Tìm theo hãng

Camera IP HUVIRON

Tìm thấy 40 sản phẩm
Bàn điều khiển camera PTZ HURIVON HU-AR13
Bàn điều khiển camera PTZ HURIVON HU-AR13
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bàn điều khiển camera PTZ HURIVON HU-AR13
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2545/I25E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2545/I25E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2545/I25E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2325/I15E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2325/I15E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2325/I15E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2005/I3E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2005/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ2005/I3E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ5104/I5E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ5104/I5E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ5104/I5E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ4325/I10E
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ4325/I10E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-NZ4325/I10E
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NP843/I3E
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NP843/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NP843/I3E
Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel HUVIRON HU-NP344/I6E
Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel HUVIRON HU-NP344/I6E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel HUVIRON HU-NP344/I6E
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NP541DMST/I5E
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NP541DMST/I5E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NP541DMST/I5E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP223M/I5E-AF
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP223M/I5E-AF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP223M/I5E-AF
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP225DMT/I5E-AF
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP225DMT/I5E-AF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP225DMT/I5E-AF
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP244/I6E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP244/I6E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP244/I6E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP244DF/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP244DF/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP244DF/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP221ADFT/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP221ADFT/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP221ADFT/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241ADFT/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241ADFT/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241ADFT/I3E
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-NP441D/I3E
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-NP441D/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-NP441D/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241DMT/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241DMT/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241DMT/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP247M/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP247M/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP247M/I3E
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NP841DMST/I5E
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NP841DMST/I5E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NP841DMST/I5E
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NP542D/I3E
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NP542D/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NP542D/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP242D/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP242D/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP242D/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP242DS/I5E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP242DS/I5E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP242DS/I5E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241/I3E
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241/I3
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241/I3
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-NP241/I3
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NF810DA/I1E
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NF810DA/I1E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-NF810DA/I1E
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NF510MT/I1E
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NF510MT/I1E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-NF510MT/I1E
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-ND521DMST/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-ND521DMST/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel HUVIRON HU-ND521DMST/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND222DMT/I4E-AF
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND222DMT/I4E-AF
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND222DMT/I4E-AF
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-ND421D/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-ND421D/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel HUVIRON HU-ND421D/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND221DT/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND221DT/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND221DT/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND222ADFT/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND222ADFT/I3E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HUVIRON HU-ND222ADFT/I3E
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-ND822DMST/I5E
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-ND822DMST/I5E
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Camera IP Dome hồng ngoại 8.0 Megapixel HUVIRON HU-ND822DMST/I5E
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368