Tìm theo hãng

Camera IP ZKTeco

Tìm thấy 36 sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855P48A-S7
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855P48A-S7
- Giá bán: 3.165.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855P48A-S7
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T50S-S6
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T50S-S6
- Giá bán: 3.315.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T50S-S6
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T48A-S6
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T48A-S6
- Giá bán: 3.059.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T48A-S6
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T48S-S6
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T48S-S6
- Giá bán: 2.771.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852T48S-S6
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P23C-S7
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P23C-S7
- Giá bán: 2.185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P23C-S7
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P22C-S7
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P22C-S7
- Giá bán: 2.185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P22C-S7
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel ZKTeco BL-858M48A-S8
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel ZKTeco BL-858M48A-S8
- Giá bán: 4.680.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel ZKTeco BL-858M48A-S8
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel ZKTeco BS-858M22C-S8
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel ZKTeco BS-858M22C-S8
- Giá bán: 3.036.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel ZKTeco BS-858M22C-S8
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855P48S-S7
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855P48S-S7
- Giá bán: 2.886.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855P48S-S7
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P22C-S7-MI
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P22C-S7-MI
- Giá bán: 2.242.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P22C-S7-MI
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P23C-S7-MI
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P23C-S7-MI
- Giá bán: 2.242.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855P23C-S7-MI
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852O38S-S5
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852O38S-S5
- Giá bán: 2.081.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852O38S-S5
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O23C-S5-MI
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O23C-S5-MI
- Giá bán: 1.335.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O23C-S5-MI
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O22C-S5-MI
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O22C-S5-MI
- Giá bán: 1.276.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O22C-S5-MI
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O23C-S5
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O23C-S5
- Giá bán: 1.276.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O23C-S5
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O22C-S5
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O22C-S5
- Giá bán: 855.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BS-852O22C-S5
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852Q38A-LP
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852Q38A-LP
- Giá bán: 18.345.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852Q38A-LP
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852Q38A
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852Q38A
- Giá bán: 5.854.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel ZKTeco BL-852Q38A
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855L38S-E3
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855L38S-E3
- Giá bán: 2.935.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BL-855L38S-E3
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855L23C-E3
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855L23C-E3
- Giá bán: 2.139.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855L23C-E3
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855L22C-E3
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855L22C-E3
- Giá bán: 2.139.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel ZKTeco BS-855L22C-E3
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BL-854N38A-E3
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BL-854N38A-E3
- Giá bán: 3.162.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BL-854N38A-E3
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BS-854N23C-E3
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BS-854N23C-E3
- Giá bán: 2.245.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BS-854N23C-E3
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BS-854N22C-E3
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BS-854N22C-E3
- Giá bán: 2.245.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ZKTeco BS-854N22C-E3
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E4
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E4
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E4
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E2
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E2
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C2E
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C100
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C100
- Giá bán: 656.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C100
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C2400
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C2400
- Giá bán: 610.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C2400
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C2300
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C2300
- Giá bán: 610.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C2300
Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C300
Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C300
- Giá bán: 575.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel ZKTeco NG-C300
Camera IP Cube hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C1B4
Camera IP Cube hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C1B4
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Cube hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel ZKTeco C1B4
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368