Tìm theo hãng

Tổng đài NEC

Tìm thấy 59 sản phẩm
Modul mở rộng IP 8 phím giám sát NEC 8LK-KP (BK) UNIT
Modul mở rộng IP 8 phím giám sát NEC 8LK-KP (BK) UNIT
- Giá bán: 1.165.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modul mở rộng IP 8 phím giám sát NEC 8LK-KP (BK) UNIT
Bàn giám sát IP 60 phím NEC DCK-60-1P (BK) CONSOLE
Bàn giám sát IP 60 phím NEC DCK-60-1P (BK) CONSOLE
- Giá bán: 4.915.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bàn giám sát IP 60 phím NEC DCK-60-1P (BK) CONSOLE
Bàn giám sát DSS 60 số NEC SL2100 IP7WW-60D DSS-A1 CONSOLE
Bàn giám sát DSS 60 số NEC SL2100 IP7WW-60D DSS-A1 CONSOLE
- Giá bán: 2.706.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bàn giám sát DSS 60 số NEC SL2100 IP7WW-60D DSS-A1 CONSOLE
Bàn giám sát DSS 60 số NEC IP4WW-60D DSS-A
Bàn giám sát DSS 60 số NEC IP4WW-60D DSS-A
- Giá bán: 14.500.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bàn giám sát DSS 60 số NEC IP4WW-60D DSS-A
Điện thoại Video IP NEC GT890 ITX-3370-1W (BK) TEL
Điện thoại Video IP NEC GT890 ITX-3370-1W (BK) TEL
- Giá bán: 14.500.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại Video IP NEC GT890 ITX-3370-1W (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-32TCG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-32TCG-1P (BK) TEL
- Giá bán: 6.825.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-32TCG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-8TCGX-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-8TCGX-1P (BK) TEL
- Giá bán: 5.818.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-8TCGX-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-24CG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-24CG-1P (BK) TEL
- Giá bán: 5.325.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT930 ITK-24CG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-32LCG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-32LCG-1P (BK) TEL
- Giá bán: 5.750.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-32LCG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-8LCG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-8LCG-1P (BK) TEL
- Giá bán: 5.275.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-8LCG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-8LCX-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-8LCX-1P (BK) TEL
- Giá bán: 4.000.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-8LCX-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-12DG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-12DG-1P (BK) TEL
- Giá bán: 4.400.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-12DG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-12D-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-12D-1P (BK) TEL
- Giá bán: 3.825.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-12D-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-6DG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-6DG-1P (BK) TEL
- Giá bán: 3.825.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-6DG-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-6D-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-6D-1P (BK) TEL
- Giá bán: 3.075.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC DT920 ITK-6D-1P (BK) TEL
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT430 DTZ-8LD-3P (BK) TEL
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT430 DTZ-8LD-3P (BK) TEL
- Giá bán: 5.050.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT430 DTZ-8LD-3P (BK) TEL
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT530 DTK-24D-1P (BK) TEL
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT530 DTK-24D-1P (BK) TEL
- Giá bán: 3.450.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT530 DTK-24D-1P (BK) TEL
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT530 DTK-12D-1P (BK) TEL
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT530 DTK-12D-1P (BK) TEL
- Giá bán: 3.068.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại kỹ thuật số NEC DT530 DTK-12D-1P (BK) TEL
Điện thoại IP NEC SL2100 IP7WW-8IPLD-C1 TEL
Điện thoại IP NEC SL2100 IP7WW-8IPLD-C1 TEL
- Giá bán: 4.480.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC SL2100 IP7WW-8IPLD-C1 TEL
Điện thoại IP NEC GT210 ITX-1615-1W (BK) TEL Standard SIP Telephone
Điện thoại IP NEC GT210 ITX-1615-1W (BK) TEL Standard SIP Telephone
- Giá bán: 1.650.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại IP NEC GT210 ITX-1615-1W (BK) TEL Standard SIP Telephone
Điện thoại lập trình NEC SL2100 IP7WW-24TXH-A1 TEL
Điện thoại lập trình NEC SL2100 IP7WW-24TXH-A1 TEL
- Giá bán: 1.480.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại lập trình NEC SL2100 IP7WW-24TXH-A1 TEL
Điện thoại lập trình NEC SL2100 IP7WW-12TXH-A1 TEL
Điện thoại lập trình NEC SL2100 IP7WW-12TXH-A1 TEL
- Giá bán: 1.290.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại lập trình NEC SL2100 IP7WW-12TXH-A1 TEL
License dùng cho tổng đài NEC SV9100
License dùng cho tổng đài NEC SV9100
- Giá bán: 1.550.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
License dùng cho tổng đài NEC SV9100
Các card dùng cho tổng đài NEC SV9100
Các card dùng cho tổng đài NEC SV9100
- Giá bán: 1.550.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Các card dùng cho tổng đài NEC SV9100
Tổng đài NEC SV9100 896 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 896 máy nhánh IP
- Giá bán: 991.450.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 896 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 740 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 740 máy nhánh IP
- Giá bán: 826.090.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 740 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 690 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 690 máy nhánh IP
- Giá bán: 773.090.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 690 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 670 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 670 máy nhánh IP
- Giá bán: 751.890.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 670 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 640 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 640 máy nhánh IP
- Giá bán: 720.090.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 640 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 300 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 300 máy nhánh IP
- Giá bán: 359.690.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 300 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 100 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 100 máy nhánh IP
- Giá bán: 147.690.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 100 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 50 máy nhánh IP
Tổng đài NEC SV9100 50 máy nhánh IP
- Giá bán: 96.650.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tổng đài NEC SV9100 50 máy nhánh IP
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368