Tìm theo hãng

Đầu ghi hình

Tìm thấy 382 sản phẩm
Máy trạm SSM Workstation Hanwha Techwin WISENET XWV-301
Máy trạm SSM Workstation Hanwha Techwin WISENET XWV-301
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy trạm SSM Workstation Hanwha Techwin WISENET XWV-301
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4310DB4
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4310DB4
- Giá bán: 236.497.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4310DB4
Đầu ghi hình camera IP 72 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4210B4
Đầu ghi hình camera IP 72 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4210B4
- Giá bán: 166.945.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 72 kênh Hanwha Techwin WISENET XRP-4210B4
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410RB2
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410RB2
- Giá bán: 65.998.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410RB2
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410B2
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410B2
- Giá bán: 50.555.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-6410B2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1630S
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1630S
- Giá bán: 16.035.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1630S
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620B2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620B2
- Giá bán: 23.550.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620B2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620SB1/VAP
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620SB1/VAP
- Giá bán: 26.026.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1620SB1/VAP
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-830S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-830S
- Giá bán: 9.905.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-830S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-815S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-815S
- Giá bán: 14.030.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-815S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-820S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-820S
- Giá bán: 24.667.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-820S
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP
- Giá bán: 12.535.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-430S
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-430S
- Giá bán: 6.600.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-430S
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-434/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-434/VAP
- Giá bán: 6.727.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-434/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-435/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-435/VAP
- Giá bán: 8.096.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-435/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-420S
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-420S
- Giá bán: 8.935.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-420S
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP
- Giá bán: 7.625.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP
- Giá bán: 2.999.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1634
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1634
- Giá bán: 16.192.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1634
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
- Giá bán: 27.680.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 Hanwha Techwin WISENET HRX-1635
DAHUA DHI-NVR5864-EI
DAHUA DHI-NVR5864-EI
- Giá bán: 19.980.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR5864-EI
DAHUA DHI-NVR5832-EI
DAHUA DHI-NVR5832-EI
- Giá bán: 15.445.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA DHI-NVR5832-EI
DAHUA DHI-NVR5816-EI
DAHUA DHI-NVR5816-EI
- Giá bán: 13.915.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR5816-EI
DAHUA DHI-NVR5464-EI
DAHUA DHI-NVR5464-EI
- Giá bán: 11.242.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR5464-EI
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh SYNOLOGY VisualStation DVA3221
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh SYNOLOGY VisualStation DVA3221
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hỗ trợ kết nối 32 kênh camera IP.Chuẩn nén hình ảnh: : H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG-4.External ports: 3 x USB 3.2 Gen 1 port, 2 x eSATA port.Kích thước (H x W x D): 166 x 250 x 237 mm.Trọng lượng: 4.92kg.
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh SYNOLOGY VisualStation DVA1622
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh SYNOLOGY VisualStation DVA1622
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh SYNOLOGY VisualStation DVA1622
Đầu ghi hình camera IP 12 kênh SYNOLOGY VisualStation NVR1218
Đầu ghi hình camera IP 12 kênh SYNOLOGY VisualStation NVR1218
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 12 kênh SYNOLOGY VisualStation NVR1218
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh SYNOLOGY VisualStation VS360HD
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh SYNOLOGY VisualStation VS360HD
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh SYNOLOGY VisualStation VS360HD
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C96T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C96T8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C96T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C64T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C64T8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C64T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C48T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C48T8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C48T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C32T8
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C32T8
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Server ghi hình 32 kênh HONEYWELL MAXPRO HNMPE32C32T8
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368