Tìm theo hãng

Thiết bị công nghệ khác

Điện thoại hội nghị
Thiết bị ngành bán lẻ
Tìm thấy 189 sản phẩm
Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO
Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO
- Giá bán: 2.400đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao quang có dây treo 7x0.33mm SAICOM 2FO
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 4 đôi SAICOM 4x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 4 đôi SAICOM 4x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 4 đôi SAICOM 4x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại ngầm, có dầu 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
- Giá bán: 255.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
- Giá bán: 135.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
- Giá bán: 91.500đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
- Giá bán: 64.500đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 2 đôi SAICOM 2x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 1 đôi SAICOM 1x2x0.5
Cáp điện thoại treo ngoài trời 1 đôi SAICOM 1x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại treo ngoài trời 1 đôi SAICOM 1x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 200 đôi SAICOM 200x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
- Giá bán: 225.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 100 đôi SAICOM 100x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 50 đôi SAICOM 50x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 30 đôi SAICOM 30x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
- Giá bán: 60.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 20 đôi SAICOM 20x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Cáp điện thoại Inside 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
- Giá bán: 31.500đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp điện thoại Inside 10 đôi SAICOM 10x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 2x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 2x2x0.5
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 2x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5
- Giá bán: 3.400đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây điện thoại trắng xám Inside SAICOM 1x2x0.5
Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
- Giá bán: 6.400đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao đồng 2 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
- Giá bán: 3.600đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 2x0.5)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)
- Giá bán: 3.600đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây thuê bao đồng 1 đôi SAICOM (dropwire 7x0.18)
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-233
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-233
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-233
Thiết bị lưu trữ NAS TerraMaster F2-210
Thiết bị lưu trữ NAS TerraMaster F2-210
- Giá bán: 3.970.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị lưu trữ NAS TerraMaster F2-210
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS923+
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS923+
- Giá bán: 15.890.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị lưu trữ mạng DS923+: Dual Core 2.6 GHz (turbo to 3.1 GHz), 4GB RAM (up to 32GB), 4-bay DiskStation (up to 9-bay),
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423
- Giá bán: 9.390.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Lưu trữ linh hoạt tới 72 TB dữ liệu với 100% quyền sở hữu và tận hưởng quyền truy cập đa nền tảng mọi lúc mọi nơi.Chia sẻ tập tin và phương tiện một cách an toàn qua đám mây riêng để làm việc cộng tác dễ dàng hơn và đạt năng suất cao hơn.Tận dụng các công cụ giám sát trực quan để bảo vệ cơ sở hạ tầng và lưu trữ video giám sát từ tối đa 30 camera IP.Nhập và đồng bộ dữ liệu nằm rải rác trên PC, máy tính Mac, điện thoại và bộ nhớ ngoài để triển khai quản lý tập tin hiệu quả cho doanh nghiệp.
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+
- Giá bán: 11.800.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS423+: CPU Intel Celeron J4125 quad-core x86 64bit. RAM: 2 GB NON-ECC DDR4 nâng cấp 6 GB. Storage: 4 khay ổ đĩa. Bộ nhớ đệm: 2 x M.2 2280 NVMe slots supporting SSD Cache and M.2 storage pool. External ports: 2 cổng RJ-45 1GbE LAN, 2 cổng USB 3.2 Gen 1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368