Tìm theo hãng

Cáp quang Postef

Điện thoại hội nghị
Thiết bị ngành bán lẻ
Tìm thấy 30 sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 96FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 96FO-CKL
- Giá bán: 64.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 96FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 48FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 48FO-CKL
- Giá bán: 36.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 48FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 24FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 24FO-CKL
- Giá bán: 24.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 24FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 16FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 16FO-CKL
- Giá bán: 20.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 16FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 12FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 12FO-CKL
- Giá bán: 18.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 12FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 08FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 08FO-CKL
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 08FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 04FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 04FO-CKL
- Giá bán: 14.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 04FO-CKL
Cáp quang luồn cống Postef 96FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 96FO-CPKL
- Giá bán: 58.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 96FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 48FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 48FO-CPKL
- Giá bán: 31.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 48FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 24FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 24FO-CPKL
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 24FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 16FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 16FO-CPKL
- Giá bán: 18.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 16FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 12FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 12FO-CPKL
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 12FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 8FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 8FO-CPKL
- Giá bán: 12.400đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 8FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 4FO-CPKL
Cáp quang luồn cống Postef 4FO-CPKL
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang luồn cống Postef 4FO-CPKL
Cáp quang treo Postef 04FO-FTTH4 (ống lỏng)
Cáp quang treo Postef 04FO-FTTH4 (ống lỏng)
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef 04FO-FTTH4 (ống lỏng)
Cáp quang treo Postef 02FO-FTTH2 (bọc chặt)
Cáp quang treo Postef 02FO-FTTH2 (bọc chặt)
- Giá bán: 3.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef 02FO-FTTH2 (bọc chặt)
Cáp quang treo Postef 01FO-FTTH1 (bọc chặt)
Cáp quang treo Postef 01FO-FTTH1 (bọc chặt)
- Giá bán: 2.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef 01FO-FTTH1 (bọc chặt)
Cáp quang treo Postef TKL 96FO
Cáp quang treo Postef TKL 96FO
- Giá bán: 72.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 96FO
Cáp quang treo Postef TKL 48FO
Cáp quang treo Postef TKL 48FO
- Giá bán: 42.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 48FO
Cáp quang treo Postef TKL 24FO
Cáp quang treo Postef TKL 24FO
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 24FO
Cáp quang treo Postef TKL 16FO
Cáp quang treo Postef TKL 16FO
- Giá bán: 26.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 16FO
Cáp quang treo Postef TKL 12FO
Cáp quang treo Postef TKL 12FO
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 12FO
Cáp quang treo Postef TKL 08FO
Cáp quang treo Postef TKL 08FO
- Giá bán: 20.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 08FO
Cáp quang treo Postef TKL 04FO
Cáp quang treo Postef TKL 04FO
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TKL 04FO
Cáp quang treo Postef TPKL 96FO
Cáp quang treo Postef TPKL 96FO
- Giá bán: 62.800đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TPKL 96FO
Cáp quang treo Postef TPKL 48FO
Cáp quang treo Postef TPKL 48FO
- Giá bán: 36.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TPKL 48FO
Cáp quang treo Postef TPKL 24FO
Cáp quang treo Postef TPKL 24FO
- Giá bán: 24.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TPKL 24FO
Cáp quang treo Postef TPKL 16FO
Cáp quang treo Postef TPKL 16FO
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TPKL 16FO
Cáp quang treo Postef TPKL 12FO
Cáp quang treo Postef TPKL 12FO
- Giá bán: 18.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TPKL 12FO
Cáp quang treo Postef TPKL 04FO
Cáp quang treo Postef TPKL 04FO
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp quang treo Postef TPKL 04FO
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368