Tìm theo hãng

Đầu dò Photo Beam

Tìm thấy 76 sản phẩm
Sensor Speaker TAKEX PVW-12TE
Sensor Speaker TAKEX PVW-12TE
- Giá bán: 4.680.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Sensor Speaker TAKEX PVW-12TE
Sensor Speaker TAKEX PV-12(E)
Sensor Speaker TAKEX PV-12(E)
- Giá bán: 4.950.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Sensor Speaker TAKEX PV-12(E)
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-30BE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-30BE
- Giá bán: 15.485.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-30BE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-11BE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-11BE
- Giá bán: 3.757.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-11BE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-10BU
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-10BU
- Giá bán: 4.940.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-10BU
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-10B(E)
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-10B(E)
- Giá bán: 3.565.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-10B(E)
Shutter Sensor TAKEX PR-S3
Shutter Sensor TAKEX PR-S3
- Giá bán: 1.615.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Shutter Sensor TAKEX PR-S3
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-5B(E)
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-5B(E)
- Giá bán: 1.677.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-5B(E)
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-1B(E)
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-1B(E)
- Giá bán: 1.508.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PR-1B(E)
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T40NAM(W)
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T40NAM(W)
- Giá bán: 9.035.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T40NAM(W)
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T15AM
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T15AM
- Giá bán: 8.255.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T15AM
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T15WE
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T15WE
- Giá bán: 8.545.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Triple Mirror Passive Sensor TAKEX PIR-T15WE
Passive Infrared Sensor TAKEX PIR-50NE
Passive Infrared Sensor TAKEX PIR-50NE
- Giá bán: 10.322.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Passive Infrared Sensor TAKEX PIR-50NE
Passive Infrared Sensor TAKEX PIR-30WE
Passive Infrared Sensor TAKEX PIR-30WE
- Giá bán: 10.322.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Passive Infrared Sensor TAKEX PIR-30WE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-600SE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-600SE
- Giá bán: 57.175.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-600SE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-200SE
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-200SE
- Giá bán: 20.465.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-200SE
Flash Light Siren Beam TAKEX PBS-15T
Flash Light Siren Beam TAKEX PBS-15T
- Giá bán: 2.925.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Flash Light Siren Beam TAKEX PBS-15T
Low Current Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-75SW
Low Current Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-75SW
- Giá bán: 8.944.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Low Current Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-75SW
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-200HFA-KH
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-200HFA-KH
- Giá bán: 5.681.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-200HFA-KH
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-100HFA-KH
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-100HFA-KH
- Giá bán: 5.590.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-100HFA-KH
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-50HFA-KH(E)
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-50HFA-KH(E)
- Giá bán: 5.499.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu beam 4 tia TAKEX PB-50HFA-KH(E)
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-200FA
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-200FA
- Giá bán: 6.968.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-200FA
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-100FA
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-100FA
- Giá bán: 6.838.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-100FA
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-50FA
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-50FA
- Giá bán: 6.708.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Beams 4 tia đồng bộ TAKEX PB-50FA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HFA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HFA
- Giá bán: 7.228.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HFA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HFA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HFA
- Giá bán: 7.060.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HFA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HFA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HFA
- Giá bán: 6.890.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HFA
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HF(E)
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HF(E)
- Giá bán: 9.373.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HF(E)
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HF(E)
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HF(E)
- Giá bán: 8.567.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HF(E)
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HF(E)
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HF(E)
- Giá bán: 8.541.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HF(E)
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200HF-KH
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200HF-KH
- Giá bán: 7.748.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200HF-KH
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100HF-KH
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100HF-KH
- Giá bán: 7.293.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100HF-KH
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368