Tìm theo hãng

Tủ mạng-Rack VietRack

Tìm thấy 107 sản phẩm
M6 Screw Vietrack VRAH00-M6
M6 Screw Vietrack VRAH00-M6
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
M6 Screw Vietrack VRAH00-M6
Cooling Fan Vietrack VRAC04-FP1
Cooling Fan Vietrack VRAC04-FP1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cooling Fan Vietrack VRAC04-FP1
Cooling Fan Vietrack VRAC02-FP1
Cooling Fan Vietrack VRAC02-FP1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cooling Fan Vietrack VRAC02-FP1
Blanking Panel 1U Vietrack VRMH01-B
Blanking Panel 1U Vietrack VRMH01-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Blanking Panel 1U Vietrack VRMH01-B
Blanking Panel 2U Vietrack VRMH02-B
Blanking Panel 2U Vietrack VRMH02-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Blanking Panel 2U Vietrack VRMH02-B
Blanking Panel 3U Vietrack VRMH03-B
Blanking Panel 3U Vietrack VRMH03-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Blanking Panel 3U Vietrack VRMH03-B
Slide Shelf Vietrack VRAS01-45
Slide Shelf Vietrack VRAS01-45
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Slide Shelf Vietrack VRAS01-45
Slide Shelf Vietrack VRAS01-65
Slide Shelf Vietrack VRAS01-65
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Slide Shelf Vietrack VRAS01-65
Slide Shelf Vietrack VRAS01-85
Slide Shelf Vietrack VRAS01-85
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Slide Shelf Vietrack VRAS01-85
Slide Shelf Vietrack VRAS01-95
Slide Shelf Vietrack VRAS01-95
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Slide Shelf Vietrack VRAS01-95
Fix Shelf Vietrack VRAF01GS30
Fix Shelf Vietrack VRAF01GS30
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fix Shelf Vietrack VRAF01GS30
Fix Shelf Vietrack VRAF01-S30
Fix Shelf Vietrack VRAF01-S30
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fix Shelf Vietrack VRAF01-S30
Fix Shelf Vietrack VRAF01-45
Fix Shelf Vietrack VRAF01-45
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fix Shelf Vietrack VRAF01-45
Fix Shelf Vietrack VRAF01-65
Fix Shelf Vietrack VRAF01-65
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fix Shelf Vietrack VRAF01-65
Fix Shelf Vietrack VRAF01-85
Fix Shelf Vietrack VRAF01-85
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fix Shelf Vietrack VRAF01-85
Fix Shelf Vietrack VRAF01-95
Fix Shelf Vietrack VRAF01-95
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fix Shelf Vietrack VRAF01-95
Thanh quản lý cáp ngang 1U Vietrack VRMH01-1R
Thanh quản lý cáp ngang 1U Vietrack VRMH01-1R
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp ngang 1U Vietrack VRMH01-1R
Thanh quản lý cáp ngang 2U Vietrack VRMH02-1F
Thanh quản lý cáp ngang 2U Vietrack VRMH02-1F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp ngang 2U Vietrack VRMH02-1F
Thanh quản lý cáp ngang 1U Vietrack VRMH01-1F
Thanh quản lý cáp ngang 1U Vietrack VRMH01-1F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp ngang 1U Vietrack VRMH01-1F
Thanh quản lý cáp dọc 27U Vietrack VRMV27-1F
Thanh quản lý cáp dọc 27U Vietrack VRMV27-1F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp dọc 27U Vietrack VRMV27-1F
Thanh quản lý cáp dọc 36U Vietrack VRMV36-1F
Thanh quản lý cáp dọc 36U Vietrack VRMV36-1F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp dọc 36U Vietrack VRMV36-1F
Thanh quản lý cáp dọc 42U Vietrack VRMV42-1F
Thanh quản lý cáp dọc 42U Vietrack VRMV42-1F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp dọc 42U Vietrack VRMV42-1F
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP224-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP224-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP224-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP220-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP220-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP220-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP212-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP212-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP212-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP212-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP212-MCB16
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP212-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP206-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP206-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP206-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP206-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP206-MCB16
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP206-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP124-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP124-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP124-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP112-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP112-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP112-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP112-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP112-MCB16
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP112-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP106-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP106-MCB32
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP106-MCB32
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP106-MCB16
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP106-MCB16
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Rack Power Distribution Unit Vietrack VRP106-MCB16
Tủ Rack treo tường 6U Vietrack VRW06G155
Tủ Rack treo tường 6U Vietrack VRW06G155
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 6U Vietrack VRW06G155
Tủ Rack treo tường 9U Vietrack VRW09G155
Tủ Rack treo tường 9U Vietrack VRW09G155
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 9U Vietrack VRW09G155
Tủ Rack treo tường 12U Vietrack VRW12G155
Tủ Rack treo tường 12U Vietrack VRW12G155
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 12U Vietrack VRW12G155
Tủ Rack treo tường 15U Vietrack VRW15G155
Tủ Rack treo tường 15U Vietrack VRW15G155
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 15U Vietrack VRW15G155
Tủ Rack treo tường 6U Vietrack VRW06G145
Tủ Rack treo tường 6U Vietrack VRW06G145
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 6U Vietrack VRW06G145
Tủ Rack treo tường 9U Vietrack VRW09G145
Tủ Rack treo tường 9U Vietrack VRW09G145
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 9U Vietrack VRW09G145
Tủ Rack treo tường 15U Vietrack VRW15G145
Tủ Rack treo tường 15U Vietrack VRW15G145
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tủ Rack treo tường 15U Vietrack VRW15G145
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368