Tìm theo hãng

Camera IP Provision-ISR

Tìm thấy 33 sản phẩm
Wireless camera adapter Provision-ISR WR-04IPC V2
Wireless camera adapter Provision-ISR WR-04IPC V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wireless camera adapter Provision-ISR WR-04IPC V2
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z6-32IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z6-32IPE-4(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z6-32IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-4(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-4(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-4(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z5-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-2(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR Z4-25IPE-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR)
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR)
Camera IP Pan/Tilt không dây Provision-ISR PT-838
Camera IP Pan/Tilt không dây Provision-ISR PT-838
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Pan/Tilt không dây Provision-ISR PT-838
Camera IP ngụy trang không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR R-838
Camera IP ngụy trang không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR R-838
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP ngụy trang không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR R-838
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR MC-322IPE-37
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR MC-322IPE-37
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR MC-322IPE-37
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR IV-320IPSN-37
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR IV-320IPSN-37
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel Provision-ISR IV-320IPSN-37
Camera IP Fisheye 360° hồng ngoại 6.0 Megapixel Provision-ISR FEI-360IPN
Camera IP Fisheye 360° hồng ngoại 6.0 Megapixel Provision-ISR FEI-360IPN
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Fisheye 360° hồng ngoại 6.0 Megapixel Provision-ISR FEI-360IPN
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX10-P
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX10-P
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX10-P
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX4-P
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX4-P
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP PTZ hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR I5PT-320IPMX4-P
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-291IP5
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-291IP5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-291IP5
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-321FR
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-321FR
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Provision-ISR BX-321FR
Camera IP 4.0 Megapixel Provision-ISR BX-341IPE
Camera IP 4.0 Megapixel Provision-ISR BX-341IPE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 4.0 Megapixel Provision-ISR BX-341IPE
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR WP-919
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR WP-919
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel Provision-ISR WP-919
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel Provision-ISR I3-330WIP536-M
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel Provision-ISR I3-330WIP536-M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 3.0 Megapixel Provision-ISR I3-330WIP536-M
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel Provision-ISR I2-340WIPSN-28
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel Provision-ISR I2-340WIPSN-28
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel Provision-ISR I2-340WIPSN-28
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR I4-340AD-MVF
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR I4-340AD-MVF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR I4-340AD-MVF
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPSN-28-V3
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPSN-28-V3
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPSN-28-V3
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-MVF-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-V2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-V2
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-MVF
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-MVF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-MVF
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-28
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-28
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel Provision-ISR DI-380IPS-28
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPS-36
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPS-36
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Provision-ISR DI-340IPS-36
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-36
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-36
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-36
DI-340IPSN-28-G
DI-340IPSN-28-G
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel PROVISION DI-340IPSN-28-GCảm biến hình ảnh: 1/3” CMOS.Độ phân giải: 2560x1440/25FPS (4MP).Ống kính: 2.8mm.Chuẩn nén: H.265/ H.264.Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.Chức năng quan sát Ngày/Đêm ICR.Chức năng chống ngược sáng thực WDR (120dB).Chức năng bù ngược sáng BLC.Chức năng chống sáng chói HLC.Tích hợp Micro.Khe cắm thẻ nhớ SD dung lượng tối đa 256GB.Hỗ trợ chuẩn ONVIF.Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng PoE.Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).Nguồn điện: 12VDC/PoE.Trọng lượng: 450g.
DI-320IPSN-VF-G
DI-320IPSN-VF-G
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-VF-GCảm biến hình ảnh: 1/2.8” CMOS.Độ phân giải: 1920x1080/25fps (2MP).Ống kính: 2.8~12mm (93.5°~31.9°).Chuẩn nén: H.265 / H.264 / MJPEG (Substream only).Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.Chức năng quan sát Ngày/Đêm ICR.Chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR.Chức năng bù ngược sáng BLC.Chức năng chống sáng chói HLC.Tích hợp Micro.Khe cắm thẻ nhớ SD dung lượng tối đa 128GB.Hỗ trợ chuẩn ONVIF.Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng PoE.Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).Nguồn điện: 12VDC/PoE.Trọng lượng: 450g.
DI-320IPSN-28-G
DI-320IPSN-28-G
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Provision-ISR DI-320IPSN-28-GCảm biến hình ảnh: 1/2.8” CMOS.Độ phân giải: 1920x1080/25fps (2MP)Ống kính: 2.8mm (103.7°).Chuẩn nén: H.265 / H.264 / MJPEG (Substream only)Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.Chức năng quan sát Ngày/Đêm ICR.Chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR.Chức năng bù ngược sáng BLC.Chức năng chống sáng chói HLC.Tích hợp Micro.Khe cắm thẻ nhớ SD dung lượng tối đa 128GB.Hỗ trợ chuẩn ONVIF.Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng PoE.Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).Nguồn điện: 12VDC/PoE.
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368