Tìm theo hãng

Chuông cửa COMMAX

Tìm thấy 40 sản phẩm
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PRO
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PRO
- Giá bán: 8.888.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PRO
Bảng hiển thị 6 chữ số RINGCALL RC3-61C
Bảng hiển thị 6 chữ số RINGCALL RC3-61C
- Giá bán: 8.888.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bảng hiển thị 6 chữ số RINGCALL RC3-61C
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PC
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PC
- Giá bán: 8.888.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33PC
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33P
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33P
- Giá bán: 7.956.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bảng hiển thị 3 chữ số RINGCALL RC3-33P
Bảng hiển thị 2 chữ số RINGCALL RC3-23P
Bảng hiển thị 2 chữ số RINGCALL RC3-23P
- Giá bán: 5.616.000đ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bảng hiển thị 2 chữ số RINGCALL RC3-23P
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L
CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G
CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M
Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN
Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1
Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX WT-171L(M/S)
Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX WT-171L(M/S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: từ 12 - 24 - 36 tháng (Tùy hãng)
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX WT-171L(M/S)
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM
Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM
Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM
DÂY GỌI Y TÁ NỐI DÀI COMMAX CC-200
DÂY GỌI Y TÁ NỐI DÀI COMMAX CC-200
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DÂY GỌI Y TÁ NỐI DÀI COMMAX CC-200
NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS
NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400
NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500
NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500
NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100
NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100
Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101
Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101
Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN
Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70P
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70P
- Giá bán: 3.920.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Màn hình màu độ phân giải cao LCD 7 inch TFT.Kiểu dáng thời trang.Đàm thoại trực tiếp với khách trên màn hình (không cần tay nghe).Nút nhấn cảm ứng.Kỹ thuật số, truyền tín hiệu bằng 04 dây.Điều khiển khóa cửa điện từ đóng mở cửa.Kết nối được với 2 camera chuông cửa.Mở rộng thêm 02 màn hình.Mở rộng 02 tay nghe phụ DP-4VR, DP-4VHP.Nói chuyện và thấy hình với khách ngoài cửa.Kích thước: 243x168x35 mm.Nguồn điện: 110-240VAC.
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70A
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70A
- Giá bán: 3.920.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Màn hình màu độ phân giải cao LCD 7 inch TFT.Kiểu dáng thời trang.Đàm thoại trực tiếp với khách trên màn hình (không cần tay nghe).Kỹ thuật số, truyền tín hiệu bằng 04 dây.Điều khiển khóa cửa điện từ đóng mở cửa.Kết nối được với 2 camera chuông cửa.Mở rộng thêm 02 màn hình.Mở rộng 02 tay nghe phụ DP-4VR, DP-4VHP.Nói chuyện và thấy hình với khách ngoài cửa.Kích thước: 243x168x35 mm.Nguồn điện: 110-240VAC.
Màn hình chuông cửa COMMAX CAV-705U
Màn hình chuông cửa COMMAX CAV-705U
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Màn hình hiển thị: LED 7-inch.Màn hình cảm ứng với ứng dụng GUI thân thiện với người dùng.Chức năng bảo mật và điều khiển ánh sáng.Hệ thống quản lý năng lượng.Người dùng có thể kết nối từ xa thông qua điện thoại thông minh của họ (Secumax).Mount type: CAV-705U: Built-in (Flush-mounted type).Khoảng cách: Lối vào riêng: 50m (0.65Ø); trạm bảo vệ: 1km (0.65Ø); lối vào công cộng: 300m (5C2V).Wiring: + Guard/Lobby: Common 10 wires + 5C2V Coaxial cable (2-wire); + Door camera: 4-wire.Nguồn điện: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz.Công suất tiêu thụ: Chuẩn: 6W, tối đa: 16W.Nhiệt độ hoạt động: 0℃ ~ 40℃.Kích thước (W x H x D): 276 × 178 × 22 mm.
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K
- Giá bán: 3.290.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Màn hình màu độ phân giải cao LCD 7 inch TFT Digital.Công nghệ đèn LED chiếu nền cho hình ảnh đẹp, sắc nét.Thiết kế mỏng, thân thiện với người dùng.Phím nhấn cảm ứng.Đàm thoại với khách bằng tay nghe.Nói chuyện và thấy hình khách ngoài cửa.Âm thanh to rõ, trung thực, có các phím điều chỉnh âm lượng.Điều khiển khóa cửa điện từ để đóng, mở cửa.Mở rộng được thêm 01 màn hình.Kết nối được với 02 camera chuông cửa, 02 khóa cửa điện từ, 02 interphone.Kết nối với tay nghe phụ DP-4VHP.Kết nối với camera chuông cửa bằng cáp 4 dây (Chiều dài cáp kết nối từ camera đến màn hình khoảng 50 mét với cáp có đường kính 0.65mm).Kích thước: 305x166x49 mm.Nguồn điện: 110-240VAC.Màu xanh và xám bạc.
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70H
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70H
- Giá bán: 2.170.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
-Màn hình màu LED 7 inch.-Loại không tay nghe.-Gọi điện thấy hình và điều khiển mở khóa cửa.-Phím bấm cảm ứng.-Âm thanh to rõ, có các phím đều chỉnh âm lượng.-Kết hợp với khóa cửa điện từ để mở cửa từ xa.-Kết nối được với 1 camera cửa, 2 màn hình và 2 interphone (tay nghe phụ).-Kết nối 4 dây khoảng cách từ camera cửa đến màn hình là 60 mét (dây Ø0.65mm), tay nghe phụ là 30 mét (Ø0.65mm).-Chuyển đổi PAL/ NTSC.-Chức năng OSD.-Nguồn điện: 110 – 240VAC.
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368