Tìm theo hãng

Dây nhảy quang

Điện thoại hội nghị
Thiết bị ngành bán lẻ
Tìm thấy 41 sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
- Giá bán: 247.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt LC-LC OS2 COMMSCOPE (2105016-2)
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
- Giá bán: 117.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đơn mốt chuẩn LC/UPC COMMSCOPE (EH0108-003)
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nối quang đôi đa mốt chuẩn LC COMMSCOPE (FBXLCUC11-MXF003)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
- Giá bán: 185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
- Giá bán: 225.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (0.9 mét)
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
- Giá bán: 196.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail COMMSCOPE (EH0108-001)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
- Giá bán: 555.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105051-3 (3 mét)
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang đa mốt 5 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-5)
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
- Giá bán: 576.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang đa mốt 3 mét loại LC-SC OM3 COMMSCOPE (2055109-3)
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang dạng đôi đa mốt SC-SC COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM005
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
- Giá bán: 565.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM010 (10 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM010 (10 mét)
- Giá bán: 1.320.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM010 (10 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM005 (5 mét)
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM005 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch Cord LC-SC duplex Singlemode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)
- Giá bán: 625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-5 (15 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-5 (15 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-5 (15 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)
- Giá bán: 565.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM005 (5 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 660.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCLC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM005 (5 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 828.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 828.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 3-2105061-0 (30 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 3-2105061-0 (30 mét)
- Giá bán: 1.680.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 3-2105061-0 (30 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 1-2105061-0 (10 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 1-2105061-0 (10 mét)
- Giá bán: 1.140.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 1-2105061-0 (10 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-5 (5 mét)
- Giá bán: 960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-3 (3 mét)
- Giá bán: 660.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE 2105061-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-0 (10 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-0 (10 mét)
- Giá bán: 780.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 1-2105027-0 (10 mét)
Fiber Optic Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-5 (5 mét)
Fiber Optic Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-5 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-5 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)
- Giá bán: 565.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM005 (5 mét)
- Giá bán: 720.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM005 (5 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)
- Giá bán: 625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)
Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)
- Giá bán: 636.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368