Tìm theo hãng

Camera IP HILOOK

Tìm thấy 34 sản phẩm
Bộ Kit camera IP Wifi HILOOK IK-4042BH-MH/W(B)
Bộ Kit camera IP Wifi HILOOK IK-4042BH-MH/W(B)
- Giá bán: 4.550.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Kit camera IP Wifi HILOOK IK-4042BH-MH/W(B)
Bộ KIT camera IP HILOOK IK-4042TH-MH/P
Bộ KIT camera IP HILOOK IK-4042TH-MH/P
- Giá bán: 3.829.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ KIT camera IP HILOOK IK-4042TH-MH/P
Bộ KIT camera IP HILOOK IK-4042BH-MH/P
Bộ KIT camera IP HILOOK IK-4042BH-MH/P
- Giá bán: 3.829.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ KIT camera IP HILOOK IK-4042BH-MH/P
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N5225I-AE
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N5225I-AE
- Giá bán: 8.257.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N5225I-AE
Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4215-DE3(B)
Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4215-DE3(B)
- Giá bán: 5.025.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4215-DE3(B)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4225I-DE(B)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4225I-DE(B)
- Giá bán: 7.089.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4225I-DE(B)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4215I-DE(B)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4215I-DE(B)
- Giá bán: 6.589.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N4215I-DE(B)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-P332ZI-DE3
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-P332ZI-DE3
- Giá bán: 8.878.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-P332ZI-DE3
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK PTZ-N2404I-DE3
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK PTZ-N2404I-DE3
- Giá bán: 2.921.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK PTZ-N2404I-DE3
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N2204I-DE3
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N2204I-DE3
- Giá bán: 2.576.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK PTZ-N2204I-DE3
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-D141H
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-D141H
- Giá bán: 1.115.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-D141H
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-D140H
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-D140H
- Giá bán: 1.150.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-D140H
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-D121H
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-D121H
- Giá bán: 805.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-D121H
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HILOOK IPC-T651H-Z
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HILOOK IPC-T651H-Z
- Giá bán: 2.507.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HILOOK IPC-T651H-Z
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T621H-Z
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T621H-Z
- Giá bán: 2.127.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T621H-Z
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-T240H
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-T240H
- Giá bán: 1.150.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-T240H
Camera IP Dome COLORVU LITE 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T229H
Camera IP Dome COLORVU LITE 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T229H
- Giá bán: 1.196.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome COLORVU LITE 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T229H
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T121H-U
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T121H-U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T121H-U
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T221H
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T221H
- Giá bán: 770.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T221H
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T221H-D
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T221H-D
- Giá bán: 701.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T221H-D
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T320H-D
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T320H-D
- Giá bán: 609.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-T320H-D
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HILOOK IPC-B650H-Z
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HILOOK IPC-B650H-Z
- Giá bán: 2.507.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HILOOK IPC-B650H-Z
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B621H-Z
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B621H-Z
- Giá bán: 2.127.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B621H-Z
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B440H
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B440H
- Giá bán: 1.380.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B440H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B420H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B420H
- Giá bán: 1.173.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B420H
Camera IP COLORVU LITE 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B129H
Camera IP COLORVU LITE 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B129H
- Giá bán: 1.196.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP COLORVU LITE 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B129H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-B141H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-B141H
- Giá bán: 1.155.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-B141H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-B140H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-B140H
- Giá bán: 1.155.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HILOOK IPC-B140H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B120H-U
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B120H-U
- Giá bán: 875.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B120H-U
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H-U
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H-U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H-U
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H
- Giá bán: 770.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H-D
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H-D
- Giá bán: 609.600đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HILOOK IPC-B121H-D
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368