Tìm theo hãng

Camera IP Vivotek

Tìm thấy 177 sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-HM
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-HM
- Giá bán: 13.450.000đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-HM
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-H
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-H
- Giá bán: 10.075.000đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-H
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-EHM
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-EHM
- Giá bán: 15.137.500đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-EHM
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-EH
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-EH
- Giá bán: 11.762.500đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9389-EH
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-HT
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-HT
- Giá bán: 14.512.000đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-HT
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-H
- Giá bán: 10.375.000đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8379-H
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8379-H
- Giá bán: 9.337.500đ
- Bảo hành: 24Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8379-H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8367A
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8367A
- Giá bán: 7.825.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8367A
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8369A
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8369A
- Giá bán: 6.287.500đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8369A
Camera IP 8.0 Megapixel Vivotek IP9191-HP
Camera IP 8.0 Megapixel Vivotek IP9191-HP
- Giá bán: 39.062.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 8.0 Megapixel Vivotek IP9191-HP
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HT (2.8-10mm)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HT (2.8-10mm)
- Giá bán: 13.087.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HT (2.8-10mm)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HT (12-40mm)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HT (12-40mm)
- Giá bán: 17.687.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HT (12-40mm)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HP (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HP (no lens)
- Giá bán: 10.762.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9167-HP (no lens)
Camera IP chụp biển số xe 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-LPC
Camera IP chụp biển số xe 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-LPC
- Giá bán: 22.062.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP chụp biển số xe 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-LPC
Camera IP chụp biển số xe 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-LPC (no lens)
Camera IP chụp biển số xe 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-LPC (no lens)
- Giá bán: 15.750.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP chụp biển số xe 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-LPC (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HT
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HT
- Giá bán: 25.200.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HT
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HP
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HP
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HP
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HP (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HP (no lens)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP9165-HP (no lens)
Camera IP 8.0 Megapixel Vivotek IP9191-HP (no lens)
Camera IP 8.0 Megapixel Vivotek IP9191-HP (no lens)
- Giá bán: 33.712.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 8.0 Megapixel Vivotek IP9191-HP (no lens)
Camera IP 5.0 Megapixel Vivotek IP9181-H
Camera IP 5.0 Megapixel Vivotek IP9181-H
- Giá bán: 31.237.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 5.0 Megapixel Vivotek IP9181-H
Camera IP 5.0 Megapixel Vivotek IP9181-H (no lens)
Camera IP 5.0 Megapixel Vivotek IP9181-H (no lens)
- Giá bán: 21.087.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 5.0 Megapixel Vivotek IP9181-H (no lens)
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek IP9171-HP
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek IP9171-HP
- Giá bán: 25.325.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek IP9171-HP
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek IP9171-HP (no lens)
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek IP9171-HP (no lens)
- Giá bán: 22.825.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek IP9171-HP (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-HP
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-HP
- Giá bán: 22.825.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-HP
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-HP (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-HP (no lens)
- Giá bán: 17.250.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-HP (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP8166
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP8166
- Giá bán: 11.075.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP8166
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP8166 (no lens)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP8166 (no lens)
- Giá bán: 9.700.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP8166 (no lens)
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8360
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8360
- Giá bán: 3.937.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8360
Camera IP không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8360-W
Camera IP không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8360-W
- Giá bán: 5.162.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP không dây hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8360-W
Camera chuyên dụng chụp biển số xe Vivotek IP9172-LPC
Camera chuyên dụng chụp biển số xe Vivotek IP9172-LPC
- Giá bán: 89.950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuyên dụng chụp biển số xe Vivotek IP9172-LPC
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-LPC (Street)
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-LPC (Street)
- Giá bán: 24.200.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-LPC (Street)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-LPC (High way)
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-LPC (High way)
- Giá bán: 29.050.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 2.0 Megapixel Vivotek IP816A-LPC (High way)
Camera IP hồng ngoại 12.0 Megapixel Vivotek MS8391-EV
Camera IP hồng ngoại 12.0 Megapixel Vivotek MS8391-EV
- Giá bán: 47.950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 12.0 Megapixel Vivotek MS8391-EV
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IZ9361-EH
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IZ9361-EH
- Giá bán: 50.650.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IZ9361-EH
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek CC8370-HV
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek CC8370-HV
- Giá bán: 16.675.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP 3.0 Megapixel Vivotek CC8370-HV
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9388-HT
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9388-HT
- Giá bán: 9.537.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB9388-HT
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9368-HT
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9368-HT
- Giá bán: 8.175.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9368-HT
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9380-H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9380-H
- Giá bán: 6.200.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9380-H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9360-H
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9360-H
- Giá bán: 4.450.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB9360-H
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB8382-ET
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB8382-ET
- Giá bán: 17.252.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek IB8382-ET
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368