Tìm theo hãng

Camera IP I-PRO

Tìm thấy 87 sản phẩm
Camera IP đa cảm biến 8.0 Megapixel I-PRO WV-X8570N
Camera IP đa cảm biến 8.0 Megapixel I-PRO WV-X8570N
- Giá bán: 123.768.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP đa cảm biến 8.0 Megapixel I-PRO WV-X8570N
Camera IP đa cảm biến 2.0 Megapixel I-PRO WV-S8530N
Camera IP đa cảm biến 2.0 Megapixel I-PRO WV-S8530N
- Giá bán: 86.928.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP đa cảm biến 2.0 Megapixel I-PRO WV-S8530N
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-SUD638PJ
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-SUD638PJ
- Giá bán: 308.580.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-SUD638PJ
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-SUD638
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-SUD638
- Giá bán: 188.323.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-SUD638
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-X6533LN
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-X6533LN
- Giá bán: 93.325.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-X6533LN
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S6532LN
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S6532LN
- Giá bán: 100.512.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S6532LN
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6130
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6130
- Giá bán: 54.420.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6130
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531NPJ
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531NPJ
- Giá bán: 133.908.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531NPJ
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531NS
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531NS
- Giá bán: 93.325.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531NS
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531N
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531N
- Giá bán: 86.148.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-X6531N
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6530N
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6530N
- Giá bán: 94.128.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6530N
Camera IP Speed Dome 1.0 Megapixel I-PRO WV-X6511N
Camera IP Speed Dome 1.0 Megapixel I-PRO WV-X6511N
- Giá bán: 106.164.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 1.0 Megapixel I-PRO WV-X6511N
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6131
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6131
- Giá bán: 94.188.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 3.0 Megapixel I-PRO WV-S6131
Camera IP Speed Dome 1.0 Megapixel I-PRO WV-S6111
Camera IP Speed Dome 1.0 Megapixel I-PRO WV-S6111
- Giá bán: 74.580.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome 1.0 Megapixel I-PRO WV-S6111
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-SPV781LPJ
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-SPV781LPJ
- Giá bán: 98.784.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-SPV781LPJ
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-X1571LN
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-X1571LN
- Giá bán: 84.708.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-X1571LN
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel I-PRO WV-X1551LN
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel I-PRO WV-X1551LN
- Giá bán: 63.888.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel I-PRO WV-X1551LN
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-S1570L
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-S1570L
- Giá bán: 49.308.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel I-PRO WV-S1570L
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LNPJ
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LNPJ
- Giá bán: 24.408.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LNPJ
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel I-PRO WV-S1550L
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel I-PRO WV-S1550L
- Giá bán: 42.132.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel I-PRO WV-S1550L
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LTN
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LTN
- Giá bán: 43.080.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LTN
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LNS
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LNS
- Giá bán: 62.232.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LNS
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LN
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LN
- Giá bán: 35.892.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1531LN
Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel I-PRO WV-S1511LN
Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel I-PRO WV-S1511LN
- Giá bán: 33.025.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 1.3 Megapixel I-PRO WV-S1511LN
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1131PJ
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1131PJ
- Giá bán: 20.388.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1131PJ
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1131
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1131
- Giá bán: 24.780.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-S1131
Camera IP 1.3 Megapixel I-PRO WV-S1111
Camera IP 1.3 Megapixel I-PRO WV-S1111
- Giá bán: 20.475.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 1.3 Megapixel I-PRO WV-S1111
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1542LA
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1542LA
- Giá bán: 10.909.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1542LA
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1532LA
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1532LA
- Giá bán: 8.616.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1532LA
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1542L
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1542L
- Giá bán: 10.908.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1542L
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1532L
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1532L
- Giá bán: 8.475.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1532L
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1130A
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1130A
- Giá bán: 4.536.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1130A
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1132A
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1132A
- Giá bán: 6.600.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1132A
Camera IP 5.0 Megapixel I-PRO WV-U1142A
Camera IP 5.0 Megapixel I-PRO WV-U1142A
- Giá bán: 8.268.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 5.0 Megapixel I-PRO WV-U1142A
Camera IP 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1142
Camera IP 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1142
- Giá bán: 8.268.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 4.0 Megapixel I-PRO WV-U1142
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1130
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1130
- Giá bán: 4.452.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1130
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1132
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1132
- Giá bán: 6.600.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel I-PRO WV-U1132
Camera IP Dome 2.0 Megapixel I-PRO WV-SFN130PJ
Camera IP Dome 2.0 Megapixel I-PRO WV-SFN130PJ
- Giá bán: 9.276.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome 2.0 Megapixel I-PRO WV-SFN130PJ
Camera IP Dome hồng ngoại 9.0 Megapixel I-PRO WV-X4571L
Camera IP Dome hồng ngoại 9.0 Megapixel I-PRO WV-X4571L
- Giá bán: 63.840.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hình ảnh: 1/2 inch CMOS.Độ phân giải camera ip: 9.0 Megapixel.Tốc độ khung hình: Lên đến 30 fps.Chuẩn nén hình ảnh: H.265 Smart Coding, H.264, JPEG.Ống kính: 1.4mm.Độ nhạy sáng tối thiểu: Color: 0.3lx, BW: 0.04lx; B/W: 0.0 lux (with IR LED on).Tầm quan sát hồng ngoại: 10 mét.Góc quan sát: Ngang 183°, Dọc 183°.Chống ngược sáng thực WDR 108dB.Hỗ trợ tính năng iA (intelligent Auto).Intelligent VMD (i-VMD): Type5 Bundled License.Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB.Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).Tiêu chuấn chống va đập: IK10.Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +50°C .
Camera IP Dome 9.0 Megapixel I-PRO WV-X4171
Camera IP Dome 9.0 Megapixel I-PRO WV-X4171
- Giá bán: 55.848.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm biến hình ảnh: 1/2 inch CMOS.Độ phân giải camera ip: 9.0 Megapixel.Tốc độ khung hình: Lên đến 30 fps.Chuẩn nén hình ảnh: H.265 Smart Coding, H.264, JPEG.Ống kính: 1.4mm.Góc quan sát: Ngang 183°, Dọc 183°.Độ nhạy sáng tối thiểu: Color: 0.3lx, BW: 0.2lx.Chống ngược sáng thực WDR 108dB.Hỗ trợ tính năng iA (intelligent Auto).Intelligent VMD (i-VMD): Type5 Bundled License.Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C.Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB.Kết nối: ONVIF S, G, T, Ethernet RJ-45.
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Kinh Doanh 1:
zalo
0904.937.368 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Kinh Doanh 2:
zalo
024.8587.2879 (8h00- 17h30, Thứ 2 - Thứ 7)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368