Tìm theo hãng

Đầu ghi hình HIKVISION

Tìm thấy 137 sản phẩm
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/S
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/E
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/E
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/E(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M2/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M2/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1/UHK
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M1/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M1/FA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7208HQHI-M1/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(S)
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/E
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/E
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N(S)
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N(S)
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7208HGHI-K1(S)
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7208HGHI-K1(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 HIKVISION DS-7208HGHI-K1(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-E04HQHI-B
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-E04HQHI-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-E04HQHI-B
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-E04HGHI-B
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-E04HGHI-B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-E04HGHI-B
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION iDS-7204HTHI-M1/S(C)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION iDS-7204HTHI-M1/S(C)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION iDS-7204HTHI-M1/S(C)
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1(S)
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S
Đầu ghi hình 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/E
Đầu ghi hình 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/E
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1/E(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1/E(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1/E(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7204HQHI-M1/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7204HQHI-M1/FA
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION IDS-7204HQHI-M1/FA
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-M1/S
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-M1/S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-M1/S
Đầu ghi hình 5 in 1 4 kênh HIKVISION iDS-7204HQHI-M1/E
Đầu ghi hình 5 in 1 4 kênh HIKVISION iDS-7204HQHI-M1/E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình 5 in 1 4 kênh HIKVISION iDS-7204HQHI-M1/E
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368