Tìm theo hãng

Nguồn lưu điện-Ắc quy-UPS

Tìm thấy 364 sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P80KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P80KL33
- Giá bán: 336.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P80KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P60KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P60KL33
- Giá bán: 272.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P60KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40KL33
- Giá bán: 173.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40K33
- Giá bán: 258.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30KL33
- Giá bán: 149.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30K33
- Giá bán: 225.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL33
- Giá bán: 104.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K33
- Giá bán: 149.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL33
- Giá bán: 102.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K33
- Giá bán: 146.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33
- Giá bán: 78.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33
- Giá bán: 960.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11
- Giá bán: 185.760.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11
- Giá bán: 248.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11
- Giá bán: 140.090.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11
- Giá bán: 167.400.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11
- Giá bán: 134.680.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11
- Giá bán: 152.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11
- Giá bán: 95.910.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11
- Giá bán: 103.303.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P6KRT
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P6KRT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P6KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT
- Giá bán: 81.750.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT
- Giá bán: 64.550.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME
- Giá bán: 18.360.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME
- Giá bán: 14.160.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME
- Giá bán: 9.480.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K
- Giá bán: 47.850.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K
- Giá bán: 39.940.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K
Bộ lưu điện Eaton Line Interactive 5E Gen2 5E2200UI-EA
Bộ lưu điện Eaton Line Interactive 5E Gen2 5E2200UI-EA
- Giá bán: 4.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công suất: 2200VA/ 1200WThời gian lưu tối đa: - Thời gian lưu điện: 52 phút cho 01 PC, 32 phút cho 02 PC, 17 phút cho 03 PCCổng giao tiếp: Kết nối PC qua cổng USB
Ắc quy 12V-28Ah GLOBE N28
Ắc quy 12V-28Ah GLOBE N28
- Giá bán: 885.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ắc quy 12V-28Ah GLOBE N28
Ắc quy 12V-30Ah GLOBE N30
Ắc quy 12V-30Ah GLOBE N30
- Giá bán: 949.000đ
- Bảo hành: 06 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ắc quy 12V-30Ah GLOBE N30
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368