Tìm theo hãng

SWITCH CISCO

Danh mục
Tìm thấy 248 sản phẩm
Catalyst 9300 24-port 10G/mGig Switch CISCO C9300-24UX-A
Catalyst 9300 24-port 10G/mGig Switch CISCO C9300-24UX-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Catalyst 9300 24-port 10G/mGig Switch CISCO C9300-24UX-A
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-48T-4G-A
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-48T-4G-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-48T-4G-A
24-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-24T-4G-A
24-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-24T-4G-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-24T-4G-A
1000BASE-T Standard SFP Cisco GLC-TE=
1000BASE-T Standard SFP Cisco GLC-TE=
- Giá bán: 5.460.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1000BASE-T Standard SFP Cisco GLC-TE=
Catalyst 2960 Switch CISCO WS-C2960-48TC-S
Catalyst 2960 Switch CISCO WS-C2960-48TC-S
- Giá bán: 16.731.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Catalyst 2960 Switch CISCO WS-C2960-48TC-S
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4X-E
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4X-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4X-E
48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-A
48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-A
48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-E
48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-E
- Giá bán: 114.907.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-48T-4G-E
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-A
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-A
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-E
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4X-E
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24T-4X-A
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24T-4X-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24T-4X-A
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24T-4X-E
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24T-4X-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 10G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24T-4X-E
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4G-A
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4G-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4G-A
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4G-E
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4G-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet PoE + 4-port 1G Fixed Uplinks Switch Cisco C9300L-24P-4G-E
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G Fixed Uplinks Data Switch Cisco C9300L-24T-4G-A
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G Fixed Uplinks Data Switch Cisco C9300L-24T-4G-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G Fixed Uplinks Data Switch Cisco C9300L-24T-4G-A
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G Fixed Uplinks Data Switch Cisco C9300L-24T-4G-E
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G Fixed Uplinks Data Switch Cisco C9300L-24T-4G-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet + 4-port 1G Fixed Uplinks Data Switch Cisco C9300L-24T-4G-E
48-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-48S-A
48-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-48S-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-48S-A
24-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-24S-A
24-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-24S-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-24S-A
48-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-48T-A
48-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-48T-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-48T-A
24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-24T-A
24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-24T-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-24T-A
48-port Gigabit Ethernet SFP PoE Switch Cisco C9300-48S-E
48-port Gigabit Ethernet SFP PoE Switch Cisco C9300-48S-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet SFP PoE Switch Cisco C9300-48S-E
24-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-24S-E
24-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-24S-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet SFP Switch Cisco C9300-24S-E
48-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-48T-E
48-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-48T-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-48T-E
24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-24T-E
24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-24T-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet Switch Cisco C9300-24T-E
48-port PoE+ Data Switch Cisco C9200L-48P-4X-E
48-port PoE+ Data Switch Cisco C9200L-48P-4X-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port PoE+ Data Switch Cisco C9200L-48P-4X-E
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-48T-4G-E
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-48T-4G-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-48T-4G-E
24-port PoE+ Data Switch Cisco C9200L-24P-4G-E
24-port PoE+ Data Switch Cisco C9200L-24P-4G-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port PoE+ Data Switch Cisco C9200L-24P-4G-E
24-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-24T-4G-E
24-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-24T-4G-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
24-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200L-24T-4G-E
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48P-A
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48P-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48P-A
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48P-E
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48P-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48P-E
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48T-A
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48T-A
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48T-A
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48T-E
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48T-E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-port Gigabit Ethernet Data Switch Cisco C9200-48T-E
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368