Tìm theo hãng

Công tắc hẹn giờ THEBEN

Tìm thấy 26 sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 610 top2 G
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 610 top2 G
- Giá bán: 3.120.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 610 top2 G
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 635 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 635 top2
- Giá bán: 3.523.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 635 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 636 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 636 top2
- Giá bán: 4.069.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 636 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 641 top2 RC
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 641 top2 RC
- Giá bán: 7.033.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 641 top2 RC
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 641 top2 RC 24V
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 641 top2 RC 24V
- Giá bán: 9.399.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 641 top2 RC 24V
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 642 top2 RC
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 642 top2 RC
- Giá bán: 7.618.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 642 top2 RC
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 644 top2 RC
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 644 top2 RC
- Giá bán: 8.935.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 644 top2 RC
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 684-1 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 684-1 top2
- Giá bán: 4.186.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 684-1 top2
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 170 top2 24V
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 170 top2 24V
- Giá bán: 5.369.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 170 top2 24V
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 172 top2 24V
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 172 top2 24V
- Giá bán: 7.150.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 172 top2 24V
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 174 top3
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 174 top3
- Giá bán: 4.251.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 174 top3
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 175 top2
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 175 top2
- Giá bán: 3.777.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc thời gian thiên văn THEBEN SELEKTA 175 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 611 top2 24V
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 611 top2 24V
- Giá bán: 4.069.000đ
- Bảo hành: Từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 611 top2 24V
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 622 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 622 top2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 622 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SELEKTA170top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SELEKTA170top2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SELEKTA170top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 612 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 612 top2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 612 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 611 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 611 top2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 611 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 610 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 610 top2
- Giá bán: 2.600.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN TR 610 top2
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 602 top LI
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 602 top LI
- Giá bán: 1.417.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 602 top LI
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 602 top
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 602 top
- Giá bán: 1.525.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 602 top
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 601 top
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 601 top
- Giá bán: 1.313.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 601 top
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 601 top LI
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 601 top LI
- Giá bán: 1.222.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số THEBEN SIMPLEXA 601 top LI
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 289 h
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 289 h
- Giá bán: 2.780.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 289 h
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 h 24V
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 h 24V
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 h 24V UCDạng cơ (analog) 24hThời gian cài đặt tối thiểu 30 phút, 48 chế độ cài đặt.Công tắc 2 chiều (1NO, 1NC), pin chờ 150 giờ (tự xạc lại), chế độ on/off/auto, chế độ overrideTự động quay về chế độ cài đặt gốc, thiết kế lắp đặt thanh ray, 3 moduleHãng sản xuất THEBEN của Đức.Bảo hành: 12 tháng.
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 d
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 d
- Giá bán: 1.140.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SUL 181 d
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SYN 161 d
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SYN 161 d
- Giá bán: 880.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công tắc hẹn giờ dạng cơ THEBEN SYN 161 d
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368