CAB-SS-V35FC
Cisco Smart Serial Cable CAB-SS-V35FC
- Giá bán: 1.444.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cisco Smart Serial Cable CAB-SS-V35FC
Integrated Services Router CISCO CISCO3945E/K9
Integrated Services Router CISCO CISCO3945E/K9
- Giá bán: 271.383.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Integrated Services Router CISCO CISCO3945E/K9
Integrated Services Route CISCO CISCO3945/K9
Integrated Services Route CISCO CISCO3945/K9
- Giá bán: 204.060.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Integrated Services Route CISCO CISCO3945/K9
Integrated Services Router CISCO CISCO3925E/K9
Integrated Services Router CISCO CISCO3925E/K9
- Giá bán: 225.300.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Integrated Services Router CISCO CISCO3925E/K9
Integrated Services Router CISCO CISCO3925/K9
Integrated Services Router CISCO CISCO3925/K9
- Giá bán: 147.720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Integrated Services Router CISCO CISCO3925/K9
Integrated Services Routers CISCO CISCO2921/K9
Integrated Services Routers CISCO CISCO2921/K9
- Giá bán: 60.816.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Integrated Services Routers CISCO CISCO2921/K9
Cisco 800 Series Routers CISCO881-SEC-K9
Cisco 800 Series Routers CISCO881-SEC-K9
- Giá bán: 11.392.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cisco 800 Series Routers CISCO881-SEC-K9
Cisco 800 Series Routers CISCO881-K9
Cisco 800 Series Routers CISCO881-K9
- Giá bán: 8.640.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cisco 800 Series Routers CISCO881-K9
Security Router CISCO ASA5525-K9
Security Router CISCO ASA5525-K9
- Giá bán: 124.860.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Router CISCO ASA5525-K9
Security Router CISCO ASA5515-K9
Security Router CISCO ASA5515-K9
- Giá bán: 70.128.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Router CISCO ASA5515-K9
Security Router CISCO ASA5512-K9
Security Router CISCO ASA5512-K9
- Giá bán: 56.605.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Router CISCO ASA5512-K9
Security Router CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9
Security Router CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9
- Giá bán: 24.036.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Router CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9
Security Router CISCO ASA5505-BUN-K9
Security Router CISCO ASA5505-BUN-K9
- Giá bán: 8.412.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Router CISCO ASA5505-BUN-K9
Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
- Giá bán: 71.928.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
Security Bundle CISCO 2911-SEC/K9
Security Bundle CISCO 2911-SEC/K9
- Giá bán: 56.544.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Security Bundle CISCO 2911-SEC/K9
Cisco 5520 Wireless Controller AIR-CT5520-50-K9
Cisco 5520 Wireless Controller AIR-CT5520-50-K9
- Giá bán: 45.432.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cisco 5520 Wireless Controller AIR-CT5520-50-K9
28-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0528HP-E
28-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0528HP-E
- Giá bán: 7.536.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
28-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0528HP-E
24-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0526P-E
24-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0526P-E
- Giá bán: 6.864.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0526P-E
24-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1024P-2C
24-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1024P-2C
- Giá bán: 7.585.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1024P-2C
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(C)
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(C)
- Giá bán: 4.450.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(C)
24-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1526P-SI
24-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1526P-SI
- Giá bán: 7.608.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port Gigabit Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1526P-SI
24 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-SI
24 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-SI
- Giá bán: 6.564.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-SI
24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-EI
24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-EI
- Giá bán: 4.308.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-EI
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(B)
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(B)
- Giá bán: 4.692.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E(B)
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)
- Giá bán: 4.150.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B)
20-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0520HP-E
20-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0520HP-E
- Giá bán: 5.535.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
20-Port Gigabit Unmanaged Hi-PoE Switch HIKVISION DS-3E0520HP-E
16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E
16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E
- Giá bán: 3.615.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E
16-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1016P-2C
16-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1016P-2C
- Giá bán: 6.516.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16-Port 10/100Mbps PoE Switch HIKVISION SH-1016P-2C
16-Port Gigabit Smart POE Switch HIKVISION DS-3E1518P-SI
16-Port Gigabit Smart POE Switch HIKVISION DS-3E1518P-SI
- Giá bán: 5.665.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16-Port Gigabit Smart POE Switch HIKVISION DS-3E1518P-SI
16 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-SI
16 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-SI
- Giá bán: 4.980.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1318P-SI
16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E/M
16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E/M
- Giá bán: 3.516.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
16-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch HIKVISION DS-3E0518P-E/M
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368