Tìm theo hãng

Khóa cửa điện tử ZKTeco

Tìm thấy 39 sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280U
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280U
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280U
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280ZL
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280ZL
- Giá bán: 495.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280ZL
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PU
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PU
- Giá bán: 169.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PU
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PZ
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PZ
- Giá bán: 247.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PZ
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PL
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PL
- Giá bán: 185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PL
Khóa chốt điện cho tủ đồ ZKTeco AL-400
Khóa chốt điện cho tủ đồ ZKTeco AL-400
- Giá bán: 390.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện cho tủ đồ ZKTeco AL-400
Khóa chốt thả ZKTeco AL-300
Khóa chốt thả ZKTeco AL-300
- Giá bán: 1.118.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco AL-300
Khóa chốt thả ZKTeco AL-100
Khóa chốt thả ZKTeco AL-100
- Giá bán: 795.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco AL-100
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5005
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5005
- Giá bán: 1.898.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5005
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5002
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5002
- Giá bán: 1.833.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5002
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3505
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3505
- Giá bán: 949.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3505
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3502
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3502
- Giá bán: 885.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3502
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1805
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1805
- Giá bán: 689.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1805
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1802
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1802
- Giá bán: 625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1802
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500D(LED)
- Giá bán: 4.914.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500(LED)
- Giá bán: 2.496.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350D(LED)
- Giá bán: 2.249.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350(LED)
- Giá bán: 1.131.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280D(LED)
- Giá bán: 1.937.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280(LED)
- Giá bán: 975.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180D
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180D
- Giá bán: 1.430.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180D
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180M
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180M
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180M
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-133NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-133NC
- Giá bán: 1.118.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-133NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NC
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NO
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NC
- Giá bán: 585.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NO
- Giá bán: 585.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NC
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NO
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NO
Khóa chốt thả ZKTeco LB-35
Khóa chốt thả ZKTeco LB-35
- Giá bán: 998.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco LB-35
Bộ bát trên khóa chốt điện từ ZKTeco UBB-1
Bộ bát trên khóa chốt điện từ ZKTeco UBB-1
- Giá bán: 286.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ bát trên khóa chốt điện từ ZKTeco UBB-1
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-03
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-03
- Giá bán: 1.118.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-03
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-01
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-01
- Giá bán: 625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-01
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-02
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-02
- Giá bán: 858.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa cửa điện từ ZKTeco LL-02
Khóa chốt thả ZKTeco LB-22
Khóa chốt thả ZKTeco LB-22
- Giá bán: 858.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco LB-22
Khóa chốt thả ZKTeco LB-12
Khóa chốt thả ZKTeco LB-12
- Giá bán: 650.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco LB-12
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-2805
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-2805
- Giá bán: 919.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-2805
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-2802
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-2802
- Giá bán: 800.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-2802
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368