Tìm theo hãng

Camera IP Provision-ISR

Tìm thấy 36 sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-36
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-36
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-36
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-36-V4
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-36-V4
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-36-V4
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-MVF
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-MVF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I4-320IPEN-MVF
Wireless camera adapter Provision-ISR WR-04IPC V2
Wireless camera adapter Provision-ISR WR-04IPC V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless camera adapter Provision-ISR WR-04IPC V2
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z6-32IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z6-32IPE-4(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z6-32IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-4(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-4(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-2(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR)
Camera IP Pan/Tilt không dây Provision-ISR PT-838
Camera IP Pan/Tilt không dây Provision-ISR PT-838
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Pan/Tilt không dây Provision-ISR PT-838
Camera IP ngụy trang không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR R-838
Camera IP ngụy trang không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR R-838
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP ngụy trang không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR R-838
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR MC-322IPE-37
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR MC-322IPE-37
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR MC-322IPE-37
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR IV-320IPSN-37
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR IV-320IPSN-37
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR IV-320IPSN-37
Camera IP Fisheye 360° hồng ngoại 6.0 Megapixel Provision-ISR FEI-360IPN
Camera IP Fisheye 360° hồng ngoại 6.0 Megapixel Provision-ISR FEI-360IPN
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Fisheye 360° hồng ngoại 6.0 Megapixel Provision-ISR FEI-360IPN
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX10-P
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX10-P
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX10-P
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX4-P
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX4-P
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX4-P
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-291IP5
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-291IP5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-291IP5
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-321FR
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-321FR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-321FR
Camera IP 4.0 Megapixel Provision-ISR BX-341IPE
Camera IP 4.0 Megapixel Provision-ISR BX-341IPE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 4.0 Megapixel Provision-ISR BX-341IPE
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR WP-919
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR WP-919
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR WP-919
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel Provision-ISR I3-330WIP536-M
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel Provision-ISR I3-330WIP536-M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel Provision-ISR I3-330WIP536-M
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel Provision-ISR I2-340WIPSN-28
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel Provision-ISR I2-340WIPSN-28
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel Provision-ISR I2-340WIPSN-28
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR I4-340AD-MVF
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR I4-340AD-MVF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR I4-340AD-MVF
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPSN-28-V3
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPSN-28-V3
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPSN-28-V3
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-MVF
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-MVF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-MVF
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-28
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-28
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-28
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPS-36
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPS-36
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPS-36
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368