Tìm theo hãng

Thiết bị mạng RUIJIE

Danh mục
Tìm thấy 226 sản phẩm
WLAN Component of Smart Network Commander RUIJIE RG-SNC-Pro-WLAN-EN
WLAN Component of Smart Network Commander RUIJIE RG-SNC-Pro-WLAN-EN
- Giá bán: 7.860.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WLAN Component of Smart Network Commander RUIJIE RG-SNC-Pro-WLAN-EN
Outdoor Omni-Directional Antenna RUIJIE RG-ANTx3-2400&5800(O)
Outdoor Omni-Directional Antenna RUIJIE RG-ANTx3-2400&5800(O)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Outdoor Omni-Directional Antenna RUIJIE RG-ANTx3-2400&5800(O)
2.4GHz Outdoor Directional Antenna RUIJIE RG-ANTx3-2400D
2.4GHz Outdoor Directional Antenna RUIJIE RG-ANTx3-2400D
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.4GHz Outdoor Directional Antenna RUIJIE RG-ANTx3-2400D
48-Port GE PoE/PoE+ + 4-Port 4 10GE Line Card RUIJIE M7800C-48GT4XS-P-EA
48-Port GE PoE/PoE+ + 4-Port 4 10GE Line Card RUIJIE M7800C-48GT4XS-P-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
48-Port GE PoE/PoE+ + 4-Port 4 10GE Line Card RUIJIE M7800C-48GT4XS-P-EA
Line Card RUIJIE M7800C-48SFP4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-48SFP4XS-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Line Card RUIJIE M7800C-48SFP4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-24GT24SFP4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-24GT24SFP4XS-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Line Card RUIJIE M7800C-24GT24SFP4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-36GT12SFP4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-36GT12SFP4XS-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Line Card RUIJIE M7800C-36GT12SFP4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-16SFP8XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-16SFP8XS-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Line Card RUIJIE M7800C-16SFP8XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-48GT4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-48GT4XS-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Line Card RUIJIE M7800C-48GT4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-24SFP/12GT4XS-EA
Line Card RUIJIE M7800C-24SFP/12GT4XS-EA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Line Card RUIJIE M7800C-24SFP/12GT4XS-EA
2-Port 10G SFP+ Interface Module RUIJIE M2910-02XS
2-Port 10G SFP+ Interface Module RUIJIE M2910-02XS
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2-Port 10G SFP+ Interface Module RUIJIE M2910-02XS
Main Control Card RUIJIE M7800C-CM
Main Control Card RUIJIE M7800C-CM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Main Control Card RUIJIE M7800C-CM
Main Control Card RUIJIE M7805C-CM
Main Control Card RUIJIE M7805C-CM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Main Control Card RUIJIE M7805C-CM
1-port QSFP+ Stacking Module RUIJIE M5000H-01QXS
1-port QSFP+ Stacking Module RUIJIE M5000H-01QXS
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1-port QSFP+ Stacking Module RUIJIE M5000H-01QXS
1-Port 10G SFP+ Interface Module RUIJIE M2910-01XS
1-Port 10G SFP+ Interface Module RUIJIE M2910-01XS
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1-Port 10G SFP+ Interface Module RUIJIE M2910-01XS
1-Port 10G copper Interface Module RUIJIE M2910-01XT
1-Port 10G copper Interface Module RUIJIE M2910-01XT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1-Port 10G copper Interface Module RUIJIE M2910-01XT
Wireless Controller Module RUIJIE RG-M18000-WS-ED
Wireless Controller Module RUIJIE RG-M18000-WS-ED
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Controller Module RUIJIE RG-M18000-WS-ED
Wireless Controller Module RUIJIE RG-M8600E-WS-ED
Wireless Controller Module RUIJIE RG-M8600E-WS-ED
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless Controller Module RUIJIE RG-M8600E-WS-ED
Fan Module RUIJIE M6220-FAN II-F
Fan Module RUIJIE M6220-FAN II-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fan Module RUIJIE M6220-FAN II-F
Fan Module RUIJIE M6220-FAN-F
Fan Module RUIJIE M6220-FAN-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fan Module RUIJIE M6220-FAN-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA1000I-P-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA1000I-P-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA1000I-P-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA600I-P-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA600I-P-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA600I-P-F
PoE Power Module RUIJIE RG-PA3000I-PL
PoE Power Module RUIJIE RG-PA3000I-PL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PoE Power Module RUIJIE RG-PA3000I-PL
PoE Power Module RUIJIE RG-PA1600I-PL
PoE Power Module RUIJIE RG-PA1600I-PL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PoE Power Module RUIJIE RG-PA1600I-PL
PoE Box RUIJIE M78-PSE
PoE Box RUIJIE M78-PSE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PoE Box RUIJIE M78-PSE
AC Power Module RUIJIE RG-PA1600I-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA1600I-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA1600I-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA1150P-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA1150P-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA1150P-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA600I-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA600I-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA600I-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA300I-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA300I-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA300I-F
AC Power Module RUIJIE RG-M5000E-AC500P
AC Power Module RUIJIE RG-M5000E-AC500P
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-M5000E-AC500P
AC Power Module RUIJIE RG-M6220-AC460E-F
AC Power Module RUIJIE RG-M6220-AC460E-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-M6220-AC460E-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA150I-F
AC Power Module RUIJIE RG-PA150I-F
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AC Power Module RUIJIE RG-PA150I-F
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368